Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Suceviţa

Strategie de dezvoltare

Dezvoltare durabilă = echilibru dinamic socio-economic şi de mediu

Obiectivele strategiei pot fi îndeplinite prin operaţionalizarea următoarelor principii directoare de acţiune, ce reflectă teme fundamentale ale dezvoltării durabile:

•                Oamenii sunt beneficiarii cei mai importanţi ai dezvoltării durabile
•                Dezvoltarea durabilă presupune gândire şi acţiune pe baza unei perspective pe termen lung
•                Deciziile se fundamentează pe o analiză atentă şi echilibrată a costurilor şi beneficiilor, inclusiv a celor dificil de cuantificat (de tip „valoare publică”)
•                Dezvoltarea durabilă presupune, prin natura sa, crearea unui sistem economic deschis, care să determine o creştere economică puternică, eficientă
•                Combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, prin dezvoltare durabilă
•                Respectarea restricţiilor de mediu
•                Principiul „acţiunii precaute” care înseamnă, în esenţă, că lipsa sau incompletitudinea informaţiilor ştiinţifice într-o situaţie de ameninţare a unei deteriorări serioase sau ireversibile nu justifică lipsa de acţiune ori întârzierea în luarea măsurilor necesare pentru prevenirea degradării mediului înconjurător
•                Utilizarea cercetării ştiinţifice şi a surselor de informaţii celor mai autorizate în luarea deciziilor privind dezvoltarea durabilă
•                Transparenţă, informare şi acces la justiţie – ingrediente esenţiale ale consolidării încrederii în interiorul comunităţilor, precum şi între indivizi şi autorităţile publice
„Cel care poluează, plăteşte!” consecinţa acestui principiu este motivarea mai semnificativă a consumatorilor în direcţia diminuării gradului de degradare / poluare a mediului înconjurătorPerioada: 2007-2013

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza