Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Roata de Jos

Roata de Jos este o localitate în judeţul Giurgiu, Muntenia.
Comuna este formată din următoarele localităţi: Roata de Jos - reşedinţa de comună, Roata Mică, Sadina, Cartojani şi se întinde pe o suprafaţă de 8295 ha.
Comuna Roata de Jos se află în Câmpia Găvanu-Burdea, care face parte din marea Câmpie Română, în subdiviziunea Câmpia Dâmbovnicului, situată la o altitudine de 100-122 m faţă de nivelul mării.

Teritoriul comunei Roata de Jos se încadrează în tipul temperat-continental, cu nuanţe de tranziţie, cu un topoclimat de pădure, de sivostepă. Vânturile cele mai frecvente sunt cele care bat dinspre sud-vest, sud şi vest şi dinspre nord-est.

Dintre vânturile locale neperiodice se remarcă: austrul, crivăţul şi băltăreţul.Pe raza comunei, în special în păduri sau în apropierea acestora, trăiesc multe animale sălbatice, precum: vulpea, iepurele şi tot mai rar jderul, viezurele, porcul mistreţ, veveriţa. Animalele care trăiesc în zona cultivabilă sunt: şoarecele de câmp, hârciorogul, popândăul, şobolanul.
Păsările sălbatice sunt reprezentate de: pupăza, ciocănitoarea, graurul, cucul, prepeliţa, rândunica, mierla, fazanul, privighetoarea. Dintre reptile pot fi întâlnite în aceste locurile: şopârla, şarpele de casă sau de uscat, guşterul. În ape trăiesc: plătica, cleanul, carasul, racul ,broasca. Varietatea cadrului natural a favorizat, încă din vechime, creşterea animalelor, aceasta fiind chiar una dintre ocupaţiile de bază ale celor care trăiesc în această parte a ţării.

Teritoriul localităţii Roata corespunde vegetaţiei de silvostepă care face trecerea între pajişti şi păduri şi în care pot fi întâlniţi stejari seculari, ulmi, frasini, gârniţă, carpeni, tei argintiu, soc, măr, gorun, cerul, gherghinar, porumbar, lemn câinesc, arţarul, sângerul, jugastrul, lăstărişul. Pe câmp creşteau mărăcinişul şi porumbarul.

Pe maslurile Dâmbovnicului cresc sălcii pletoase şi răchită, bună pentru confecţionarea coşurilor. Pe terenurile agricole se cultivă cereale (grâu, orzul, secara, ovăzul şi porumbarul), floarea soarelui, viţa de vie, lucerna. Flora spontană este formată din traista ciobanului, macul, ştirul, neghina, pirul, păpădia, muşeţelul, traista ciobanului, albăstrelele, ciulini. În locurile mlăştinoase cresc plante specifice ca: pipirigul, stuful, rogozul, papura, iarba broaştei. În curţile gospodarilor există pomi fructiferi, dar şi nelipsitul salcâm sau plop, papură, chiar şi dud.

poza

Deşi nu se află într-un peisaj monumental, comparabil cu cele din zonele montane sau litorale, totuşi, comuna Roata de Jos şi satele componente au farmecul lor, prezintă numeroase elemente interesante, atât sub raport peisagistic, cât şi istoric, economic şi cultural.

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din comună este biserica Sadina, monument de arhitectură, construită în 1668.
Prin vechimea sa, prin frumuseţea şi originalitaea artei româneşti medievale, biserica se recomandă ca un valoros obiectiv turistic de aici.

Istoric

Comuna Roata de Jos este aşezată în extremitatea de nord vest a judeţului Giurgiu, pe malul stâng al pârâului Dambovnic, fiind una dintre cele mai vechi şi dinamice aşezări. Prima menţiune documentară, 5 august 1451, când Vladislav al II-lea Voievod, întăreşte prin hrisov stăpânirea lui Costea cu fii săi Manea şi Radu peste ROTA (ROATA). Numele es

mai multe detalii...

Resurse locale

Solul comunei este bogat în zăcăminte de petrol şi gaze naturale, determinând în acest fel una din noile îndeletniciri ale celor care locuiesc aici, îndeletnicire legată de exploatarea ţiţeiului şi a gazelor naturale.

Suprafeţele de teren arabil de pe teritoriul comunei se pretează culturilor cerealiere ( porumb, grâu) şi legumicol

mai multe detalii...

Tradiţii

Din generaţie în generaţie, s-au păstrat tradiţiile româneşti ocaziţionate de ciclul vieţii: nunta, naşterea, botezul, moartea şi obiceiurile calendaristice legate de sărbătorile de iarnă, primăvară, vară şi altele. Toate acestea fac parte din sfera folclorului, care cuprinde manifestările spirituale ale poporului, oglindesc raportul omului cu nat

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza