Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Surse de Finanţare

Aici veţi putea găsi informaţii utile privind diversele modalităţi de finanţare a afacerii, credite garantate de diferite fonduri de stat, ajutoare financiare nerambursabile, finanţări europene şi alte tipuri de soluţii financiare destinate întreprinzătorilor.

FONDURI EUROPENE

Fondurile europene sunt fonduri publice din sursă europeană, nerambursabile. Ele reprezintă principala formă de finanţare acordată de către Uniunea Europeană şi au ca scop diminuarea diferenţelor economice între diferitele sectoare sau regiuni de dezvoltare ale statelor membre UE.

Important de ştiut...

 • Fondurile structurale sunt accesibile României (ca stat membru al UE) din anul 2007.
 • Prin accesarea acestei categorii de fonduri se are în vedere creşterea competitivităţii regionale şi naţionale a statelor membre.
 • componenţa importantă a fondurilor structurale este reprezentată de proiectele dezvoltate în parteneriat, prin intermediul programului Cooperare Teritorială Europeană (CTE).

Instrumentele financiare europene responsabile de finanţarea principalelor programe operaţionale sunt:

 • Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Fondul Social European (FSE);
 • Fondul de Coeziune (FC).

PROGRAME OPERAŢIONALE (PO)

 • Programul operaţional regional (POR)
  Fonduri: 4.568,3 milioane euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a regiunilor. Axe prioritare: dezvoltarea durabilă a oraşelor; îmbunatăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport; îmbunătăţirea infrastructurii sociale; dezvoltarea mediului de afaceri regional şi local; dezvoltarea şi promovarea turismului.
 • POS - Creşterea competitivităţii economice (POS - CCE)
  Fonduri: 3.011,1 milioane euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.
  Axe prioritare: dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie; cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate; tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare.
 • Programul operaţional sectorial de transport (POS - T)
  Fonduri: 5.697,6 milioane Euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Promovarea unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor
  Axe prioritare: dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi integrarea acestuia cu reţelele de transport ale UE; dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport; creşterea protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor.
 • Programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu)
  Fonduri: 5.610,7 milioane Euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Protecţia şi îmbunatăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă
  Axe prioritare: extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată; dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor; reducerea poluării; sisteme adecvate de management pentru protecţia naturii; infrastructura adecvată pentru prevenirea riscurilor naturale.
 • Programul operaţional dezvoltarea resurselor umane (POS - DRU)
  Fonduri: 4.089,3 milioane euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
  Axe prioritare: educarea şi formarea profesională; învăţarea pe tot parcusul vieţii, corelată cu piaţa muncii; creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor; modernizarea serviciului public de ocupare; promovarea măsurilor active de ocupare; promovarea incluziunii sociale.
 • Programul operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO - DCA)
  Fonduri: 246.0 milioane euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.
  Axe prioritare: îmbunatăţirea managementului ciclului de politici publice îmbunatăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice
 • Programul operaţional asistenţă tehnică (PO - AT)
  Fonduri: 212,8 milioane euro (2007 - 2013)
  Obiectiv strategic: Sprijin pentru procesul de coordonare şi implementare a instrumentelor structurale, constituirea unui sistem fiabil de management, monitorizare, comunicare
  Axe prioritare: implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor; dezvoltarea Sistemului Informatic Unic de Management (SMIS); diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale.

Politica europeană pentru agricultură şi pescuit are la dispoziţie 3 instrumente financiare:

 • Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală (FEADR)
 • Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Din aceste fonduri sunt finanţate:

I. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Este programul care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunatăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunatăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.

Autoritatea de Management: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNRD)

Autoritate de Plată: Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)

AXA PRIORITARA 1: Imbunatăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

Fonduri: 3970 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte investiţionale vizând creşterea competitivităţii sectorului agricol si forestier: trainning de specialitate, modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adăugate în unităţiile procesatoare din industria agro-alimentară si forestieră, îmbunatăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, înfiinţarea grupurilor de producători.

Beneficiarii eligibili:

 • Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale;
 • Grupuri de producători;
 • Proprietari de păduri: privaţi si autorităţi publice;
 • Micro-întreprinderi;
 • Întreprinderi mici şi mijlocii;
 • Întreprinderi mari;
 • Consilii locale şi forme asociative ale acestora;
 • Organizaţii de utilitate publică.

AXA PRIORITARA 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

Fonduri: 2300 milioane euro

Tipuri de proiecte finantate: Proiecte vizând îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural: sprijinirea zonelor defavorizate, sprijinirea împăduririi terenurilor agricole etc.

Beneficiarii eligibili:

 • Fermieri care desfaşoară activităţi agricole în zonele defavorizate.

AXA PRIORITARA 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

Fonduri: 2470 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte investiţionale vizând creşterea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale: crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, încurajarea activităţiilor turistice, renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală.

Beneficiarii eligibili:

 • Persoane fizice autorizate;
 • Micro-întreprinderi;
 • Comune şi asociaţii de comune;
 • ONG-uri;
 • Consilii locale.

AXA PRIORITARĂ 4: LEADER

Fonduri:240 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Dezvoltarea şi implementarea de strategii de dezvoltare locale prin infiinţarea Grupurilor de Acţiune Locală (GAL).

Beneficiarii eligibili:

 • Grupuri de Acţiune Locală.

AXA PRIORITARA 5: Asistenţă Tehnică pentru PNDR

Fonduri: 370 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Asistenţă Tehnică

Beneficiarii eligibili:

 • Autoritatea de Management.

AXA PRIORITARA 6: Plaţi complementare directe

Fonduri: 620 milioane euro

Tipuri de proiecte finantate: Plaţi complementare directe: plaţi fixe la hectar sau pe cap de animal, stabilite prin legislaţia naţională.

Beneficiarii eligibili:

 • Exploatatiile agricole.

II. Programul Operaţional pentru Pescuit (PO-P)

Acest program face parte din Planul National Strategic pentru Pescuit si are ca scop transformarea sectorului piscicol într-un domeniu competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit si acvacultură. Sunt luate în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

Autoritatea de Management: Agenţia Natională pentru Pescuit şi Acvacultura (ANPA)

Autoritate de Certificare si Plată: Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)

Fonduri: 307,6 milioane de euro

AXE PRIORITARE

AXA PRIORITARA 1: Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

Fonduri: 13,3 milioane de euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte investiţionale vizând incetarea temporară sau permanentă a activitatii de pescuit, modernizarea vaselor si ambarcaţiunilor, sprijinirea pescuitului costier la scară mică şi a compensaţiilor socio-economice pentru pescari.

Beneficiarii eligibili: Proprietarii de nave de pescuit comercial şi pescării.

AXA PRIORITARA 2: Acvacultură, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură

Fonduri: 140 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte investiţionale privind modernizarea acvaculturii şi menţinerea pescuitului în apele interioare, îmbunatăţirea produselor procesate şi comercializate din sectorul pescăresc.

Beneficiarii eligibili: Companii private, organisme publice sau semi-publice, grupuri de întreprinderi, asociaţii sau organizaţii de producători, muncitorii activi din pescuitul interior.

AXA PRIORITARA 3: Masuri de interes comun

Fonduri: 40 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte vizând asigurarea unei industrii de pescuit profitabile, protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice, sprijinirea porturilor de pescuit, punctelor de debarcare şi adăposturilor, dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare.

Beneficiarii eligibili:

 • Reprezentanţi ai producătorilor, organisme publice sau semi-publice, companii private.

AXA PRIORITARĂ 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti

Fonduri: 100 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate:

Proiecte vizand sprijinirea înfiinţării Grupurilor Locale, a implementarii strategiilor locale de dezvoltare si a proiectelor de colaborare între Grupurile Locale.

 

Beneficiarii eligibili:

 • Grupurile Locale.

AXA PRIORITARĂ 5: Asistenţă Tehnică pentru PO-P

Fonduri: 14,3 milioane euro

Tipuri de proiecte finanţate: Proiecte vizând elaborarea tuturor documentelor preliminare pentru pregătirea şi implementarea Programului Operaţional pentru FEP, creşterea capacităţii administraţiei în legătura cu implementarea FEP.

Beneficiarii eligibili:

 • ANPA;
 • APDRP;
 • Autoritatea de Audit (Curtea de Conturi a Romaniei)

Scheme de granturi

Firmele din Romania beneficiază, în prezent, de granturi în valoare de cca 500.000 de euro, garanţii cu prime anuale reduse şi credite cu dobânzi subvenţionate, incluse în scheme de ajutor de stat.

De la începutul anului 2007 şi până în prezent au fost elaborate aproximativ 70 de scheme de ajutor de stat si ajutor de minimis.

Până în prezent au fost elaborate 68 de scheme de ajutor de stat si ajutor de minimis, dintre care 24 de scheme de ajutor de stat si 44 de scheme de minimis. 22 de scheme au fost concepute în baza reglementărilor privind ajutoarele de stat exceptate de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.

Alte 18 dintre schemele existente, în prezent, în România sunt finanţate din fonduri europene. Astfel, 12 în cadrul Programului Operaţional Sectorial creşterea competitivităţii economice, 3 în cadrul Programului Operaţional Regional şi 3 în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Ponderea cea mai mare o deţin schemele ce au ca obiectiv principal dezvoltarea regională a Romaniei, prin sprijinirea investiţiilor şi a creării locurilor de munca (8 scheme).

Alte facilităţi

Alte surse de finanţare: programe speciale, împrumuturi bancare, piaţa de capital, piaţa venture capital, subvenţii.

Cum poate investi un întreprinzător pe piata de capital ?

Pentru a putea investi în piata de capital din Romania, investitorul trebuie să se adreseze unei societăţi pentru servicii de investiţii financiare (SSIF).

Actele necesare:

 • Fotocopii certificate (semnate si ştampilate, cu indicaţia "conform cu originalul"), după: actele constitutive ale societăţii (contractul de societate şi statutul) şi actele adiţionale; Certicatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (C.U.I) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
 • Certificat constatator eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comerţului pentru societăţi comerciale, sau de autorităţi similare din statul de origine, şi documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, care să ateste informaţiile care ţin de identificarea clientului;
 • Hotărârea certificată a organului abilitat al societăţii de a tranzacţiona valori mobiliare prin intermediul SSIF, dupa caz;
 • Împuternicirea dată de organul abilitat/împuternicirea autentificată dacă clientul doreşte să fie reprezentat prin altă persoană decât reprezentantul legal al societăţii;
 • Actul de Identitate (B.I./C.I.) al reprezentantului legal/împuternicit al societăţii - fotocopie;
 • Declaraţia cu privire la activitatea desfăşurată de client şi la funcţionarea legală a acestuia, semnată de către reprezentantul legal;
 • Structura acţionariatului/asociaţilor, dupa caz;
 • În cazul în care investitorul, persoană juridică, are calitatea de Emitent se va anexa Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform Art. 149 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

Ce tipuri de servicii de investiţii ofera SSIF-urile pentru a sprijini activitatea IMM-urilor?

Printre serviciile financiare pe care le poate presta un SSIF:

 • Consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati;
 • Alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; Consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare.

 

 

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza