Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Informaţii sociale: Bolintin Vale

Populaţia stabilă (11.686) reprezintă circa 4% din populaţia judeţului Giurgiu.Populaţia prezintă o structură echilibrată, cu un maxim pentru segmentul ce constituie forţa de muncă actuală şi viitoare (20 – 50 ani) şi cu o uşoară tendinţă de îmbătrânire (media segmentului 0 – 20 ani mai mică decât media segmentului > 50 ani).Densitatea populaţiei se prezintă astfel:• Bolintin-Vale – 22 loc/ha;• Malu-Spart – 17,8 loc/ha;• Crivina – 10,6 loc/ha;• Suseni – 10,2 loc/ha.Din totalul populaţiei 54,2 % sunt persoane active; din acestea 41,5% sunt ocupate, restul fiind persoane active neocupate.

Populaţia totală: 11.686
Populaţie bărbaţi: 5.745
Populaţie femei: 5.941
din care:
Copii: 3.430
Pensionari: 1.928
Persoane plecate la muncă în străinătate: 360

Repartiţia pe naţionalităţi:

Din totalul populaţiei stabile (11.686), circa 84,49% sunt români, 15,46% reprezintă etnia rromă şi 0,0043% alţii. Comunitatea rromă cuprinde: spoitori şi ursari. Rata de creştere a populaţiei rrome (24,5%) este foarte mare comparativ cu cea a populaţiei române (-2,14%), deşi în perioada 1990-2000 a început să scadă datorită schimbărilor produse în structura ocupaţională, creşterea nivelului de trai şi a pregătirii şcolare.

Repartiţia pe culte:

Peste 98% din locuitorii localităţii sunt ortodocşi, iar existenţa din 1433 a mănăstirii Bolintin şi daniile făcute de domnitori (de la Aldea Voievod până la Mihai Viteazul), prezenţa cărţilor şi a obiectelor istorice de cult demonstrează o străveche spiritualitate. Adepţii altor culte religioase se află într-o deplinăînţelegere şi toleranţă cu ceilalţi membrii ai comunităţii. Biserica se implică în activităţile culturale şi sociale ale localităţii.

Hârsova8

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Consţanţa, este de 85 Km. Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.citeşte tot textul

poza