Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Suatu

                  Site-ul oficial al comunei Suatu, judetu Cluj:       http://www.suatu.ecomunitate.ro/ sau http://89.121.222.210/
Comuna Suatu este situată la 40 de km distanţă de Cluj-Napoca. Comuna Suatu este situată la o altitudine de 540 m, în Câmpia Transilvaniei, având suprafaţa de 5284 ha. Are în componenţă 3 sate: Suatu - centrul de comună, Aruncuta şi Dâmburi. Pe raza comunei există o rezervaţie naturală botanică.

Suprafaţa acesteia este de circa 4 ha şi cuprinde fâneţele însorite ale unei porţiuni din dealul La Ţicle, fâneţele reprezentând nuclee de vegetaţie de stepă unde se întâlnesc plante ale stepelor uscate din jurul Mării Negre cu specii pontico-mediteraneene şi ale Câmpiei Transilvănene.

poza

Rezervaţia naturală de pe teritoriul comunei cuprinde două plante unicat în lume: astragalus peterfi („cosaşul lui peterfi”) din familia fabaceae şi salvia transsilvanica („jaleş românesc”).

Istoric

Suatu a fost atestat documentar drept comună în anul 1213, iar ca unitate etnică şi economică în anul 1348, în timp ce satul Aruncuta datează din 18 noiembrie 1346. Există însă dovezi arheologice ale continuităţii locuirii acestui areal încă din perioada neolitică.

mai multe detalii...

Resurse locale

Pe raza comunei se află unitatea piscicolă care cuprinde 70 ha de luciu de apă situată pe Valea Bercheşului şi Valea Bogătaşilor cu posibilităţi de agrement pe malurile lacurilor cât şi în pensiunea agro-turistică din localitatea Suatu.

mai multe detalii...

Tradiţii

Cele mai frumoase obiceiuri rurale sunt cele care ţin de sărbătorirea principalelor etape din viaţa unei persoane, ocazie de reunire a întregii familii. Totodată, ţăranii, fiind oameni deosebit de credincioşi, respectă toate ritualurile bisericeşti specifice sărbătorilor din timpul anului.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza