Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Dobrun

Dezvoltarea infrastructurii

Oportunităţile de investiţii în ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii:
- Sunt necesare investiţii în dezvoltarea agriculturii; pot fi organizate societăţi agricole, fiind necesare dotări cu utilaje performante de lucru şi centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor agricole; relieful, solul şi clima acestor locuri recomandă culturile de cereale (grâu, orz, porumb), de furaje, dar pot fi amenajate şi culturi de plante tehnice (soia, floarea-soarelui, in, cânepă, rapiţă ş.a.);
- Pot fi realizate investiţii în amenajarea unor sere şi solarii pentru cultivarea legumelor sau a florilor, a unor sisteme de moderne de irigaţii şi a unor centre de colectare şi valorificare a legumelor şi florilor;
- Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau micro-ferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu centre de prelucrare a produselor animale: carne, lapte, lână, piei ş.a
- Înfiinţarea de societăţi agricole cu domeniu de activitate specific zonei

Primarii comunelor Prundeni (Vâlcea), Dobrun (Olt) şi Urzicuţa (Dolj), toate trei incluse în reţeaua comunităţilor EBC, au fost singurii, dintr-un număr de 40, care au răspuns invitaţiei de a participa la ONGFest, un eveniment desfăşurat la Craiova pentru iniţierea unui program de finanţare a întreprinderilor sociale. Astfel, aceste trei comune vor beneficia de fonduri destinate racordării gospodăriilor la reţeaua de apă. Unul dintre motivele principalele pentru care cei trei primari au fost singurii care au dat curs invitaţiei a fost şi faptul că sunt sprijiniţi permanent, în activitate, de managerii RECL. Scopul proiectului este de ajuta comunităţile mici să pună în funcţiune reţelele de apă construite cu fonduri europene sau guvernamentale, dar care sunt folosite sub capacitate din cauza faptului că gospodăriile nu sunt racordate la conducta principală.

Atragerea de investitori

Pentru ridicarea nivelului de trai al locuitorilor şi pentru dezvoltarea social-economică a întregii comune, administraţia locală este dispusă să colaboreze cu eventuali investitori oferind anumite facilităţi, între care:
- prezentare şi reprezentare comunitate;
- suport logistic şi consultanţă;
- scutiri de taxe şi impozite în temei legal;
- concesionări de terenuri;
- acces la utilităţi;
- forţă de muncă locală ş.a.

O serie de oportunităţile de investiţii în comuna Dobrun sunt:
- Pot fi amenajate aici ateliere cu profil de industrie uşoară: confecţii textile, confecţii încălţăminte ş.a., domenii în care poate fi angrenată forţă de muncă calificată şi necalificată, din localităţile comunei;
- Se pot realiza investiţii în amenajarea unor ateliere meşteşugăreşti tradiţionale, în special confecţionarea costumelor populare.
- Funcţionează în comuna Dobrun 2 societăţi comerciale cu profil agricol care sunt interesate de parteneriat în dezvoltarea activităţii.
- Turismul şi agro-turismul pot fi dezvoltate pe aceste meleaguri prin amenajarea unor pensiuni, tabere, centre de pescuit şi centre de vânătoare ş.a.

Lunca Banului7

Fiind aşzată pe valea râului Prut, relieful predominant este seşul cu excepţia câtorva coline care se întind la vest de satele Lunca Veche, Oţetoaia şi Lunca Banului, cunoscute sub numele de „Chişul Iepurelui”, Pădurea Bastei şi colina „Saca”.citeşte tot textul

poza