Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Şaru Dornei

Comuna Şaru Dornei este situată în Depresiunea Dornelor la limita de vest a judeţului, în spatele masivului Călimani, pe un spaţiu intramontan dominat de terase (şesuri) cu un sol pietros, sărac, nefiind prielnic agriculturii, de-a lungul râurilor Neagra, Sarişorul Mare şi a afluenţilor acestora; pe versanţi domină pădurile şi păşunile alpine.

Comuna este organizată administrativ în 7 sate ce sunt dispuse radial pe cursul unor pârâuri de munte: Şaru-Dornei (centru de comună), Neagra Şarului, Gura Haitii, Sarişor, Sarişoru Mare, Plaiul Şarului şi Şaru Bucovinei .

Precipitatiile şi relieful caracteristice zonei au favorizat dezvoltarea unei întinse pânze freatice care dă naştere la suprafaţă la numeroase izvoare, multe dintre ele cu o mare concentraţie de minerale, aşa cum este în cazul “borcutului” de la Şaru Dornei. Sunt prezente şi ape stătătoare care generează mici zone mlăştinoase sau chiar turbarii, aşa cum este cea de la Neagra Sarului, acoperită în parte cu o pădure de pin. Pe versanţi domină pădurile de molid, iar la peste 1600-1700 m este prezentă păşunea alpină, cu ienupărul, jneapanul, afinul şi merişorul - ultimii doi având o mare căutare pentru puterea curativă a fructelor. Suprafaţa comunei este de 180 kmp.

poza


Bujorul de munte este o floare rară, declarată monument al naturii şi se găseşte într-un anumit perimetru în Parcul Naţional Călimani, care se învecinează cu comuna Şaru Dornei. În această perioadă, când înfloreşte, iar floarea ţine timp de două săptămâni, bujorul creează un covor fermecător, de o splendoare aparte, care îţi încântă privirea.

Istoric

Comuna Şaru Dornei este atestată istoric în documente scrise din anul 1630, fiind situată în străvechea vatră a Ţării Dornelor, locuită de „urmaşi ai luptătorilor dinaintea descălecării (1330 n.n), cu săteni ai timpurilor legendare şi eroice care se deosebesc de locuitorii de la şes atât prin obiceiurile lor, cât şi prin modul în care se prezintă”

mai multe detalii...

Resurse locale

Activităţile predominante ale locuitorilor se desfăşoară în domeniul agriculturii, în special creşterea animalelor. Comuna este aşezată într-o zonă montantă iar terenurile arabile sunt mai restrânse. În general, solul este pietros şi sărac, nefiind prielnic agriculturii, cu excepţia culturii cartofului.

mai multe detalii...

Tradiţii

În Şaru Dornei, tradiţiile care se păstrează sunt legate de sărbătorile religioase. De asemena, manifestări tradiţionale au loc de Ziua Bujorului de Munte sau de Ziua comunei.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza