Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Resurse locale: Bolintin Vale

Bolintin-Vale nu dispune de exploatări de minerale. Resursele subsolului sunt puţine, cuprinzând roci utile şi materiale de construcţie reprezentate prin: luturi şiargile pe toată suprafaţa loessoidă şi în malurile văilor, pietrişuri în albiile râului Argeş la Malu-Spart.

Resurse biologice

Situat în partea centrală a Câmpiei Române, cuprinzând păduri aflate pe teritoriul a trei judeţe: Giurgiu, Teleorman şi Dâmboviţa, pe o suprafaţă totală de aproape 11.000 ha. Pădurile administrate de Ocolul Silvic Bolintin sunt alcătuite din 48 trupuri de pădure, cu suprafeţe ce variază de la 2 la 2.500 ha, răspândite atât în zona de câmpie medie (88%), cât şi în luncile râurilor interioare (12%).
Tipul predominant de pădure care valorifică superior calitatea terenurilor din zona forestieră administrată de Ocolul Silvic Bolintin este şleaul normal de câmpie. Specie de interes major, atât din punct de vedere ecologic, cât şi economic, este stejarul pedunculat.
Ocolul Silvic Bolintin cuprinde nouă fonduri de vânătoare, dintre care două administrate sub formă de gospodării vânătoreşti speciale: Bălăşcuţa şi Căscioarele.


Solul

Solurile oraşului Bolintin–Vale sunt formate recent în centrul Câmpiei Române, având areale zonale pe câmpul vestic şi în lunca centrală şi estică. Aceste areale pedogeografice sunt dispuse în fâşii longitudinale, conform arealelor fitogeografice sub care s-au format (păduri, zăvoaie, silvo-stepă). Fertilitatea ridicată a solurilor şi a reliefului relativ plan au favorizat folosirea agricolă a majorităţii terenurilor.


Apa subterană

Din punct de vedere al potenţialului hidrografic al subteranului, localitatea se află pe una din cele mai importante structuri acvifere, care se caracterizează prin prezenţa a trei complexe acvifere:
• freatic şi de mică adâncime;
• de medie adâncime;
• de mare adâncime.
Dezvoltarea acestora pe verticală şi orizontală prezintă însă, variaţii, atât în ceea ce poziţia şi grosimea, cât şi natura litologică. Complexul acvifer freatic situat la mică adâncime, exploatat pentru agricultură şi pentru gospodării, provine în special din stratele de Colentina (6-10 m adâncime). Apele sunt bicarbonatate calcic– magneziene, atât în subteran cât şi la suprafaţă, deci nu corespund din punct de vedere al potabilităţii.


Acumularea Ogrezeni-Crivina: acumulare frontală şi laterală.

Acumularea frontală de pe râul Argeş se face prin intermediul barajului de deviaţie tip stăvilar şi a două diguri de închidere pe cele două maluri ale râului Argeş, în amonte de barajul de deviaţie. Digurile se încadrează în rambleul autostrăzii Bucureşti – Piteşti (A1) în zona km 36. Se realizează adiacent lucrărilor stăvilarului frontal de spălare şi platformei tehnologice, asigurând condiţiile necesare captării debitului de perspectivă pe 26 m3/s pentru Municipiul Bucureşti.
Acumularea laterală este amplasată pe malul stâng al râului Argeş, în aval de barajul de deviaţie, amplasamentul acumulării cuprinzând o zonă joasă formată din vechi albii părăsite ale râului Argeş. Prin această priză şi aducţiune, datorită volumului acumulării de 5,5 milioane m3, se asigură o autonomie de minimum 3 zile în alimentarea cu apă a Municipiului Bucureşti.


Ape de suprafaţă

Principalele ape de suprafaţă care drenează zona aparţin bazinului hidrografic al râului Argeş:
• ape curgătoare - Argeşul şi Sabarul
• ape stătătoare - acumularea Ogrezeni-Crivina


Bicaz10

Oraşul Bicaz este situat în partea de vest a judeţului Neamţ, în zona montană, la confluenţa râului Bicaz cu râul Bistriţa. În ceea ce priveşte cadrul natural, oraşul Bicaz este plasat la limita dintre masivul Ceahlău, munţii Tarcăului, munţii Stânişoarei. Ca înălţimi se remarcă muntele Sima - 1147 m, Batca Stegea - 1316 m şi Cosmiţa - 1012,5 m. De pe munţii din jur se varsă în râul Bistriţa numeroase pâraie: Izvorul Muntelui cu afluent pârâul Furcituri, Izvorul Alb, Potoci, Secu, Cojusna, Podiş, Neagu, Gicovenilor, Dorului. În râul Bicaz se varsă pârâiele Basa şi Apusului.citeşte tot textul

poza