Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Resurse locale: Giera

Suprafaţa totală în limitele teritoriului administrative al comunei este de 9175.34 ha din care terenuri agricole 8556.38 ha (arabil 6432.1 ha, păşuni 1992 ha, fâneţe 152.20 ha, vii 0.16 ha, livezi 7 ha) iar intravilanul existent al localităţii Giera este de 71.53 ha.    

Resursa principală a solului o constituie exploatarea acestuia în activităţile de tip agro-zootehnic (teren arabil, păşuni, livezi etc.). Poziţionarea geografică într-o zonă de câmpie, ponderea mare a suprafeţei agricole, fertilitatea solului, climat favorabil precum şi tradiţia zonei în domeniul agriculturii este un fapt favorabil pentru activităţile agricole, în care este antrenată cea mai mare parte a locuitorilor comunei, în special sectorul particular (propriile terenuri şi gospodării).

Resursa subsolului folosită este apa freatică de adâncime extrasă prin foraje şi care constituie sursa de alimentare cu apă în sistem centralizat.

Priorităţile de dezvoltare ale zonei, aflate în conexiune directă cu resursele existente sunt: utilizarea maşinilor agricole şi a utilajelor cât mai complexe şi moderne, folosirea tehnologiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, precum şi amenajarea şi dotarea cu echipamente tehnologice a fermelor zootehnice.

Comuna Giera dispune de reţele de apă potabilă în toate localităţile, reţea de canalizare a apelor menajere, inclusiv staţie de epurare pentru localităţile Giera şi Toager realizate prin programele SAPARD şi OG 7, urmărind în continuare extinderea acestor reţele pe tot teritoriul comunei. Infrastructura de transport dispune de reţea de drumuri dezvoltată, legătura între localităţi realizându-se pe drumul naţional 59B care face deasemenea  legătura cu oraşul cel mai apropiat, Deta, existând şi calea ferată Jebel-Giera,care face legătura cu Timişoara,pe teritoriul comunei există şi două drumuri comunale respectiv DC190 Ghilad-Gad-Grăniceri şi DC191 Gad-Giera.

Bicaz10

Oraşul Bicaz este situat în partea de vest a judeţului Neamţ, în zona montană, la confluenţa râului Bicaz cu râul Bistriţa. În ceea ce priveşte cadrul natural, oraşul Bicaz este plasat la limita dintre masivul Ceahlău, munţii Tarcăului, munţii Stânişoarei. Ca înălţimi se remarcă muntele Sima - 1147 m, Batca Stegea - 1316 m şi Cosmiţa - 1012,5 m. De pe munţii din jur se varsă în râul Bistriţa numeroase pâraie: Izvorul Muntelui cu afluent pârâul Furcituri, Izvorul Alb, Potoci, Secu, Cojusna, Podiş, Neagu, Gicovenilor, Dorului. În râul Bicaz se varsă pârâiele Basa şi Apusului.citeşte tot textul

poza