Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Saschiz

Comuna Saschiz este o unitate administrativ-teritorială eterogenă din punct de vedere al structurii populaţiei, dar  omogenă din punct de vedere al intereselor, ocupatiilor şi tradiţiilor locuitorilor sai. Comuna Saschiz, în forma actuală a fost definită prin Legea nr. 2/1968 cu privire la împărţirea administrativ-teritorială a României. Saschiz este situată în sud-estul Podişului Transilvaniei, aparţine judeţului Mureş, se află în sudul acestuia şi are o suprafaţă de 9821 ha. Comuna Saschiz are în componenţa sa 3 sate: Saschiz, Mihai Viteazu şi Cloaşterf.

poza

Comuna mureşeană Saschiz se detaşează prin trăsături aparte. În zona în care mitul lui Dracula este exploatat la maxim, Saschizul oferă prin frumuseţea monumentelor sale de arhitectură o alternativă extraordinară şi unică pentru turişi. Acest statut a fost recunoscut şi prin includerea comunei pe lista de fortificaţii săseşti din patrimoniul UNESCO, în anul 1999, alături de alte 6 obiective româneşti.

Istoric

Localitatea Saschiz, atestată documentar pentru prima dată în anul 1309 sub denumirea Kisder Kapitel, este aşezată în partea de S-E a judeţului Mureş, pe drumul european (E60), între Sighişoara şi Braşov. Satul Saschiz a fost menţionat pentru prima dată în Evul Mediu deşi datează probabil din Epoca Bronzului.

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Saschiz (de care mai aparţin satele Mihai Viteazu şi Cloaşterf) este înconjurată de culturi pomicole, viticole şi de hamei, fâneţe, terenuri arabile, şi dealuri împădurite.

mai multe detalii...

Tradiţii

Localitatea este caracterizată de o diversitate culturală interetnică, tradiţii şi obiceiuri, din păcate, majoritatea pierdute, artă şi meşteşuguri tradiţionale, construcţiile cu valoare de monument istoric.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza