Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

e-Vacanţă! , ediţia a VII-a

8 Decembrie 2011 – 30 aprilie 2012


REGULAMENT

Proiectul “e-Vacanţă!”, parte a Programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), este o competiţie interşcolară iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului.

Competiţia se adresează şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele primare şi gimnaziale (I-VIII) din cele 229 de localităţi participante la acest program.


CADRU GENERAL

Competiţia ”e-Vacanţă!”, aflată la a şaptea ediţie are ca scop consolidarea practicilor pozitive ale ediţiilor anterioare şi dezvoltarea unor activităţi complementare, caracterizate prin utilizarea creativă a calculatorului, comunicare şi dezvoltare de competenţe de practică pedagogică modernă.

Participarea activă a şcolii la o serie de activităţi extra curriculare desfăşurate pe timpul vacanţelor contribuie la creşterea coordonării la nivelul şcolilor participante, la susţinerea relaţiei de colaborare cu celelalte şcoli din reţeaua proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere şi la extinderea bunelor practici în toate cele 229 de comunităţi înscrise în proiect.

De asemenea, proiectul îşi propune formarea unei comunităţi active şi dinamice de cadre didactice şi elevi, care să propage interesul pentru tehnologie în interiorul comunităţilor aparţinătoare.

Prin colaborarea strânsă dintre participanţii la proiect, se urmăreşte asimilarea noilor tehnici de folosire a calculatorului în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural. Această competiţie îşi propune, de asemenea, diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional.


CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Participarea la competiţie este liber consimţită şi presupune înscrierea în competiţie, prin înregistrarea în portalul www.ecomunitate.ro.

2. Au dreptul să se înscrie la competiţie toate unităţile şcolare din cele 229 de comunităţi participante la proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”, interesate să se implice în activităţi inovative, bazate pe utilizarea instrumentelor TIC în procesul educaţional şi de promovare a utilizării TIC în comunitate.

3. În cadrul competiţiei ”e- Vacanţă!”, ediţia a VII-a, datorită duratei relativ mari de realizare a proiectelor (aproximativ cinci luni), activităţile au fost grupate în două faze. La sfârşitul primei faze, şcoala participantă va completa un raport intermediar de activitate, pe care îl va încărca pe portalul www.ecomunitate.ro.

4. Materialele realizate în cadrul proiectului, indiferent de faza în care au fost realizate, vor fi încărcate pe portalul www.ecomunitate.ro o singură dată, la finalizarea proiectului, împreună cu raportul final de proiect.

5. Toate activităţile incluse în cele două faze ale proiectului sunt obligatorii.

6. Pentru realizarea activităţilor proiectului, şcoala participantă va stabili o echipă de proiect, formată din 5-10 elevi şi 2-4 cadre didactice din cadrul şcolii. Se recomandă ca în echipa proiectului să fie implicaţi atât elevi din ciclul primar, cât şi elevi din gimnaziu, care să lucreze împreună la realizarea diferitelor activităţi din proiect.

7. La realizarea activităţilor, şcoala participantă va utiliza numai aplicaţii software gratuite sau pentru care deţine licenţă. Pentru acestea din urmă, la raportarea activitătilor va include declaraţia/dovada de deţinere a licenţei.

8. Școala EBC înscrisă la competiţie poate implica în realizarea proiectului o şcoală non-EBC din comunităţile locale învecinate. În cazul implicării unui partener non-EBC, este obligatorie participarea acestuia la realizarea activităţii „Bursa ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” (activitatea 5, faza 2). Partenerul non-EBC poate contribui şi la alte activităţi din cadrul proiectului „e-Vacanţă!, fără a implica însă, în total, mai mult de 2-3 elevi şi un cadru didactic. Proiectele realizate în colaborare cu o şcoală non-EBC vor beneficia de punctaj suplimentar.

9. Școala EBC înscrisă la competiţie poate implica, pentru realizarea proiectului o şcoală din străinătate, cu care se află în colaborare. În cazul implicării unui partener internaţional, este obligatorie participarea acestuia la realizarea activităţii „Bursa ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” (activitatea 5, faza 2). Partenerul internaţional poate contribui şi la alte activităţi din cadrul proiectului „e-Vacanţă!, fără a implica însă, în total, mai mult de 2-3 elevi şi un cadru didactic. Proiectele realizate în colaborare cu o şcoală din străinătate vor beneficia de punctaj suplimentar.


CALENDARUL COMPETIŢIEI „E-Vacanţă!” , ediţia a VII-a

Competiţia „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a se desfăşoară în perioada 8 decembrie 2011 – 30 aprilie 2012.


Etapele competiţiei „e-Vacanţă! , ediţia a VII-a sunt următoarele:

Activităţi Interval / data Descriere

Lansarea competiţiei

8 decembrie 2011

 

Pregătirea participării şi înscrierea la competiţie

(activitatea 1, faza 1)

8 - 18 decembrie 2011

Şcolile EBC interesate să participe la competiţie vor realiza următorii paşi:

Consultarea regulamentului competiţiei

Identificarea eventualilor parteneri non-EBC şi/sau internaţionali pentru participarea la competiţie;

Constituirea echipei de proiect;

Emiterea deciziei interne de numire a comisiei locale;

Realizarea planului de proiect;

Încărcarea în portalul www.ecomunitate.ro a următoarelor categorii de informaţii:

Decizia internă de numire a comisiei locale (în pagina activităţii, din secţiunea „e-Vacanţă!”);

Descrierea a minim două proiecte anterioare, altele decât proiecte de tip „e-Vacanţă!” (în pagina şcolii, din secţiunea „Comunităţi”)

Planul proiectului „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a (în pagina activităţii, din secţiunea „e-Vacanţă!”).

Realizarea activităţii „Sărbătorile de iarnă în comunitate”

(activitatea 2, faza 1)

19 – 30 decembrie 2011

Presupune realizarea următorilor paşi:

Stabilirea grupurilor de lucru

Proiectarea felicitărilor virtuale

Realizarea componentelor originale (fotografii, desene, înregistrări audio)

Realizarea felicitărilor virtuale, pe baza componentelor;

Crearea listelor de distribuţie a felicitărilor

Distribuirea felicitărilor

Realizarea activităţii „Eseu de iarnă” (activitatea 3, faza 1)

3 – 25 ianuarie 2012

Presupune realizarea următorilor paşi:

Stabilirea grupurilor de lucru

Documentare privind istoricul expediţiilor polare, din perspectiva modului în care exploratorii au avut acces/au putut utiliza tehnologiile TIC în timpul expediţiei şi analiza impactului utilizării TIC asupra succesului acestor expediţii;

Analiza modului în care tehnologiile TIC influenţează în prezent şi pot influenţa în viitor expediţiile polare;

Redactarea, în mod colaborativ, a eseurilor;

Selectarea celui mai bun eseu, care urmează a fi încărcat în portalul www.ecomunitate.ro.

Raportarea activităţilor realizate în prima fază (activitatea 4, faza 1)

26 -30 ianuarie 2012

Presupune realizarea următorilor paşi:

Compararea planului de proiect, cu realizările efective, pentru activităţile 1, 2 şi 3;

Identificarea problemelor întâmpinate în realizarea activită?ilor aferente primei faze a proiectului;

Stabilirea şi descrierea (documentarea) lecţiilor învăţate în prima fază a proiectului.

Realizarea activităţii „Bursa ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” (activitatea 5, faza 2)

1 Februarie - 11 martie 2012

Presupune realizarea următorilor paşi:

Realizarea unei pagini Facebook a activităţii, pentru colectarea ideilor de dezvoltare;

Informarea elevilor şi comunităţii cu privire la iniţierea bursei de idei şi solicitarea de contribuţii;

Realizare de acţiuni de colectare a ideilor de dezvoltare;

Elaborarea unui raport privind eficacitatea acţiunilor de colectare a ideilor de dezvoltare;

Selectarea celor mai interesante trei idei de dezvoltare şi elaborarea planurilor sintetice de implementare aferente;

Selectarea ideii de dezvoltare câştigătoare (care urmează să fie implementată).

Realizarea activităţii „Implementarea ideii de dezvoltare” (activitatea 6, faza 2)

12 martie - 22 aprilie 2012

Presupune realizarea următorilor paşi:

Stabilirea echipei de implementare;

Identificarea stakeholderilor care pot contribui la implementarea ideii;

Detalierea planului de implementare;

Promovarea ideii de dezvoltare selectate;

Organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a ideii de dezvoltare;

Actualizarea paginii Facebook;

Evaluarea rezultatelor procesului de implementare a ideii de dezvoltare.

Raportarea finală „e-Vacanţa!” şi încărcarea materialelor realizate (activitatea 7, faza 2)

23 - 30 aprilie 2012

Presupune realizarea următorilor paşi:

Compararea planului de proiect, cu realizările efective, pentru activităţile 5, 6 şi 7;

Identificarea principalelor realizări;

Identificarea principalelor probleme;

Stabilirea şi descrierea (documentarea) lecţiilor învăţate în proiect.

Comisia centrală va realiza evaluarea finală a proiectelor, în perioada 7 mai – 6 iunie 2012. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.ecomunitate.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data încheierii evaluării rezultatelor.

Premiile competiţiei „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a vor fi acordate în luna iunie 2012, în termen de maxim trei săptămâni de la afişarea listei câştigătorilor.


RESPONSABILITĂŢI ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI

Proiectul „e-Vacanţă!”, ediţia a VII-a se derulează la nivelul fiecărei unităţi şcolare, fiind coordonat de directorul unităţii şcolare respective şi monitorizat de Unitatea de Management al Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”.

Pe durata competiţiei, unităţile şcolare participante vor beneficia de sprijinul echipei de proiect şi de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL şi Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activităţilor să se facă în cele mai bune condiţii. Întrebările de clarificare şi informaţiile privind desfăşurarea competiţiei ”e-Vacanţă!” pot fi obţinute la adresa PortalAdmin[at]ecomunitate[dot]ro.

Pe durata competiţiei, unităţile şcolare participante vor beneficia de sprijinul Unităţii de Management a Proiectului şi de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL şi Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activităţilor să se facă în cele mai bune condiţii.

Responsabilităţi în organizarea şi desfăşurarea competiţiei „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a mai sunt deţinute şi de către facilitatori, comisiile locale şi comisia centrală.

1.Facilitatorii EBC

Vor stimula interesul şcolilor EBC de participare la competiţie, prin informarea şcolilor EBC despre beneficiile participării, respectiv: creşterea experienţei în utilizarea TIC, premiile oferite în competiţie, iniţierea/consolidarea colaborărilor cu alte şcoli.

2. Comisia locală

Conducerea fiecărei şcoli se va implica în coordonarea locală a proiectului şi va fi responsabilă de managementul activităţilor desfăşurate în propria şcoală. Pentru aceasta, va numi prin decizie internă o comisie locală, formată din cadre didactice şi directorul şcolii. Această comisie va avea responsabilităţi de coordonare şi evaluare.

Comisia locală trebuie să se asigure că au fost respectate condiţiile de înregistrare în competiţie, prin încărcarea documentelor solicitate în pagina scolii şi prin actualizarea acestei pagini, prin încărcarea rapoartelor de proiect (intermediar şi final) şi a materialele realizate în proiect. Comisia locală va realiza avizarea tuturor activităţilor, verificând îndeplinirea criteriilor minime de realizare a activităţilor. De asemenea, comisia locală va realiza evaluarea preliminară a calităţii materialelor realizate, supervizând activitatea de încărcare în portalul www.ecomunitate.ro a celor mai bune materiale realizate.

3. Comisia centrală

Organizatorul va numi o comisie formată din reprezentanţi ai Organizatorului şi specialişti externi, care va fi responsabilă de evaluarea finală a proiectelor şi desemnarea câştigătorilor.


EVALUAREA PROIECTELOR

Există două etape în evaluarea proiectelor realizate în cadrul competiţiei „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a şi anume:
-Evaluarea preliminară, realizată de către comisiile locale
-Evaluarea finală, realizată de comisia centrală (juriul) competiţiei

1.Evaluarea preliminară

Răspunderea pentru calitatea şi obiectivitatea evaluării preliminare revine comisiei locale din fiecare şcoală participantă şi fiecărui profesor evaluator în parte. Comisia locală va realiza evaluarea calităţii materialelor realizate, supervizând totodată activitatea de încărcare pe portalul www.ecomunitate.ro a celor mai bune materiale realizate.

2.Evaluarea finală a proiectelor

Evaluarea proiectelor se realizează pe baza materialelor încărcate pe portalul www.ecomunitate.ro, cu aplicarea următoarelor două criterii:
• Utilizarea TIC în realizarea proiectului
• Implementarea proiectului

Criteriul Utilizarea TIC în realizarea proiectului este cel mai important criteriu de evaluare a performanţelor participanţilor la competiţia ”e-Vacanţă!”. Prin acest criteriu se stabilesc următoarele: gradul de utilizare a TIC şi relevanţa utilizării, în special pentru asigurarea caracterului colaborativ al activităţilor din proiect, calitatea şi originalitatea materialelor realizate în proiect.

Criteriul Implementarea proiectului ajută la evaluarea modului în care proiectul a asigurat implicarea comunităţii locale, implicarea unor parteneri non-EBC şi/sau internaţionali şi măsura în care managementul proiectului a fost realizat în mod corespunzător (a fost respectat calendarul de implementare, rapoartele de proiect au o calitate corespunzătoare şi lecţiile învăţate au fost documentate).

Punctajele vor fi acordate conform următoarei grile de evaluare:

Nr. crt. Criteriul de evaluare Aspectul evaluat Punctaj maxim

1

Utilizarea TIC în realizarea proiectului

Gradul de utilizare a TIC şi relevanţa utilizării, în special pentru asigurarea caracterului colaborativ al activităţilor proiectului

10

Calitatea şi originalitatea materialelor realizate în activitatea „Sărbătorile de iarnă în comunitate” (activitatea 2, faza 1)

10

Calitatea şi originalitatea materialelor realizate în activitatea „Eseu de iarnă” (activitatea 3, faza 1)

10

Calitatea şi originalitatea materialelor realizate în activitatea „Bursa ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” (activitatea 5, faza 2)

15

Calitatea şi originalitatea materialelor realizate în activitatea „Implementarea ideii de dezvoltare” (activitatea 6, faza 2)

15

TOTAL criteriu 1

60

2

Implementarea proiectului

Implicarea comunităţii locale

5

Partener non-EBC

5

Partener internaţional

15

Managementul proiectului, respectiv: calitatea planului şi a rapoartelor de proiect, respectarea calendarului de implementare, modul de documentare a lecţiilor învăţate (activitatea 1, faza 1), (activitatea 4, faza 1), (activitatea 7, faza 2).

15

TOTAL criteriu 2

40

TOTAL

100


PREMIILE COMPETIŢIEI

Valoarea premiilor pentru competiţie este de 10.000 USD. Suma va fi alocată în felul următor:
-Premiul I – 5.000 USD
-Premiul II – 3.000 USD
-Premiul III – 2.000 USD
Premiile se acordă sub formă de obiecte. Premiile se acordă atât elevilor, cât şi profesorilor.


DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

FAZA 1

ACTIVITATEA 1 - Pregătirea participării şi înscrierea la competiţie

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 8 – 18 decembrie 2011

Activitatea 1 este realizată de şcolile EBC interesate să participe la competiţia „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a, şi cuprinde pregătirea în vederea participării la competiţie şi înscrierea propriu-zisă.

a)Pregătirea participării la competiţia ”e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a

Școlile interesate să participe la competiţia ”e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a vor consulta regulamentul competiţiei şi vor putea solicita clarificări la adresa: eVacanta@ecomunitate.ro.

Întrucât la evaluarea finală se acordă până la 20 puncte pentru implicarea în proiect a şcolilor non-EBC şi a şcolilor din străinătate, se recomandă identificarea şi implicare în proiecte a partenerilor non-EBC şi internaţionali.

Şcolile EBC vor stabili echipa de proiect, ţinând cont de limitele minime şi maxime stabilite de regulament, respectiv 5-10 elevi şi 2-4 cadre didactice. La constituirea echipei se va urmări implicarea atât a elevilor din ciclul primar, cât şi a elevilor de gimnaziu. În stabilirea dimensiunii echipei, nu se iau în calcul partenerii non-EBC şi/sau internaţionali, întrucât limitele precizate se referă strict la dimensiunea echipei şcolii EBC.

Conducerea şcolii numeşte, prin decizie internă o comisie locală. Decizia de numire a comisiei locale va fi scanată şi încărcată pe portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea „e-VACANŢĂ!”.

Şcoala EBC va stabili minim două proiecte anterioare (şcolare, de parteneriat, extracurricular, etc.) în care au fost implicate, a căror descriere va fi încărcată pe portalul www.ecomunitate.ro, în pagina şcolii, din secţiunea „Comunităţi”. Pentru proiecte anterioare de tip „e-vacanţă!”, nu este necesară încărcarea descrierii în portal, deoarece acestea dispun deja de pagini dedicate în secţiunea şcolii. Dacă şcoala nu are proiecte finalizate, altele în afara celor de tip „e-Vacanţă!”, va fi încărcată o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de directorul şcolii şi scanată, care să precizeze că unitatea şcolară nu are proiecte care pot fi publicate în portalul www.ecomunitate.ro.

Școala EBC va elabora, de asemenea, un plan de proiect, în care se vor declara, în principal, următoarele: echipa proiectului, partenerii, perioadele de realizare a activităţilor, în cadrul intervalului recomandat, aplicaţiile software care urmează să fie utilizate. La selectarea aplicaţiilor, se vor avea în vedere recomandările incluse în descrierea activităților, din prezentul regulament.

Pentru a asigura un caracter colaborativ al activităţii de planificare a proiectului, se recomandă utilizarea următoarelor soluţii software:
- pagini wiki, în spaţii precum: www.wikispaces.com, www.pbworks.com,www.SeedWiki.com ,ro.wikipedia.org.
-Google docs
-Chat-uri, precum: Yahoo Messenger, http://www.123flashchat.com/web-messenger-chat.html,http://www.chatzy.com/ , http://www.mebeam.net/
-bloguri, www.blogger.com,www.weblog.ro
-platforma colaborativă CollaborizeClassrom/

b)Înscrierea la competiţia ”e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a

Înscrierea în competiţie se realizează online, prin intermediul portalului www.ecomunitate.ro, secţiunea “e-VACANŢĂ!”, prin încărcarea următoarelor documente:
-Decizia internă de numire a comisiei locale, formată din cadre didactice şi directorul şcolii;
-Descrierea a minim două proiecte anterioare sau a declaraţiei pe proprie răspundere că unitatea şcolară nu are proiecte care pot fi publicate în portalul www.eComunitate.ro;
-Planul proiectului „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a, avizat de Comisia locală.

click aici pentru a descărca planul de proiect

Termenul limită pentru încărcarea documentelor în portalul www.eComunitate.ro este 18 decembrie 2011, ora 24:00.

Fiecare şcoală va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea şcolii participante şi cu încărcarea materialelor realizate în portalul www.ecomunitate.ro. Detalii despre procedurile de lucru se găsesc în secţiunea „Proceduri de lucru cu portalul www.ecomunitate.ro”, componentă a prezentei metodologii.

Pentru a fi considerată înregistrată în competiţie, o şcoală EBC trebuie să încarce, până la data limită, de 18 decembrie 2011, ora 24:00 cel puţin Decizia internă de numire a comisiei locale, semnată şi scanată. Restul documentelor pot fi încărcate ulterior.

Şcolile EBC care au încărcat în portalul www.ecomunitate.ro setul complet de documente de înscriere până la data de 15 decembrie 2011, ora 24:00 vor primi 5 puncte la evaluarea finală, la criteriul „Implementarea proiectului”, pentru managementul proiectului.

ACTIVITATEA 2 - SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN COMUNITATE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 19 – 30 decembrie 2011

Activitatea este destinată elevilor şi are drept scop formarea de competenţe artistice (literare, grafice). Sarcina elevilor este de a realiza minimum două tipuri de felicitări virtuale. Fiecare model de felicitare trebuie să conţină elemente de creaţie proprie (originale), precum: desene realizate de elevi, fotografii reprezentative din comunitate, texte cu urările de sărbătoare, cântece originale, în spiritul sărbătorilor, dar şi al culturii locale etc.

La realizarea fiecărui produs artistic trebuie să se asigure personalizarea componentelor, în raport de tipul destinatarului. Categoriile de destinatari admise sunt: persoane din cadrul şcolii (elevi, profesori), din primărie (primar, alte categorii de funcţionari), din cadrul ONG-urilor (conducătorul organizaţiei, alţi membrii ai ONG-urilor), precum şi agenţii economici din cadrul comunităţii locale.

Produse artistice vor fi realizate de grupuri de 2 - 4 elevi, membrii ai echipei şcolii.

Pentru realizarea acestei activităţi se vor parcurge următorii paşi:
-Stabilirea grupurilor de lucru;
-Proiectarea felicitărilor virtuale;
-Realizarea componentelor originale (desene, fotografii, texte, componente audio etc.), prin care să se realizeze personalizarea felicitărilor. Nu sunt acceptate modele de felicitări care nu au minim 5 componente originale. Componentele trebuie să fie avizate de Comisia locală, înainte de includerea lor în modelele de felicitări.
-Realizarea felicitărilor virtuale (asamblarea componentelor). Modelele de felicitări vor fi avizate de Comisia locală, înainte de a fi distribuite.
-Crearea listelor de distribuţie a felicitărilor;
-Distribuirea felicitărilor prin e-mail, pe baza listelor de distribuţie. Pentru validarea realizării activităţii, la fiecare expediere, se vor menţiona în BCC: următoarele adrese: eVacanta[at]ecomunitate[dot]roşi adresa de e-mail a cel puţin unuia dintre membrii comisiei locale.

Pentru realizarea componentelor grafice ale felicitărilor, se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii:
-Paint, din suita Accessories, de la Windows
-Drawing for Childen,http://drawing.gamemaker.nl/
-Digital Drawn,http://www.digitaldrawn.nl/drawing/online.htm
-Livebrush, aplicaţie pentru desenare şi prelucrarea imaginilor,http://www.livebrush.com/

Pentru realizarea componentelor audio ale felicitărilor, se se recomandă utilizarea următoarele aplicaţii:
-Audacity, pentru înregistrare şi prelucrare sunete,http://audacity.sourceforge.net/
-Wavosaurm, editor de sunete,http://wavosaur.com/
-UJAM, platformă pentru realizarea de compoziţii muzicale,http://www.ujam.com /

Pentru asamblarea componentelor şi/sau expedierea felicitărilor se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii:
-Smilebox, pentru realizarea de compoziţii pe bază de fotografii, desene, melodii, http://www.smilebox.com/
-Postcard, pentru combinarea elementelor grafice cu cele audio, precum şi transmiterea felicitărilor prin e-mail,http://www.postcard.fm/

Se recomandă ca activitatea 2 să se realizeze în intervalul planificat, respectiv 19 – 30 decembrie 2011, astfel încât să existe modele de felicitări disponibile, atât pentru sărbătorile de Crăciun, cât şi pentru cele de Anul Nou.

Criteriile minime de realizare a activităţii sunt:
-două modele de felicitări virtuale, fiecare adresându-se unei categorii diferite de destinatar. De exemplu, echipa unei şcoli participante va decide să realizeze un model de felicitare pentru funcţionarii primăriei şi un al doilea model pentru agenţii economici din comunitate. O altă şcoală va decide să realizeze un model de felicitare pentru profesorii propriei şcoli şi un model de felicitare pentru angajaţii unui ONG din localitate.
-dovada distribuirii felicitărilor virtuale (prin recepţionarea felicitărilor la adresele de e-mail din BCC:, respectiv: efelicitari[at]ecomunitate[dot]ro şi adresa de e-mail a cel puţin unuia dintre membrii comisiei locale)

În portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 2, se vor încărca toate componentele originale (desene, fotografii, texte, componente audio etc.) din modelele de felicitări realizate şi avizate de către comisia locală.

ACTIVITATEA 3 – ESEU DE IARNĂ

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 3 – 25 ianuarie 2012

Activitatea este dedicată elevilor şi constă în realizarea unor eseuri cu tema "TIC şi expediţiile polare: trecut, prezent şi viitor”. Aceste eseuri vor reflecta modul în care elevii au identificat modalităţile de utilizare TIC în cadrul acestui tip de expediţie, beneficiile aduse de TIC în creşterea securităţii expediţiilor efectuate în medii ostile, precum şi motivele pentru care unele dintre expediţiile organizate în prezent sunt, în continuare, aventuri neasistate tehnologic.

Fiecare eseu va fi realizat, în mod colaborativ, de grupuri formate din doi-trei elevi. Elevii se vor documenta în legătură cu istoricul expediţiilor polare, din perspectiva modului în care exploratorii au avut acces/au utilizat tehnologiile TIC în timpul expediţiei. Resursele web identificate de elevi pe parcursul documentării vor fi incluse în eseu, sub forma referinţelor bibliografice.

Elevii vor analiza rolul tehnologiilor TIC în asigurarea succesului expediţiilor polare. De asemenea, se vor putea identifica expediţii polare neasistate tehnologic şi se vor realiza comentarii asupra motivelor pentru care astfel de expediţii sunt organizate în prezent. În cadrul eseului, elevii vor putea comenta, de asemenea, modul în care tehnologiile TIC vor influenţa, în viitor expediţiile polare.

Pentru elaborarea eseurilor vor fi utilizate pagini wiki, cu funcţie de istoric al modificărilor. Dezbaterile referitoare la conţinut vor fi realizate în cadrul unor forumuri, deschise special pentru această activitate.

La realizarea acestei activităţi se vor parcurge următorii paşi:
-Stabilirea grupurilor de lucru;
-Documentarea privind istoricul expediţiilor polare, din perspectiva modului în care exploratorii au avut acces/au utilizat tehnologiile TIC în timpul expediţiei. Pentru documentare se vor utiliza resurse web.
-Analiza rolului tehnologiilor TIC în asigurarea succesului expediţiilor polare, analiza modului în care tehnologiile TIC influenţează în prezent şi pot influenţa, în viitor, expediţiile polare.
-Redactarea, în mod colaborativ, a eseurilor, utilizând pagini wiki şi forumuri. La finalizarea eseului, poate fi organizat un sondaj de opinie online, în scopul identificării reacţiilor/aprecierilor colegilor din şcoală şi din alte colectivităţi faţă de eseu. Rezultatele sondajului pot fi prezentate într-o anexă a eseului.
-Selectarea de către comisia locală a celui mai bun eseu (eseul câştigător), care urmează să fie încărcat în portalul www.ecomunitate.ro.

Pentru realizarea activităţii se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii şi medii de lucru:
-pagini wiki, în spaţii precum:www.wikispaces.com, www.pbworks.com,www.SeedWiki.com,ro.wikipedia.org.
-Answergarden, pentru obţinerea de feedback pentru o topică propusă;
-DotVoting, aplicaţie pentru realizarea de forumuri în vederea votării unor topici propuse, cu facilităţi de vizualizare grafică a rezultatelor;
-Zoomerang, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online;
-SurveyMoney, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online.

Comisia locală va selecta cel mai bun eseu (eseul câştigător), care să fie încărcat pe portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 3.

Eseurile realizate de şcoala participantă trebuie să respecte următoarele cerinţe de structură:
-maxim 2000 de cuvinte
-minim 2 secţiuni, precum: „Istoricul expediţiilor polare, cu şi fără TIC”, „TIC în expediţiile polare din zilele noastre”, „Depinde viitorul expediţiilor polare de TIC?”;
-o anexă, în care să se menţioneze instrumentele TIC utilizate la realizarea eseului şi, eventual rezultatele sondajului de opinie online;
-minim 5 referinţe ale unor resurse web relevante pentru tema eseului.

Criteriile minime de realizare a activităţii sunt:
-Pagina wiki utilizată la elaborarea eseului declarat câştigător;
-Forumul de dezbateri utilizat la elaborarea eseului declarat câştigător;
-Eseul declarat câştigător, respectând cerinţele de structură precizate.

Eseul declarat câştigător, în format MS Word (format A4, TNR 12, la un rând, margini 2cm) va fi încărcat, în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 3.

ACTIVITATEA 4 – RAPORTAREA ACTIVITĂŢILOR REALIZATE ÎN PRIMA FAZĂ

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 26 – 30 ianuarie 2012

La sfârşitul fazei 1, şcolile participante vor elabora şi încărca pe portalul www.ecomunitate.ro raport intermediar de implementare a proiectului. Termenul limită de încărcare a raportului intermediar este 30 ianuarie 2012, ora 24:00.

click aici pentru a descărca raportul intermediar

Școlile care au încărcat, pe portalul www.ecomunitate.ro, până la termenul limită precizat raportul intermediar vor primi 5 puncte la evaluarea finală, la criteriul „Implementarea proiectului”, pentru managementul proiectului.

Pentru realizarea raportului intermediar se vor parcurge următorii paşi:
-Compararea planului de proiect, cu realizările efective, pentru activităţile 1, 2 şi 3 din prima fază a proiectului; evidenţierea celor mai importante abateri şi identificarea cauzelor;
-Identificarea problemelor întâmpinate în realizarea activităților aferente primei faze a proiectului (de exemplu: indisponibilitatea participanţilor, lipsa de interes a stakeholderilor, dificultăţi în utilizarea aplicaţiilor software, probleme de funcţionare a echipamentelor etc.), precum şi modul în care au fost adresate aceste probleme;
-Stabilirea şi descrierea (documentarea) lecţiilor învăţate în prima fază a proiectului. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unor metode de stimulare a gândirii critice şi inovative, precum: metode de autoevaluare, jurnal autoreflexiv, întâlniri debriefing.

Pentru realizarea activităţii se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii:
- Bubbl.us, aplicaţie pentru crearea diagramelor de brainstorming,  https://bubbl.us/
- Gliffy, aplicaţie pentru crearea diagramelor de tip reţea, SWOT, Venn, organizaţionale,  fluxuri de lucru, http://www.gliffy.com/
- Thinklinkr, pentru crearea structurilor de documentelor, http://thinklinkr.com/
- Cmap, aplicaţie pentru crearea hărţilor conceptuale, http://cmap.ihmc.us/

Criteriul de realizare a acestei activităţii este raportul intermediar, elaborat de echipa proiectului şi avizat de comisia locală. Raportul, în format MS Word (format A4, TNR 12, la un rând, margini 2cm) va fi încărcat, în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 4.


FAZA 2

ACTIVITATEA 5 : BURSA IDEILOR DE DEZVOLTARE A COMUNITĂŢII UTILIZÂND TIC

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 1 februarie – 11 martie 2012

Activitatea îşi propune să stimuleze creativitatea elevilor în generarea unor idei de dezvoltare a comunităţii de bază TIC. Activitatea presupune utilizarea tehnologiilor Web 2.0, mai precis realizarea unei pagini Facebook pentru colectarea ideilor de dezvoltare.

Numele paginii Facebook va conţine denumirea activităţii şi a localităţii, de exemplu: www.facebook.com/BursaIdeilordeDezvoltareHangu

Pe parcursul deasfăsurării activitătii, pagina de Facebook va fi actualizată de către echipa de proiect, prin adăugarea de intervenţii (post-uri), care să reflecte progresul înregistrat.

La realizarea acestei activităţi se vor avea în vedere diferite categorii de idei de dezvoltare a comunităţii pe baza TIC, precum: accesul la informaţia tehnico-ştiinţifică, dezvoltarea culturală, educaţia civică/cetățenie democratică, prin promovarea voluntariatului, acţiunilor de caritate, implicarea activă în societate, responsabilitatea socială, ecologie și protecția mediului, campanii antitutun/ antialcool/ de prevenire a traficului de persoane etc.).

Dacă în proiect este declarat un partener non-EBC şi/sau internaţional, atunci este obligatorie participarea acestuia/acestora la realizarea activităţii.

Pentru identificarea ideii de dezvoltare, vor fi organizate întâlniri ale echipei proiectului, de tip sesiuni de brainstorming. De asemenea, vor fi implicaţi şi ceilalţi elevi din şcoală, precum şi membrii ai comunității locale, prin realizarea de întâlniri (inclusiv întâlniri online), anchete, focus grupuri etc.

În urma acestor acţiuni, elevii vor consemna, în pagina Facebook dedicată activităţii, toate ideile de dezvoltare relevante identificate, împreună cu modalitatea de identificare (tipul acţiunii prin care a fost identificată ideea de dezvoltare şi tipul de participant care a lansat respectiva idee).

Echipa proiectului trebuie să elaboreze un raport privind eficacitatea acţiunilor de identificare a ideilor de dezvoltare. Raportul poate cuprinde, de exemplu, un grafic al evoluţiei numărului de idei identificate, pe baza căruia să se stabilească legătura dintre dinamica numărului de idei şi programul acţiunilor de identificare a ideilor de dezvoltare.

După identificarea ideilor de dezvoltare, se vor organiza întâlniri (inclusiv online) ale echipei de proiect pentru analiza ideilor colectate şi stabilirea celor mai interesante trei idei de dezvoltare. Se recomandă ca în procesul de analiză a ideilor de dezvoltare să fie implicate cât mai multe categorii de stakeholderi (elevii din şcoala EBC, care nu fac parte din echipa proiectului, elevii din alte şcolile, cadrele didactice, părinții, alţi membri ai comunităţii locale), astfel încât ideile de dezvoltare selectate să corespundă intereselor comunităţii şi să obţină, ulterior, sprijin în procesul de implementare.

Echipa de proiect va elabora un plan sintetic de implementare pentru fiecare din cele trei idei de dezvoltare selectate. Un plan sintetic de implementare va include, în principal activităţile de implementare, cu duratele şi responsabilităţile aferente. Planurile elaborate vor fi înaintate Comisiei locale, care va selecta ideia de dezvoltare care urmează să fie implementată.

Pentru realizarea activităţii „Bursa ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” se vor parcurge următorii paşi:
- Realizarea şi actualizarea paginii Facebook a activităţii, prin adăugarea de intervenţii/post-uri;
- Informarea elevilor şi comunităţii cu privire la iniţierea bursei ideilor de dezvoltare şi solicitarea de contribuţii (promovarea bursei ideilor de dezvoltare);
- Realizare de acţiuni de identificare a ideilor de dezvoltare;
- Elaborarea unui raport privind eficacitatea acţiunilor de identificare a ideilor de dezvoltare;
- Selectarea celor mai interesante trei idei de dezvoltare şi elaborarea planurilor sintetice de implementare aferente;
- Selectarea, de către Comisia locală, a ideii de dezvoltare câştigătoare (care urmează să fie implementată în comunitate).

Pentru realizarea paginii Facebook se recomandă utilizarea tutorialelor de la următoarele adrese:
http://www.gcflearnfree.org/facebook101
http://www.e-learn.ro/tutoriale/retele-sociale/facebook/167.htm

Pentru realizarea diferitelor acţiuni de identificare a ideilor de dezvoltare şi pentru selectarea celor mai interesante trei idei de dezvoltare, se recomandă utilizarea următoarele aplicaţii şi medii de lucru:
- Answergarden, pentru obţinerea de feedback pentru o topică propusă,http://answergarden.ch
- DotVoting, aplicaţie pentru realizarea de forumuri în vederea votării unor topici propuse, cu facilităţi de vizualizare grafică a rezultatelor,http://www.dotvoting.org;
- Zoomerang, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online,http://www.zoomerang.com/;
-SurveyMoney, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online,www.surveymonkey.com/.

Criteriile minime de realizare a activităţii sunt:
- Pagina Facebook actualizată;
- Materialele prin care a fost promovată bursa ideilor de dezvoltare, altele decât pagina facebook (pliante, flyere, mesaje e-mail)
- Lista acţiunilor organizate pentru identificarea ideilor de dezvoltare. Această listă trebuie să evidenţieze instrumentele TIC utilizate, precum şi implicarea partenerului non-EBC şi/sau internaţional, dacă există.
- Raportul privind eficacitatea acţiunilor de identificare a ideilor de dezvoltare;
- Lista acţiunilor organizate pentru analiza ideilor şi stabilirea celor mai interesante idei de dezvoltare. Această listă trebuie să evidenţieze instrumentele TIC utilizate, precum şi implicarea partenerului non-EBC şi/sau internaţional, dacă există.
-Documentul care consemnează decizia comisiei locale, prin care se stabileşte ideea de dezvoltare câștigătoare (cea care urmează să fie implementată în comunitate). Documentul va avea anexat planul sintetic de implementare a ideii câştigătoare.

Materialele de promovare a bursei ideilor de dezvoltare, împreună cu documentele asociate activităţii, respectiv: listele acţiunilor organizate (pentru identificarea şi analiza ideilor de dezvoltare), raportul privind eficacitatea acţiunilor de identificare a ideilor de dezvoltare, documentul comisiei locale, însoţit de planul sintetic de implementare a ideii de dezvoltare câştigătoare, vor fi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 5. Documentele vor fi încărcate, ca fişiere MS Word şi/sau fişiere grafice, pentru documentele scanate.

ACTIVITATEA 6 – IMPLEMENTAREA IDEII DE DEZVOLTARE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 12 martie – 22 aprilie 2012

Activitatea se adresează elevilor şi profesorilor şi are drept scop implicarea acestora în acţiuni care să contribuie la dezvoltarea comunităţii locale, utilizând TIC. Conţinutul activităţii este determinat de ideea de dezvoltare selectată în cadrul Activităţii 5. Şcoala participantă la competiţie va organiza o echipă de implementare, formată din elevi şi profesori. Aceştia trebuie să detalieze planul sintetic de implementare, elaborat în cadrul activităţii 5 şi să aloce responsabilităţi clare de execuţie diferiţilor participanţi la proiect.

Echipa de implementare a ideii de dezvoltare are obligaţia de a asigura implicarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale (primărie, bibliotecă, reprezentanţi ONG etc.). Pentru aceasta va fi realizată o listă a stakeholderilor, în care să se precizeze contribuţia fiecăruia la implementarea ideii. De asemenea, ideea de dezvoltare va fi promovată de echipa proiectului, inclusiv prin pagina Facebook realizată în cadrul Activității 5.

Echipa de implementare va asigura, de asemenea, monitorizarea implementării ideii de dezvoltare şi va actualiza periodic pagina Facebook, prin adăugarea de intervenţii/post-uri.

La finalizarea procesului de implementare a ideii de dezvoltare va fi organizată o întâlnire (posibil online) pentru evaluarea rezultatelor implementării. La această întâlnire vor fi invitaţi să participe toţi cei care au contribuit la implementarea ideii de dezvoltare precum şi beneficiarii implementării ideii. În urma acestei întâlniri va fi elaborat un raport de evaluare a rezultatelor procesului de implementare a ideii de dezvoltare.

Pentru realizarea activităţii „Implementarea ideii de dezvoltare” se vor parcurge următorii paşi:
– Stabilirea echipei de implementare;
– Identificarea stakeholderilor care pot contribui la implementarea ideii;
– Detalierea planului de implementare;
– Promovarea ideii de dezvoltare selectate;
– Organizarea şi realizarea activităţilor de implementare a ideii de dezvoltare;
– Actualizarea paginii Facebook, prin adăugarea de intervenţii/post-uri;
– Evaluarea rezultatelor procesului de implementare a ideii de dezvoltare.

Criteriile minime de realizare a activităţii sunt:
- Pagina Facebook actualizată;
- Materiale de promovare a ideii de dezvoltare, altele decât pagina Facebook (pliante, flyere, mesaje e-mail);
- Planul detaliat de implementare a ideii de dezvoltare;
- Lista stakeholderilor identificaţi în implementarea ideii de dezvoltare;
- Materialele prin care să se dovedească implementarea ideii de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC;
- Raport de evaluare a rezultatelor implementării ideii de dezvoltare.

Toate materialele realizate în cadrul activităţii, respectiv: materialele de promovare, materialele care dovedesc implementarea ideii, planul detaliat de implementare, lista stakeholderilor şi raportul de evaluare a rezultatelor implementării vor fi încărcate, în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 6.

ACTIVITATEA 7 – RAPORTAREA FINALĂ ŞI ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR REALIZATE

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 23 – 30 aprilie 2012

În cadrul acestei activităţi, şcolile participante vor elabora şi încărca pe portalul www.ecomunitate.ro raportul final de proiect, referitor la modul în care au fost efectuate activităţile proiectului, împreună cu toate materialele realizate şi celelalte documente solicitate, din ambele faze ale proiectului.

Termenul limită pentru încărcarea raportului final şi a tuturor materialelor şi documentelor solicitate este 30 aprilie 2012, ora 24:00. Școlile participante care nu respectă acest termen limită vor fi excluse din competiţie.

Pentru realizarea raportului final, se vor parcurge următorii paşi:
- Compararea planului de proiect, cu realizările efective, pentru activităţile 5, 6 şi 7 din proiect; evidenţierea celor mai importante abateri şi identificarea cauzelor;
- Identificarea principalelor realizări obţinute în proiect;
- Identificarea principalelor probleme cu care s-a confruntat echipa proiectului (de exemplu: indisponibilitatea participanţilor, lipsa de interes a stakeholderilor, dificultăţi în utilizarea aplicaţiilor software, probleme de funcţionare a echipamentelor etc.), precum şi modul în care au fost adresate aceste probleme;
- Stabilirea şi descrierea (documentarea) lecţiilor învăţate în proiect. Pentru aceasta, se recomandă utilizarea unor metode de stimulare a gândirii critice şi inovative, precum: metode de autoevaluare, jurnal autoreflexiv, întâlniri debriefing.

click aici pentru a descărca raportul final

Pentru realizarea activităţii se recomandă utilizarea următoarelor aplicaţii:
- Bubbl.us, aplicaţie pentru crearea diagramelor de brainstorming,https://bubbl.us/
- Gliffy, aplicaţie pentru crearea diagramelor de tip reţea, SWOT, Venn, organizaţionale, fluxuri de lucru,http://www.gliffy.com/
- Thinklinkr, pentru crearea structurilor de documentelor,http://thinklinkr.com/
- Cmap, aplicaţie pentru crearea hărţilor conceptuale,http://cmap.ihmc.us/

Criteriul de realizare a acestei activităţii este raportul final, precum şi setul complet al materialelor realizate în proiect şi al celorlalte documentelor solicitate în competiţie.

Raportul final, în format MS Word (format A4, TNR 12, la un rând, margini 2cm) va fi încărcat, în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţii 7.

Materialele realizate în cadrul diferitelor activităţi, împreună cu celelalte documentele solicitate vor fi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro, în secţiunea “e-Vacanţă!”, în cadrul activităţilor corespunzătoare.

PROCEDURI DE LUCRU CU PORTALUL www.ecomunitate.ro

a) Procedura de înregistrare*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la competiţia “e-Vacanţă!”, responsabilă de înregistrarea unităţii şcolare la această competiţie.

Nota: persoanele care au înregistrat materiale pentru competiţiile „e-Vacanţă!, ediţiile anterioare sunt deja înregistrate în portal (nu este necesar să se reînregistreze) şi după autentificare pot încărca materiale.

pentru înregistrare, trebuie parcurşi următorii paşi:

1.se accesează portalul ecomunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.se apasă butonul de înregistrare din partea de sus a ecranului;
3.utilizatorul selectează căsuţa: „sunt din comunităţile ebc”;
4.utilizatorul selectează căsuţa: „mă înscriu pentru competiţia e-vacanţă!” , ediţia a VII-a;
5.se completează toate câmpule formularului, inclusiv codul de validare;
6.se apasă butonul „înregistrare”;
7.se selectează o şcoală existentă sau se adaugă una nouă (completând informaţiile solicitate).

validarea contului se va face în maxim 72 de ore de la înscriere, după ce datele sunt validate cu managerul sau administratorul local din comunitatea aparţinătoare. după validare, se va primi un email de confirmare. Pentru orice problemă întâmpinată în procesul de înregistrare trebuie să trimiteţi un print screen cu mesajul de eroare obţinut la adresa eVacanta[at]ecomunitate[dot]ro

b) Procedura de încărcare a materialelor în portal*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la competiţia “e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a, responsabilă cu încărcarea în portal a materialelor ce fac obiectul evaluării.

1.persoana autorizată de şcoală va accesa portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.se va autentifica în portal, apăsând butonul Autentificare;
3.după autentificare, se va deschide pagina de administrare a proiectului „e-Vacanţă!;
4.va selecta activitatea în care se încadrează materialele realizate;
5.va încărca materialele aferente respectivei activităţi (utilizatorul are posibilitatea de a şterge materialele încărcate anterior, în cazul în care acest lucru este necesar).

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.

c)Procedura de încărcare a proiectelor anterioare în portal

Pentru a adăuga proiectele şcolii în portalul eComunitate.ro vă rugăm să executaţi următorii paşi:

1.Se acceseaza portalul www.ecomunitate.ro
2.Autentificaţi-vă folosind contul de tip Educaţie
3.Se navighează până în pagina comunităţii
4.Se selectează pagina Educaţie
5.Se selectează şcoala dvs.
6.Se afişează pagina şcolii
7.Se selectează pagina Proiectele şcolii
8.Se apasă butonul editează această pagină situat în dreapta sus sub numele utilizatorului.
9.Se afişează pagina în modul editare.
10.Se apasă butonul adaugă proiect
11.Se afişează caseta Adăugare pagină nouă.
a.Specificaţi numele paginii
b.Apăsaţi butonul Salvează
12.Se afişează pagina Prezentare proiect. În această pagină se completează datele despre proiect după cum urmează:
a.Nume proiect – numele proiectului
b.Obiective – obiectivele proiectului
c.Tip proiect – selectaţi din listă tipul proiectului, dacă valoarea nu se găseşte în listă selectaţi Altele
d.Perioada – perioada de desfăşurare a proiectului (alegeţi data folosind calendarul)
e.Locul de desfăşurare - locaţia unde s-a desfăşurat proiectul
f.Detalii – alte informaţii despre proiect
g.În secţiunea Activităţile proiectului puteţi să adăugaţi una sau mai multe activităţi desfăşurate pe parcursul proiectului. Apăsaţi adaugă activitate pentru a adăuga o activitate
1.Specificaţi titlul activităţii, perioada de desfăşurare şi o descriere a activităţii prezentate
2.Apăsaţi butonul de salvare pentru a se înregistra activitatea
h.În secţiunea Beneficiarii proiectului specificaţi numarul, sexul şi vârsta copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care au beneficiat în urma proiectului. De asemenea puteţi introduce la câmpul Alţi beneficiari, alte persoane care au beneficiat de proiect.
i.În secţiunea Participanţii la proiect specificaţi numarul, sexul şi vârsta copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care au participat la proiectul prezentat. De asemenea puteţi introduce la câmpul Alţi participanti, alte persoane care au participat la proiect.
j.Componenta TIC şi Detalii – specificaţi informaţii despre componenta TIC care s-a aplicat în cadrul proiectului
k.În secţiunea Finaţare se specifică următoarele câmpuri:
1.Costuri – costurile proiectului
2.Se selectează Resursele financiare din lista prezentată
3.Detalii – alte informaţii despre modul de finanţare al proiectului
l.În secţiunea Parteneri puteţi să adăugaţi una sau mai mulţi implicaţi în proiect.
Apăsaţi adaugă partener pentru a adăuga un partener:
1.Se specifică numele partenerului, se selectează tipul acestuia, se introduce adresa şi detalii despre partenerul adăugat.
2.Se apasă butonul de salvare pentru a se înregistra partenerul
m.Rezultate – rezultatele proiectului prezentat
n.Indicatori – indicatorii proiectului
13.Se apasă butonul SALVEAZĂ pentru a se înregistra proiectul

La proiect puteţi să creaţi şi o galerie de imagini.
1.Specificaţi titlul imagini
2.Selectaţi imaginea pe care doriţi să o încărcaţi
3.Apăsaţi butonul Salvează imagine.


DISPOZIŢII FINALE

Toate şcolile participante la competiţia „e-Vacanţă!” , ediţia a VII-a vor primi diplomă de participare.

Toate materialele rezultate ca urmare a derulării proiectelor înscrise în competiţie şi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro, devin proprietatea MCSI.

MCSI îşi rezervă dreptul de a folosi materialele realizate în cadrul competiţiei „e-vacanţă!”, sau părţi din aceste materiale, în cadrul unor campanii promoţionale.