Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Status si directii de dezvoltare la 30 august 2009

Extinderea accesului la TIC şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului:

Obiectiv: Facilitarea accesului la servicii TIC pentru categorii largi de beneficiari, din cadrul comunităţilor dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoaştere, oferind atât echipamente şi conectivitate, dar şi alfabetizare digitală pentru persoanele reprezentative din cadrul acestora.

 • Implementarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în şcoli

  Obiectiv: Creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor( TIC) în procesul didactic şi formarea resurselor umane în domeniul TIC. Amplificarea ponderii culturii digitale în cadrul ciclului primar şi gimnazial.

  citeşte tot textul
 • Dezvoltarea resurselor umane ale comunităţilor locale

  Obiectiv: Susţinerea de activităţi menite să crească potenţialul pentru acumularea cunoaşterii prin mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC). Îmbunătăţirea stocului de alfabetizare digitală la nivelul comunităţii, pentru a facilita folosirea serviciilor electronice oferite acesteia prin intermediul proiectului, precum şi crearea abilităţilor proprii de a lansa şi implementa proiecte locale.

  citeşte tot textul
 • Îmbunătăţirea accesului la informaţie prin intermediul RECL

  Obiectiv: Îmbunătăţirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru comunităţile dezavantajate prin intermediul Reţelelor Electronice ale Comunităţilor Locale (RECL).

  citeşte tot textul

Dezvoltarea şi promovarea serviciilor de e-government:

Obiectiv: Crearea şi planificarea serviciilor electronice de tip e-government: (a) un sistem de notificare şi autorizare on-line a persoanelor fizice autorizate (PFA) şi a asociaţiilor familiale (AF) şi (b) un sistem integrat pentru eliberarea/reînnoirea documentelor de stare civilă pentru cetăţeni. Prin intermediul acestor facilităţi oferite în cadrul RECL, această componentă măreşte gradul de interacţiune activă şi directă între societatea civilă şi instituţiile specializate ale Guvernului.

 • Sistem electronic pentru inregistrarea on-line a persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale

  Obiectiv: Inlesnirea unei relaţii de calitate între administraţia locală şi mediul de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obţinerea statutului de persoană fizică autorizată sau asociaţie familială.

  citeşte tot textul
 • Sistem integrat pentru emiterea documentelor de stare civilă pentru cetăţeni

  Obiectiv: Asigurarea deservirii rapide, transparente, corecte şi eficiente a cetăţenilor ce solicită administraţiilor locale emiterea documentelor de stare civilă (certificate de naştere, deces şi căsătorie).

  citeşte tot textul

Promovarea comerţului electronic şi acordarea de asistenţă financiară şi tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovative în IMM-uri :

Obiectiv: Dezvoltarea sectorului privat prin facilitarea unei reţele virtuale la nivelul sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), stimulând absorbţia elementelor inovative în mediul antreprenorial. Dezvoltarea mediului privat, prin folosirea mijloacelor electronice (de genul soluţiilor de tip e-business), este considerată un instrument-cheie pentru comunităţile dezavantajate din punctul de vedere al accesului la informaţie.

 • Crearea portalului pentru promovarea şi dezvoltarea comunităţilor – eComunitate.ro

  Obiectiv: Portalul eComunitate creează toate funcţiile specifice unei pieţe virtuale dar conţine, de asemenea, pe domenii, acele funcţionalităţi vizate de grupurile-ţintă din cadrul Proiectului EBC, îmbrăţişând toate aspectele mediului local: economic, educaţional, cultural şi cel al sectorului public. Portalul eComunitate va avea scopuri multiple: dezvoltarea sectorului privat local, crearea posibilităţilor de comunicare şi a instrumentelor de schimb pentru toţi factorii de decizie interesaţi, marketingul proiectului către o audienţă vastă, şi va acţiona, în general, ca o resursă pentru diverşi beneficiari ai proiectului.Promovarea interacţiunii, în acelaşi spaţiu virtual, a factorilor interni si externi care pot contribui la dezvoltarea comunităţii, în plan economico-social şi cultural.

  citeşte tot textul
 • Acordarea de finanţări nerambursabile întreprinzătorilor locali – PFN eCreştere!

  Obiectiv: Familiarizarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii cu tehnologii inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura trecerea la un mediu de afaceri performant.

  citeşte tot textul

Mangementul Proiectului EBC:

În concordanţă cu acordurile şi angajamentele legale, Proiectul EBC este derulat de către Unitatea de Management al Proiectului (UMP), din cadrul MCSI. Structura şi funcţiile UMP sunt definite în funcţie de necesităţile Proiectului EBC.

La nivel strategic, proiectul are un comitet de coordonare format din demnitari din ministerele partenere. Coordonatorul naţional al proiectului este ministrul MCSI.

Toate rapoartele oficiale ale misiunilor de supervizare din partea Băncii Mondiale au reliefat faptul că specialiştii UMP au înregistrat performanţe profesionale bune şi au asigurat un management performant al proiectului.

 • Procesul de monitorizare şi evaluare a proiectului

  Un sistem electronic de e-monitorizare a fost creat şi este operaţional. Sistemul se bazează pe informaţii aflate în legătură directă cu gradul de folosire a reţelei electronice în cadrul comunităţilor beneficiare, oferind statistici şi elemente comparative.

  citeşte tot textul
 • Sinteză rezultate, indicatori şi statistici

  În cele ce urmează sunt prezentaţi un număr redus de indicatori din cei folosiţi în procesul de Monitorizare şi Evaluare, precum şi o serie de date statistice reprezentative pentru rezultatele implementării proiectului EBC.

  citeşte tot textul
 • Comunicare şi diseminare

  Strategia de comunicare a proiectului are la bază cercetările cantitative şi calitative realizate de IRSOP timp de trei etape, în trei ani, consecutiv. Repetiţia valului de cercetare oferă consecutivi: 2008, 2009 şi 2010. Rezultatele primului val al cercetării au fost prezentate mass-media într-o conferinţă de presă organizată în septembrie 2008. Repetarea cercetării în 2009 şi 2010 va oferi o viziune ştiinţifică din perspectiva impactului, astfel încât strategia de comunicare să poată fi ajustată si redimensionată în funcţie de analiza comparativă a evoluţiei proiectului. De asemenea, strategia de comunicare foloseşte canale de promovare si conştientizare si tipuri de discurs adaptate si personalizate după profilul segmentelor de audienţă cărora li se adresează proiectul. Dacă în activitatea de comunicare şi relaţie cu media a debutat în 2007, cu elaborarea identităţii vizuale, elaborarea şi distribuirea unor prime materiale de promovare şi media relations.

  citeşte tot textul

RAPORT DE ACTIVITATE MINISTERUL COMUNICAṬIILOR ṢI SOCIETᾸṬII INFORMAṬIONALE (perioada 2008-2010)

RAPORT DE ACTIVITATE MINISTERUL COMUNICAṬIILOR ṢI SOCIETᾸṬII INFORMAṬIONALE(2011)

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza