Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Predeal

Where 4 seasons live 2007 – 2015

Primăria oraşului Predeal, în cadrul programului propriu privind întărirea capacităţii de management a aparatului executiv în perioada 2007-2013, a comandat studiul de elaborare a direcţiilor de elaborare strategică a oraşului în următorii 10 ani cu atenţie specială asupra obiectivelor Lisabona.

Studiul s-a elaborat în condiţiile Protocolului de Asigurare al Calităţii IHS, reactualizat în luna Noiembrie 2002, privind raportul dintre nivelul de calitate şi nivelul de costuri. Acest protocol este practicat de Institute for Housing and Urban Development Studies din Rotterdam şi din România în cadrul programelor de specialitate privind administraţia publică locală.

Studiul vine în sprijinul comunităţii locale şi al autorităţilor, ca instrument pentru ghidarea dezvoltării, oferind un cadru de dezvoltare susţinut de două forme instituţionale, care stau la baza elaborării strategiei:

-Asigurarea unui proces participativ de planificare a dezvoltării turismului bazat pe sisteme de control integrate, pentru a stimula cooperarea şi interesul mutual pentru dezvoltare
-Dezvoltarea unor mecanisme de coordonare la nivelul executivului primăriei

Ipoteza de elaborare a studiului susţine că dezvoltarea comunităţii locale şi dezvoltarea industriei turismului trebuie tratate solidar, pornind de la realitatea că o economie bazată pe turism poate fi mai puternică în contextul creşterii calităţii creşterii vieţii rezidenţilor.

În acest sens, lucrarea îşi propune să atingă următoarele obiective specifice, pe baza unei metodologii privind întocmirea strategiilor de dezvoltare a oraşelor turistice:

- Crearea cadrului strategic pentru a asigura colaborarea efectului acţiunilor de dezvoltare sectorială
-Formularea direcţiilor strategice de dezvoltare.

Metodologia studiului.

Studiul este construit pe baza metodologiilor strategiilor de dezvoltare a localităţii turistice, pornind de la baza oferită de planificare strategică.

Pentru perioada următoare, cadrul la nivel naţional este creat de Strategia Naţională de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Acest cadru stabileşte priorităţile şi măsurile generale la nivel regional prezentând tipurile de activităţi eligibile şi criterii indicative de selecţie proiectelor. Proiectele şi măsurile programului sunt următoarele:

-Îmbunătăţirea infrastructurii publice locale şi regionale,
-Consolidarea mediului de afaceri regional şi local,
-Dezvoltarea turismului regional şi local,
-Dezvoltarea urbană durabilă,
-Asistenţă tehnică

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza