Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

e-Vacanta! , editia a VIII-a

25 iunie – 31 august 2012


REGULAMENT

Proiectul “e-Vacanta!”, parte a Programului “Economia Bazata pe Cunoastere” (EBC), este o competitie interscolara initiata de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului.

Competitia se adreseaza scolilor participante la programul “Economia Bazata pe Cunoastere” si reuneste elevi din clasele primare si gimnaziale (I-VIII) din cele 229 de localitati participante la acest program.

CADRU GENERAL

Competitia ”e-Vacanta!”, aflata la a opta editie are ca scop consolidarea practicilor pozitive ale editiilor anterioare si dezvoltarea unor activitati complementare, caracterizate prin utilizarea creativa a calculatorului, comunicare si dezvoltare de competente de practica pedagogica moderna.

Participarea activa a scolii la o serie de activitati extra curriculare desfasurate pe timpul vacantelor contribuie la cresterea coordonarii la nivelul scolilor participante, la sustinerea relatiei de colaborare cu celelalte scoli din reteaua proiectului Economia Bazata pe Cunoastere si la extinderea bunelor practici în toate cele 229 de comunitati înscrise în proiect.

De asemenea, proiectul îsi propune formarea unei comunitati active si dinamice de cadre didactice si elevi, care sa propage interesul pentru tehnologie în interiorul comunitatilor apartinatoare.

Prin colaborarea strânsa dintre participantii la proiect, se urmareste asimilarea noilor tehnici de folosire a calculatorului în educatie si atragerea de noi utilizatori din mediul rural. Aceasta competitie îsi propune, de asemenea, diseminarea rezultatelor obtinute, la nivel national.

CONDITII DE PARTICIPARE

 1. Participarea la competitie este liber consimtita si presupune înscrierea în competitie, prin înregistrarea în portalul www.ecomunitate.ro .

 2. Au dreptul sa se înscrie la competitie toate unitatile scolare din cele 229 de comunitati participante la proiectul “Economia Bazata pe Cunoastere”, interesate sa se implice în activitati inovative, bazate pe utilizarea instrumentelor TIC în procesul educational si de promovare a utilizarii TIC în comunitate.

 3. În cadrul competitiei ”e- Vacanta!”, editia a VIII-a, proiectele realizate de scolile participante sunt proiecte inter- si transdisciplinare. Datorita acestor caracteristici, colaborarea cu reprezentanti ai comunitatii locale în realizarea activitatilor reprezinta un factor de succes si se reflecta în mod corespunzator în punctajele acordate la evaluarea finala.

 4. Materialele realizate în cadrul proiectului trebuie încarcate pe portalul www.ecomunitate.ro , împreuna cu raportul de proiect.

 5. Participarea la competitie presupune parcurgerea tuturor celor 4 activitati descrise în prezentul regulament. Toate activitatile derulate in cadrul competitiei sunt obligatorii. Participantii vor alege si vor implementa obligatoriu 2 teme (din cele 3 optiuni) in cadrul activitatii 2 si 1 tema (din cele 3 optiuni) in cadrul activitatii 3.

  Nerealizarea tuturor celor 4 activitati obligatorii vor conduce la neeligibilitatea proiectului dvs. si astfel nu va intra in etapa de evaluare.

 6. Pentru realizarea activitatilor proiectului, scoala participanta va stabili o echipa de proiect, formata din 5-10 elevi si 2-4 cadre didactice din cadrul scolii. Se recomanda ca în echipa proiectului sa fie implicati atât elevi din ciclul primar, cât si elevi din gimnaziu, care sa lucreze împreuna la realizarea diferitelor activitati din proiect.

 7. La realizarea activitatilor, scoala participanta va utiliza numai aplicatii software gratuite sau pentru care detine licenta. Pentru acestea din urma, la raportarea activitatilor va include declaratia/dovada de detinere a licentei.

 8. Materialele realizate aferente fiecarei activitati pot fi încarcate în perioada delimitata aferenta acesteia (si se va puncta suplimentar cu 2 puncte pentru fiecare activitate încarcata la timp), sau toate materialele pot fi încarcate ulterior, dar nu mai târziu de finalul competitiei eVacanta 2012 (însa nu se va mai acorda niciun punctaj suplimentar).

CALENDARUL COMPETITIEI „e-Vacanta!” , editia a VIII-a

Competitia „e-Vacanta!” , editia a VIII-a se desfasoara în perioada 25 iunie – 31 august 2012.

Activitatile competitiei „e-Vacanta! , editia a VIII-a sunt urmatoarele:

Activitati

Interval/data

Lansarea competitiei 25 iunie 2012
Pregatirea participarii si înscrierea la competitie
(activitatea 1)
25 iunie - 15 iulie 2012
Activitate creativa interdisciplinara
(activitatea 2)
2.1 Povestea evolutiei TIC 16 – 29 iulie 2012
2.2 Comunitatea noastra în mediu virtual
2.3 Tehnologia - Prezentul si viitorul comunitatii noastre
Activitate stiintifica interdisciplinara
(activitatea 3)
3.1 Natura si echilibrul sau 30 iulie – 22 august 2012
3.2 Energia verde
3.3 Inventii care au revolutionat lumea
Raportarea si încarcarea materialelor realizate
(activitatea 4)
23 – 31 august 2012

Comisia centrala va realiza evaluarea finala a proiectelor, în perioada 1 septembrie – 21 septembrie 2012. Lista câstigatorilor va fi afisata pe site-ul www.ecomunitate.ro în termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii evaluarii rezultatelor.

Premiile competitiei „e-Vacanta!” , editia a VIII-a vor fi acordate în luna octombrie 2012.

RESPONSABILITATI ÎN ORGANIZAREA SI DESFASURAREA COMPETITIEI

Proiectul „e-Vacanta!”, editia a VIII-a se deruleaza la nivelul fiecarei unitati scolare EBC, fiind coordonat de directorul unitatii scolare respective si monitorizat de Unitatea de Management al Proiectului “Economia Bazata pe Cunoastere”.

Pe durata competitiei, unitatile scolare participante vor beneficia de sprijinul echipei de proiect si de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL si Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activitatilor sa se faca în cele mai bune conditii. Întrebarile de clarificare si informatiile privind desfasurarea competitiei ”e-Vacanta!” pot fi obtinute la adresa PortalAdmin@ecomunitate.ro .

Responsabilitati în organizarea si desfasurarea competitiei „e-Vacanta!” , editia a VIII-a mai sunt detinute si de catre facilitatori, comisiile locale si comisia centrala.

1. Facilitatorii EBC

Vor stimula interesul scolilor EBC de participare la competitie, prin informarea scolilor EBC despre beneficiile participarii, respectiv: cresterea experientei în utilizarea TIC, premiile oferite în competitie, initierea/consolidarea colaborarilor cu alte scoli.

Un rol important al facilitatorului este de a sustine si de a asista scoala participanta (respectiv cadrele didactice) în întreg procesul de derulare si implementare a activitatilor, oferind asistenta ori de cate ori este necesar.

2. Comisia locala

Conducerea fiecarei scoli se va implica în coordonarea locala a proiectului si va fi responsabila de managementul activitatilor desfasurate în propria scoala. Pentru aceasta, va numi prin decizie interna o comisie locala, formata din cadre didactice si directorul scolii. Aceasta comisie va avea responsabilitati de coordonare si evaluare.

Comisia locala trebuie sa se asigure ca au fost respectate conditiile de înregistrare în competitie, prin încarcarea documentelor solicitate în pagina scolii si prin actualizarea acestei pagini, prin încarcarea raportului de proiect si a materialele realizate. Comisia locala va realiza avizarea tuturor activitatilor, verificând îndeplinirea criteriilor minime de realizare a activitatilor. De asemenea, comisia locala va realiza evaluarea preliminara a calitatii materialelor realizate, supervizând activitatea de încarcare în portalul www.ecomunitate.ro a celor mai bune materiale realizate.

3. Comisia centrala

Organizatorul va numi o comisie formata din reprezentanti ai Organizatorului si specialisti externi, care va fi responsabila de evaluarea finala a proiectelor si desemnarea câstigatorilor.

EVALUAREA PROIECTELOR

Exista doua etape în evaluarea proiectelor realizate în cadrul competitiei „e-Vacanta!” , editia a VIII-a si anume:

 1. Evaluarea preliminara, realizata de catre comisiile locale
 2. Evaluarea finala, realizata de comisia centrala (juriul) competitiei

1. Evaluarea preliminara

Raspunderea pentru calitatea si obiectivitatea evaluarii preliminare revine comisiei locale din fiecare scoala participanta si fiecarui profesor evaluator în parte. Comisia locala va realiza evaluarea calitatii materialelor realizate, supervizând totodata activitatea de încarcare pe portalul www.ecomunitate.ro a celor mai bune materiale realizate.

2. Evaluarea finala a proiectelor

Evaluarea proiectelor se realizeaza pe baza materialelor încarcate pe portalul www.ecomunitate.ro , cu aplicarea urmatoarei grile de evaluare:

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj maxim

1 Acuratetea utilizarii sugestiilor de abordare (din cadrul fiecarei activitati si teme propuse în parte)

10

2 Gradul de utilizare a resurselor bibliografice

15

3 Complexitatea utilizarii functionalitatilor aplicatiilor software indicate

30

4 Originalitate si creativitate

30

5 Implicarea membrilor comunitatii locale

5

6 Punctaj suplimentar (2 puncte / activitate) pentru încarcarea la termen

10

Total:

100

PREMIILE COMPETITIEI

Valoarea premiilor pentru competitie este de 10.000 USD. Suma va fi alocata în felul urmator:

 • Premiul I – 3.000 USD
 • Premiul II – 2.000 USD
 • Premiul III – 1.500 USD
 • Premiul IV – 1.000 USD
 • Premiul V – 500 USD
 • Premiul special al juriului – 1.000 USD
 • Cea mai buna activitate interdisciplinara – 1.000 USD

Premiile se acorda sub forma de obiecte sau servicii. Premiile se acorda atât elevilor, cât si profesorilor.

DESCRIEREA ACTIVITATILOR

ACTIVITATEA 1 - Pregatirea participarii si înscrierea la competitie

PERIOADA DE DESFASURARE: 25 iunie - 15 iulie 2012

Activitatea 1 este realizata de scolile EBC interesate sa participe la competitia „e-Vacanta!” , editia a VIII-a, si cuprinde pregatirea în vederea participarii la competitie si înscrierea propriu-zisa.

a) Pregatirea participarii la competitia ”e-Vacanta!” , editia a VIII-a

Scolile interesate sa participe la competitia ”e-Vacanta!”, editia a VIII-a vor consulta regulamentul competitiei si vor putea solicita clarificari la adresa: PortalAdmin@ecomunitate.ro .

Scolile EBC vor stabili echipa de proiect, tinând cont de limitele minime si maxime stabilite de regulament, respectiv 5-10 elevi si 2-4 cadre didactice. La constituirea echipei se va urmari implicarea atât a elevilor din ciclul primar, cât si a elevilor de gimnaziu.

Conducerea scolii numeste, prin decizie interna o comisie locala. Decizia de numire a comisiei locale va fi scanata si încarcata pe portalul www.ecomunitate.ro , în sectiunea „e-VACANTA!”, activitatea 1.

b) Înscrierea la competitia ”e-Vacanta!” , editia a VIII-a

Înscrierea în competitie se realizeaza online, prin intermediul portalului www.ecomunitate.ro , sectiunea “e-VACANTA!”, prin încarcarea Deciziei interne de numire a comisiei locale, formata din cadre didactice si directorul scolii.

Fiecare scoala va desemna o persoana responsabila cu înregistrarea scolii participante si cu încarcarea materialelor realizate în portalul www.ecomunitate.ro . Detalii despre procedurile de lucru se gasesc în sectiunea „Proceduri de lucru cu portalul www.ecomunitate.ro ”, componenta a prezentei metodologii.

ACTIVITATEA 2 – Activitate creativa interdisciplinara

PERIOADA DE DESFASURARE: 16 – 29 iulie 2012

Abordarea integrata, specific interdisciplinara, este centrata pe lumea reala, pe aspectele relevante ale vietii cotidiene, prezentate asa cum afecteaza si influenteaza ele viata noastra. Ea presupune centrarea pe activitati integrate de tipul proiectelor; relationarile între fapte, concepte, procese din domenii diferite; corelarea rezultatelor învatarii cu situatiile din viata cotidiana.

Aceasta activitate presupune selectarea si realizarea a 2 dintre cele 3 teme descrise în continuare.

2.1 Povestea evolutiei TIC

Accelerarea schimbarilor si socul inevitabil al viitorului, impactul dintre tehnologie si mediul natural sau social, trecerea de la tehnologia fortata la înalta tehnologie reclama o educatie si o mentalitate tehnologica noi . Activitatea presupune o analiza a evolutiei Tehnologiilor Informationale si de Comunicare de la aparitia lor pâna în zilele noastre.

Elevii vor studia dinamica tehnologiilor TIC la nivel mondial, pe baza unei documentari realizate pe Internet si vor scrie digital povestea acestei evolutii.

Pentru realizarea activitatii se vor parcurge urmatorii pasi:

Se va studia evolutia TIC, pe plan mondial de la origini pâna în zilele noastre, utilizând resursele bibliografice indicate.

Se va realiza, în format digital, povestea evolutiei Tehnologiei Informatiilor si a Comunicatiilor (TIC), urmând una sau mai multe dintre sugestiile de abordare, cu resursele bibliografice si utilizând aplicatiile software care permit digital storytelling:

 1. Photo Story 3 http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11132 Poate crea prezentari de tip slideshow utilizând propriile fotografii. Cu un singur clic se poate decupa sau roti o imagine. Se pot adauga efecte speciale, piste sonore sau înregistrarea propriei voci care nareaza textul. Este posibila personalizarea titlurilor si a textelor explicative.
 2. Stupeflix - http://studio.stupeflix.com/ Poate crea prezentari de tip slideshow utilizând imagini, fotografii, secvente filmate. Permite editarea imaginilor. Se pot adauga efecte speciale, piste sonore.

Se vor încarca povestea scrisa digital si lista bibliografica a materialelor studiate pe www.ecomunitate.ro , în sectiunea eVacanta, aferenta competitiei.

Sugestii de abordare:

 1. Cum au evoluat computerele? Cum ar fi aratat comunitatea noastra fara computere?
 2. Cum a evoluat Internetul? Cum ar fi aratat comunitatea noastra fara Internet?
 3. Revolutia Social Media – ce efecte are asupra comunitatii noastre?
 4. Cum a evoluat Facebook? Cum ar fi aratat comunitatea noastra fara Facebook?

Resurse bibliografice:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecomunitate.ro sunt urmatoarele:

 • Lista bibliografica a materialelor studiate (document care contine minim 5 referinte bibliografice)
 • Povestea evolutiei TIC - slideshow cu durata de maxim 4 minute, utilizând una dintre aplicatiile care permit digital storytelling: Photo Story sau Stupeflix

2.2 Comunitatea noastra în mediu virtual

Activitatea doreste responsabilizarea elevilor fata de comunitatea în care traiesc si de problemele ei. Elevii implicasi vor afla mai multe lucruri practice despre comunitatea lor si vor încerca sa surprinda si sa utilizeze ceea ce deosebeste comunitatea lor de altele pentru a face o prezentare în imagini sugestive a acesteia (spre exemplu o reclama pentru o agentie de turism rural).

Activitatea presupune realizarea urmatorilor pasi:

 • Fotografierea si filmarea de zone verzi si de locuinte specifice comunitatii si zonei învecinate;
 • Realizarea unui mini interviu cu o personalitate din comunitate;
 • Realizarea unei galerii foto cu maximum 20 de imagini sau a unui videoclip de prezentare cu durata de maximum 3 minute, cu tema „Comunitatea noastra - <>”, utilizând urmatoarele aplicatii software:

  1. Windows Live Movie Maker sau Youtube Movie Maker- cu postare pe http://www.youtube.com/

   Windows Live Movie Maker - http://explore.live.com/windows-live-movie-maker

   Windows Movie Maker este o aplicatie de creare si editare video, inclusa în Microsoft Windows Me, XP si Vista. Aceasta contine caracteristici cum ar fi efecte, tranzitii, titluri/ credite, piste audio, naratiunea cronologica, etc. Poate fi folosit si pentru editarea fisierelor audio. Pot fi importate imagini sau fisiere video.

   Youtube Movie Maker - http://www.makeyoutubevideo.com/

   Youtube Maker este o aplicatie de creare si editare video care permite adaugarea de: efecte, tranzitii, titluri/ credite, piste audio, naratiunea cronologica, etc. Poate fi folosit si pentru editarea fisierelor audio, pentru importarea de imagini si fisiere video.

  2. Picassa sau Photosynth

   Photosynth - http://photosynth.net/create.aspx

   Photosynth preia fotografiile si le mixeaza pentru a crea imagini 3D în care fiecare se poate deplasa dupa bunul plac. Permite explorarea detaliilor, oprirea filmului, panoramarea si urmarirea galeriilor foto.

   Picasa - http://picasa.google.com/

   Aplicatie gratuita oferita de Google pentru organizare, stocare si editare de fotografii. Ofera numeroase instrumente de editare, precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe Internet, pregatirea fotografiilor pentru utilizare externa (tiparire, email).

Sugestii de abordare:

 1. Peisaje mirifice din zona comunitatii
 2. Obiective turistice (case memoriale, castele, cetati, muzee, rezervatii naturale)
 3. Obiceiuri locale
 4. Mestesuguri populare
 5. Antreprenoriat cu branduri locale

Resurse bibliografice utile:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecomunitate.ro sunt urmatoarele:

URL-ul unde s-a publicat galeria foto cu maximum 20 de imagini

sau

URL-ul unde s-a publicat videoclipul realizat cu durata de maximum 3 minute .

2.3 Tehnologia - Prezentul si viitorul comunitatii noastre

La ora actuala suntem beneficiarii tehnologiilor care au facut posibile utilizarea Internet-ului, a Social Media si a Facebook-ului. Viitorul promite o multitudine de tehnologii care ne vor face viata mai usoara, mai distractiva, mai buna si, poate, mai sigura.

Va propunem un exercitiu de imaginatie: pornind de la insertia TIC în viata comunitatii noastre astazi, descrieti viziunea voastra asupra modului în care va arata comunitatea în viitor, grasie tehnologiilor care se vor inventa. Pentru aceasta desenati, fotografiati si compuneti doua colaje reprezentative, unul pentru prezent, celalalt pentru viitorul comunitatii voastre.

Aceasta activitate presupune realizarea urmatorilor pasi:

 • Crearea unui afis (poster) cu tema: „Comunitatea noastra, în prezent - prin perspectiva TIC”, utilizând aplicatiile software mentionate mai jos.
 • Crearea unui afis sau a unui poster cu tema: „Comunitatea noastra, în viitor - prin perspectiva TIC”, utilizând aplicatiile software mentionate mai jos.

Aplicatiile software gratuite pe care le veti utiliza sunt:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecomunitate.ro sunt urmatoarele:

 • Afisul sau posterul cu tema: „Comunitatea noastra, în prezent - prin perspectiva TIC”.
 • Afisul sau posterul cu tema: „Comunitatea noastra, în viitor - prin perspectiva TIC”.

ACTIVITATEA 3 - Activitate stiintifica interdisciplinara

PERIOADA DE DESFASURARE: 30 iulie - 22 august 2012

Abordarea integrata, specifica inter si transdisciplinaritatii, este centrata pe lumea reala, pe aspectele relevante ale vietii cotidiene, prezentate asa cum afecteaza si influenteaza ele viata noastra. Ea presupune centrarea pe activitati integrate de tipul proiectelor; relationarile între concepte, fenomene, procese din domenii diferite; corelarea rezultatelor învatarii cu situatiile din viata cotidiana.

Aceasta activitate presupune selectarea si realizarea uneia dintre cele 3 teme descrise în continuare.

3.1 Natura si echilibrul sau

Omul este parte integranta a naturii. Toate elementele din natura se afla într-o relatie de interdependenta, ceea ce conduce la echilibrul natural. Acesta se mentine atât timp cât nu intervin factori ce pot determina deteriorarea lui.

Ansamblul de relatii si raporturi de schimburi ce se stabilesc între om si natura, precum si interdependenta lor influenteaza echilibrul ecologic, determina conditiile de viata si implicit conditiile de munca pentru om, precum si perspectivele dezvoltarii societatii în ansamblu. O data cu evolutia societatii omenesti au început sa apara unele modificari, la început neesentiale, apoi din ce în ce mai mari. Omul a utilizat unele materiale naturale si a creat altele fara sa-si dea seama ca poate deteriora mediul. În ultima perioada, omenirea se confrunta cu hazarde determinate de actiunile proprii sau pur si simplu generate de forta naturii.

Activitatea va propune realizarea unui reportaj online (slideshow) care sa prezinte în maxim 15 slide-uri modul în care considerati ca ar trebui conservat mediul înconjurator, precum si cum ar putea fi limitate efectele negative asupra sa.

Pentru realizarea activitatii se vor parcurge urmatorii pasi:

 • Se vor identifica cauzele degradarii mediului înconjurator, apoi se va propune modul lor de prezentare.
 • Se vor identifica masurile care pot fi luate pentru limitarea degradarii mediului înconjurator, apoi se va propune modul lor de prezentare.
 • Se va crea reportajul online (va contine imagini, fotografii, secvente video, texte) utilizând aplicatiile software: www.prezi.com sau http://slideshare.com .

Sugestii de abordare a activitatii:

 1. Care sunt principalele cauze ale aparitiei efectelor negative asupra naturii?
 2. Cum poate influenta mediul natural viata comunitatilor umane?
 3. Cum contribuiti voi la conservarea patrimoniului natural?
 4. Ce activitati de reciclare ar putea fi derulate?

Pentru documentare se vor utiliza urmatoarele resurse:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecomunitate.ro :

 • Lista bibliografica a materialelor studiate (document care contine minim 5 referinte bibliografice)
 • URL-ul reportajului (realizat cu www.prezi.com sau cu http://slideshare.com ).

3.2 Energia verde

Problema asigurarii necesarului energetic al omenirii este din ce în ce mai pregnanta data fiind limitarea resurselor energetice clasice (petrol, carbuni, gaze naturale), efectul lor nociv asupra mediului înconjurator si, nu în ultimul rând, cresterea populatiei.

De cele mai multe ori noi utilizam sursele poluante precum carbunii, petrolul, gazele naturale pentru a ne acoperi necesarul de energie. Energia furnizata acum de catre aceste surse are pret mare, este epuizabila, polueaza planeta si genereaza conflicte între detinatorii sai.

Fotosinteza este procesul fiziologic prin care plantele verzi sintetizeaza substantele organice din dioxid de carbon si apa cu ajutorul luminii solare absorbite de clorofila si elibereaza oxigen. Practic, mâncarea si combustibilii fosili pe care îi utilizam sunt produsi ai fotosintezei, procesul care transforma energia luminii solare în forme de energie ce pot fi folosite în sisteme biologice. Petrolul, carbunele si gazele naturale, sunt resturi de plante care au trait cu milioane de ani în urma. Energia din acesti combustibili, eliberabila prin ardere, este energie chimica în care a fost convertita lumina soarelui.

Energia verde” este un termen care se refera la surse de energie regenerabila si nepoluanta. Electricitatea generata din surse regenerabile devine din ce în mai disponibila. Prin alegerea unor astfel de surse de energie regenerabila consumatorii pot sustine dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat generarii energiei conventionale si vor creste independenta energetica.

Energia fotovoltaica si eoliana reprezinta o solutie viabila pentru locatiile care nu beneficiaza în prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. În viitor, printr-o legislatie corespunzatoare aceste sisteme pot deveni rentabile si pentru consumatorii conectati la reteaua nationala prin eliminarea necesitatii folosirii unor acumulatori si livrarii energiei direct în reteaua nationala.

Activitatea va propune realizarea unui reportaj online (slideshow) care sa prezinte în maxim 15 slide-uri modul în care considerati ca ar trebui utilizata energia verde, intitulat ”Energia verde – viitorul omenirii”.

Pentru realizarea activitatii se vor parcurge urmatorii pasi:

 • studierea procesului de descoperire si de utilizare a resurselor energetice
 • identificare unor solutii de reciclare a deseurilor din comunitate
 • crearea reportajului online (va contine imagini, fotografii, secvente video, texte) utilizând aplicatiile software: www.prezi.com sau http://slideshare.com

Sugestii de abordare:

 1. Ce surse energetice nepoluante exista în momentul de fata în lume?
 2. Care sunt nevoile energetice ale unei familii? Dar ale unei comunitati?
 3. Ce resurse energetice nepoluante ar putea utiliza comunitatea voastra?

Resurse bibliografice:

Pentru documentare se vor utiliza urmatoarele resurse:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecommunitate.ro :

 • Lista bibliografica a materialelor studiate (document cu minim 5 referinte bibliografice)
 • URL-ul reportajului (realizat cu www.prezi.com sau cu http://slideshare.com ).

3.3 Inventii care au revolutionat lumea

Descoperirile stiintifice si noile tehnologii ne-au modificat complet viata. Atât descoperirile cât si inventiile sunt generate de potentialul creator al omului. Iscusinta omului s-a facut simtita odata cu descoperirea focului. Din acel moment, încet dar sigur, lucrurile au început sa evolueze. Au urmat arcul, roata, electricitatea, luneta, forta aburilor, tiparul, telefonul, radioul, automobilul, radioactivitatea, bomba atomica, vaccinurile, penicilina, laserul, computerul, internetul.

Va propunem alegerea unei inventii sau a unei descoperiri care v-a impresionat si sa îi faceti o prezentare sub forma de slideshow online, în maxim 15 slide-uri.

Pentru realizarea activitatii se vor parcurge urmatorii pasi:

 • studierea unor inventii care au revolutionat omenirea. Utilizarea de surse Web, precum: reportaje, filme, tur virtual în muzee.
 • crearea reportajului online (realizat utilizând aplicatiile software www.prezi.com sau http://slideshare.com ), cu tema: ”Inventiile care au revolutionat lumea”.

Sugestii de abordare:

 1. Inventie sau descoperire?
 2. Cum ar fi fost viata noastra fara inventii si descoperiri?
 3. Cum ar fi fost lumea de azi fara inventarea ……..?
 4. V-ati gândit vreodata la o invent5ie proprie? Descrieti-o!

Resurse bibliografice:

Rezultatele care vor fi încarcate pe platforma www.ecommunitate.ro :

 • Lista bibliografica a materialelor studiate (document cu minim 5 referinte bibliografice)
 • URL-ul reportajului (realizat cu www.prezi.com sau cu http://slideshare.com ).

 

ACTIVITATEA 4: RAPORTAREA SI ÎNCARCAREA MATERIALELOR REALIZATE

PERIOADA DE DESFASURARE: 23 - 31 august 2012

În cadrul acestei activitati, scolile participante vor elabora si încarca pe portalul www.ecomunitate.ro raport ul final de proiect, referitor la modul în care au fost efectuate activitatile proiectului, împreuna cu toate materialele realizate si celelalte documente solicitate, din ambele faze ale proiectului.

click aici pentru a descarca formatul de raport final

Termenul limita pentru încarcarea raportului final si a tuturor materialelor si documentelor solicitate este 31 august 2012, ora 24:00. scolile participante care nu respecta acest termen limita vor fi excluse din competitie.

Raportul final, în format MS Word (format A4, TNR 12, la un rând, margini 2cm) va fi încarcat, în portalul www.ecomunitate.ro , în sectiunea “e-Vacanta!”, în cadrul activitatii. Materialele realizate în cadrul diferitelor activitati, împreuna cu celelalte documentele solicitate vor fi încarcate în portalul www.ecomunitate.ro , în sectiunea “e-Vacanta!”, în cadrul activitatilor corespunzatoare.

PROCEDURI DE LUCRU CU PORTALUL www.ecomunitate.ro

a) Procedura de înregistrare*

* Aceasta procedura se adreseaza persoanei desemnate din cadrul fiecarei scoli participante la competitia “e-Vacanta!”, responsabila de înregistrarea unitatii scolare la aceasta competitie.

Nota: persoanele care au înregistrat materiale pentru competitiile „e-Vacanta!, editiile anterioare sunt deja înregistrate în portal (nu este necesar sa se reînregistreze) si dupa autentificare pot încarca materiale.

Pentru înregistrare, trebuie parcursi urmatorii pasi:

 1. se accesează portalul eComunitate.ro la adresa www.ecomunitate.ro
 2. se apasă butonul "Autentificare" din partea dreapta jos a ecranului;
 3. se apasă butonul "Creează-ți cont" în cadrul ferestrei afișate;
 4. utilizatorul selectează căsuța: „Sunt din comunitățile EBC”;
 5. utilizatorul selectează căsuța: „Mă înscriu pentru competiția e-vacanta 2012!”;
 6. se completează toate câmpule formularului, inclusiv codul de validare;
 7. se apasă butonul „Înregistrare”;
 8. se selectează o școală existentă sau se adaugă una noua (completând informațiile solicitate);
 9. se apasă butonul „Pasul următor”;
 10. se selectează toate informațiile solicitate;
 11. se apasă butonul „Finalizare”.

Validarea contului se va face în maxim 72 de ore de la înscriere, dupa ce datele sunt validate cu managerul sau administratorul local din comunitatea apartinatoare. dupa validare, se va primi un email de confirmare.

Pentru orice problema întâmpinata în procesul de înregistrare trebuie sa trimiteti un print screen cu mesajul de eroare obtinut la adresa evacanta@ecomunitate.ro

b) Procedura de încarcare a materialelor în portal*

* Aceasta procedura se adreseaza persoanei desemnate din cadrul fiecarei scoli participante la competitia “e-Vacanta!” , editia a VIII-a, responsabila cu încarcarea în portal a materialelor ce fac obiectul evaluarii.

 1. persoana autorizata de scoala va accesa portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro
 2. se va autentifica în portal, apasând butonul Autentificare
 3. dupa autentificare, se va deschide pagina de administrare a proiectului „e-Vacanta!;
 4. va selecta activitatea în care se încadreaza materialele realizate;
 5. va încarca materialele aferente respectivei activitati (utilizatorul are posibilitatea de a sterge materialele încarcate anterior, în cazul în care acest lucru este necesar).

Nota: Materialele realizate vor fi încarcate (în format electronic), în portal, în sectiunea “e-VACANTA!”, în cadrul activitatii corespunzatoare.

DISPOZITII FINALE

Toate scolile participante la competitia „e-Vacanta!” , editia a VIII-a vor primi diploma de participare.

Toate materialele rezultate ca urmare a derularii proiectelor înscrise în competitie si încarcate în portalul www.eComunitate.ro , devin proprietatea MCSI.

MCSI îsi rezerva dreptul de a folosi materialele realizate în cadrul competitiei „e-vacanta!”, sau parti din aceste materiale, în cadrul unor campanii promotionale.