Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Resursele geografice ale Suceviţei, suport al creşterii calităţii activităţilor educaţionale

21.02.2012
Prin Proiectul „Valorificarea resurselor geografice din Suceviţa” dezvoltat în cadrul Programului Educaţia 2000+ , 30 de elevi de la Şcoala „Dimitrie Vatamaniuc” vor beneficia de o îmbunătăţire cu cel puţin 25% a rezultatelor şcolare.

Școala din Sucevița

Comunitatea EBC din Suceviţa (jud. Suceava) face un nou pas în creşterea calităţii activităţii educaţionale prin implementarea proiectului „Valorificarea resurselor geografice din Suceviţa”, pentru care echipa de profesori de la Şcoala „Dimitrie Vatamaniuc” a obţinut finanţare în cadrul Programului Educaţia 2000+.

Echipa de profesori îşi propune ca, prin implementarea acestui proiect, să obţină o îmbunătăţire a accesului elevilor din medii sociale devaforizate la un învăţământ de calitate, obţinându-se reuşita şcolară prin cooptarea acestora la activităţi ecologice, economice şi de voluntariat. Proiectul va fi derulat în perioada 1 martie – 31 octombrie şi va cuprinde în planul de acţiune opt activităţi care au un scop comun, creşterea capacităţii de adaptare socio-şcolară a grupului ţintă, reprezentat de un număr de 30 de elevi cu rezultate şcolare slabe, prin creşterea randamentului şcolar la materiile la care au rezultate slabe şi foarte slabe.

Obiectiv: o îmbunătăţire a rezultatelor şcolare a grupului ţintă cu 25%

În elaborarea acestui proiect s-a pornit de la rezultatele unei analize a rezultatelor la învăţătură efectuată recent de conducerea şcolii în cadrul comisiei metodice a diriginţilor, analiză la care a fost discutată problema rezultatelor slabe a unui număr de 30 de elevi. În urma acestei analize şi a vizitelor la domiciliile elevilor din familii care se confruntă cu dificultăţi din punct de vedere social şi economic, au fost identificate principalele cauze ale regresului şcolar în cazul acestor elevi: lipsa supravegherii lor de către cel puţin unul dintre părinţi atât la efectuarea temelor, cât şi în activitatea zilnică, precum şi angrenarea copiilor de către părinţi în activităţi agricole, nespecifice vârstei lor. A fost identificată şi principala cauză a dificultăţilor socio-economice a acestor familii, reprezentată de lipsa resurselor financiare şi de faptul că, în general, părinţii acestor elevi nu au locuri de muncă.

Grupul ţintă este format din 15 elevi care provin din familii cu părinţi şomeri şi 15 elevi care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Odată stabilit grupul ţintă, echipa de proiect a fixat şi principalul obiectiv, acela de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare a grupului ţintă cu 25%, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

„Acţiunile proiectului contribuie la întărirea capacităţilor şcolilor şi completarea resurselor umane prin împlinirea nevoilor şi aspiraţiilor de dezvoltare locală. De asemenea, proiectul mai vizează şi dezvoltarea capacităţilor de participare a cadrelor didactice pentru a răspunde provocărilor socio-economice şi dezvoltare profesională. Valorificarea resurselor geografice din Suceviţa are un potenţial de stimulare a creativităţii elevilor şi profesorilor în circumstanţe şcolare pentru binele comunităţii”, ne-a declarat prof. Ionela Galbău.

Principalele obiective specifice ale proiectului sunt învăţarea elevilor să utilizeze TIC prin extragerea de informaţii concludente de pe site-uri cu tematică geografică pentru documentarea lor cu privire la comunitatea Suceviţa, precum şi instituirea colaborării în relaţia părinţi-copii, în scopul realizării unor obiecte tradiţionale care la final să facă obiectul unei expoziţii.

„Învăţare prin învăţare”

Principala activitate din cadrul proiectului va fi excursia de documentare geografică, în cadrul căreia vor fi identificate resursele geografice ale Suceviţei, fiind stabilit astfel portofoliul informaţional pe care se bazează proiectul. Apoi, va avea loc, în parteneriat cu părinţii, o sesiune de încondeiere a ouălor, inspirată din aspectul geografic al zonei, prin această activitate intenţionându-se realizarea unui schimb comportamental al elevilor şi părinţilor prin procesul de „învăţare prin învăţare”.

O altă activitate din calendarul proiectului este realizarea unui site cu tematică geografică, pe care vor fi postate imaginile şi informaţiile dobândite de elevi pe parcursul participării la activităţile din cadrul proiectului. Echipa de proiect a preconizat şi mai multe activităţi prin care va urmări consolidarea rezultatelor obţinute şi după perioada de derulare a proiectului. Printre acestea, este organizarea unui lectorat cu elevii şi profesorii în care va fi schiţată dezvoltarea unui nou proiect educaţional şi încheierea unor parteneriate şi elaborarea unor activităţi comune cu şcoli din judeţul Suceava şi din alte zone ale ţării, care conţin acelaşi grup ţintă.

Articole similare:

Educaţia 2000+, calea către reducerea absenteismului la Şcoala de Arte şi Meserii din Izvoarele

15 şcoli EBC au câştigat finanţări în cadrul proiectului Educaţia 2000 +

Voturi: 1

Cuvinte cheie: Suceviţajud. SuceavaEducaţia 2000+elevi defavorizaţiproiect Valorificarea resurselor geografice din Suceviţa

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza