Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Rus


Comuna Rus se află situată în partea de est a judeţului Sălaj, ocupând o suprafaţă de 60 km2 în zona Dealurilor Simişna - Garbou şi în zona de culoar a Someşului. Comuna are în componenţă trei sate: Rus - sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 72 km faţă de municipiul Zalău, Buzaş şi Fântânele-Rus.Comuna Rus este aşezată în aşa numitul , „şes” al Văii Someşului, relieful fiind destul de variat. Face parte din Podişul Someşan, sau Platforma Someşană, o regiune de cueste concentrice şi suprafeţe structurale.

Ca principale forme de relief predomină dealurile cu o înălţime de 800 m, majoritatea fiind împădurite cu foioase .Reţeaua hidrografică a comunei se compune din cele două văi: Valea Şimişnei şi Valea Fîntînelelor, râul Someş şi alte pâraie.Comuna Rus, ca şi regiunea din care face parte, are o climă temperată continentală moderată, sub influenţa maselor de aer vestice caracteristice părţii de vest a ţării, care în deplasarea lor cauzează vreme instabilă cu precipitaţii dese primăvara şi toamna. Temperatura medie este: iarna între -10 –12 grade C iar vara între 20-30 grade C.

Cantitatea de precipitaţii este de 800-1000 mm şi cad sub formă de ploaie, zăpadă, rouă şi brumă, mai frecvente fiind cele de ploaie, care produc o saturare a solului şi fac ca acestea să fie favorabilă agriculturii.Vânturile predominante sunt cele de vest şi nord, care pătrund în Culuarul Someşului şi au o frecvenţă mai mare în lunile de primăvară.

poza

Localnicii din Rus au găsit metoda prin care să-şi uşureze munca. Unii se duc la câmp, alţii îşi cară laptele la punctul de colectare şi ajung mai repede unde au treabă.Ascunsă printre fâneţe şi dealuri împădurite, comuna Rus pare ruptă de lume şi uitată de timp.

În acest loc parcă nu se întâmplă nimic. Asta ai putea crede până să auzi huruitul motoarelor care, odată cu răsăritul, vibrează în liniştea dimineţii. În doar câteva minute, ca la un semn nevăzut, zgomotul asurzitor cuprinde întreg satul. Scuterele apar de unde nici nu te gândeşti. Le vezi ieşind din curţile oamenilor, roind pe uliţele satului, aliniate în faţa şcolii, la poştă, la primărie şi lângă magazinul din sat

Istoric

În ceea ce priveşte istoricul satelor comunei Rus, majoritatea datează din anul 1300. Satul Rus datează din anul 1325 şi se află în proprietatea familiei Sabori, şi anume a lui Sabori Ioan. Acesta a amanetat satul lui Apafy care l-a vândut apoi lui Banfy Dionisie. De-a lungul vremii localitatea Rus a suferit numeroase atacuri şi devastări din part

mai multe detalii...

Resurse locale

Agricultura este principala ramură economică a comunei. În structura suprafeţelor cultivate, cele mai mari ponderi le deţin culturile cerealiere.Suprafaţa comunei Rus este de 5097 ha, dintre care intravilan 210 ha, iar extravilan 4787 ha.Structura terenurilor este următoarea: teren arabil – 751 ha, păşuni naturale –1342 ha, fâneţe naturale – 371 h

mai multe detalii...

Tradiţii

Numit „ciocota”, concursul se desfăşoară la biserica din sat, imediat după slujba din prima zi de înviere. Toţi cei care vin la biserică aduc cu ei câte o plasă sau un coşar cu ouă, pentru concurs. Asta înseamnă circa 50 de ouă de persoana. Care are cel mai tare ou câştigă. Pentru ciocota, pregătirile încep din primele zile ale anului. Mai exact,

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza