Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Strategii locale: Giera

Sănătate şi asistenţă socială

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de sănătate a locuitorilor;

- Crearea unor cabinete medicale (stomatologie şi medicină generală) în fiecare sat;

- Înfiinţarea unor puncte farmaceutice;

- Asigurarea unui cadru medical în fiecare şcoală;

- Implicarea unui cadru medical în susţinerea orelor de educaţie sanitară în şcoli.

Educaţia adulţilor şi învăţământ

- Lărgirea orizontului de cunoaştere a localnicilor şi angrenarea acestora;

- Facilitarea accesului la informaţii;

- Dezvoltarea calitativă şi cantitativă a învăţământului local.

Cultură, religie, sport şi petrecerea timpului liber

-  Imbunătăţirea vieţii culturale, religioase, sportive şi de petrecere a timpului liber;

- Dezvoltarea trupei de dansuri populare;

- Înfiinţarea unei trupe de teatru de amatori;

- Organizarea de cluburi tematice pentru copii şi tineri;

- Construirea unei biserici ortodoxe româneşti;

- Înfiinţarea unui cimitir interconfesional;

- Modernizarea bazei sportive (volei, şah, handbal);

- Construirea unui ştrand;

- Amenajarea parcurilor, spaţiilor verzi şi de joacă pentru copii.

Economie şi mediu înconjurător

- Dezvoltarea economică sectorială prin exploatarea şi îmbunătăţirea potenţialului natural şi valorificarea superioară a resurselor locale;

- Dezvoltarea sectorului vegetal şi reabilitarea drumurilor de exploatare şi a podurilor;

- Valorificare la preţuri superioare a produselor rezultate în urma creşterii vacilor, oilor şi caprelor de lapte;

-Îmbunătăţirea alimentaţiei animalelor;

- Delimitarea unor amplasamente în extravilan pentru microferme;

- Îmbunătăţirea materialului genetic la animale;

- Dezvoltarea sectoarelor agricole atipice zonei;

-Diversificarea ofertei de produse şi preţuri.

SqlException : Failed to initialize the Common Language Runtime (CLR) v2.0.50727 due to memory pressure. Please restart SQL server in Address Windowing Extensions (AWE) mode to use CLR integration features.