Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Resurse locale: Bărăşti

Pe teritoriul comunei Bărăşti pot fi întâlnite plante ierboase mărunte, plante ţepoase care rezistă la secetă, graminee, arbori, arbuşti, precum: tufa, gorunul, arţarul, jugăstrul, carpenul, alunul, salcâmul, frasinul, ulmul, lemnul câinesc, sângerul, perii şi merii sălbatici. Pe marginea pâraielor se întind arbori de esenţă albă, precum: plopul alb, salciile, răchitele şi alunul.


În pădure se dezvoltă: brânduşa, toporaşii, viorelele, aceasta ocupă o suprafaţă de 1210 ha predominând salcâmul.  

Pe teritoriul comunei întâlnim soluri de pădure şi mai ales podzor, care în timp de secetă crapă în forme poligonale, iar în timp de ploaie este spălat cu mare uşurinţă de şuvoaie de apă, soluri aşezate pe o masă de argilă brun-roşcată, accesibile agriculturii prin folosirea de tehnologii speciale.

Activităţi specifice zonei sunt: activităţi agricole, cultivarea terenurilor, pomicultura 450 ha, creşterea animalelor: bovine 650 capete, porcine 1250 capete.

Relieful şi clima favorizează practicarea cu succes a viticulturii (strugurele este „copilul soarelui”). Sunt necesare investiţii în modernizarea tehnicilor şi metodelor de îngrjire a viţei de vie, în amenajarea unor puncte moderne de prelucrare a producţiei viticole.

Zootehnia este un domeniu care poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de preluare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte, carne, lână, piei.


Lunca Banului7

Fiind aşzată pe valea râului Prut, relieful predominant este seşul cu excepţia câtorva coline care se întind la vest de satele Lunca Veche, Oţetoaia şi Lunca Banului, cunoscute sub numele de „Chişul Iepurelui”, Pădurea Bastei şi colina „Saca”.citeşte tot textul

poza