Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Proiecte: Predeal

Centrul educativ COPIII MUNŢILOR (2005)

Tematică:
(a)            Scopul şi amplasamentul proiectului: Asigurarea unei intervenţii eficiente, in beneficiul copiilor din oraşul Predeal aflaţi in dificultate.
Obiectivele specifice au fost următoarele:
•            Înfiinţarea unui Centru educaţional, pentru copii săraci din oraşul Predeal şi localităţile subordonate, în cadrul Liceului Mihail Săulescu din Predeal.
•            Eliminarea abandonului şcolar la elevii din clasele I-VIII
•            Îmbunătăţirea stării de sănătate şi a situaţiilor la învăţătură pentru 80 de copii din Liceul Mihail Săulescu Predeal proveniţi din familii aflate în situaţii de nevoi. 
•            Creşterea cu 15% a veniturilor la 45 de familii tinere aflate în situaţii de criză.
•            Apropierea şanselor privind posibilitatile de pregătire a tuturor elevilor din cadrul Liceului .
•            Rezolvarea altor categorii de persoane aflate temporar în situaţii de criză
•            Formarea a 2 persoane având nivelul de competenţi necesar unui funcţionar în domeniul serviciilor sociale.
(b)            Rezultatele proiectului: Centrul educaţional realizat are efecte benefice asupra comunităţii oraşului Predeal. Prezentul proiect a reprezentat şi reprezintă în continuare o soluţie pentru ajutorarea pe termen scurt a copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de criză (evacuări din casele naţionalizate, incendii, violenţa în familie etc), sau permanent, pentru persoane singure, în vârstă sau cu dizabilităţi.
(c)       Rolul instituţiei solicitante (lider, partener) şi nivelul de implicare în proiect: Consiliul Local al Oraşului Predeal a fost coordonatorul acestui proiect.
(d)       Costul proiectului: 115764 lei.
(e)            Donorii pentru proiect (nume, adresă şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit): Guvernul României (Program : Investiţii sociale; contract 32/C din 26.11.2003)+ Fonduri locale

Sistem electronic pentru plata taxelor şi impozitelor locale (2006)Tematica: Administraţia locală

Tematică: General
Proiectul pe care şcoala noastră doreşte să îl desfăşoare se numeşte ,,Descoperă România” şi va atinge trei din categoriile de activităţi de Twinning propuse şi anume: călătorii virtuale, geografie şi istorie. În cadrul acestui proiect echipa selectată va întocmi un intinerar de călătorie (nu va fi doar unul), apoi se va crea o hartă acestui intinerar, iar la final se vor strânge informaţii despre obiectivele vizitate sub forma unui jurnal de călătorie şi a unui album foto. Itinerariile se vor axa pe două direcţii principale:
-monumente istorice şi de arhitectură
-monumente ale naturii

Extindere staţie de epurare Predeal. Lucrări de etanşare la decantoarele primare existente si remedieri drum incintă, platforme şi anexe tehnologice (2008

Tematică: General
(a)        Scopul şi amplasamentul proiectului:
 Îmbunătăţirea calităţii mediului în oraşul Predeal şi localităţile aparţinătoare, prin reabilitarea şi modernizarea sistemului existent de epurare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile UE în domeniu.
(b)        Rezultatele proiectului : Rezultatele vor apărea după finalizarea investiţiilor din proiect: reducerea impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător în zonă, protecţia sănătăţii populaţiei, protejarea surselor de apa potabilă, creşterea capacităţii autorităţii locale de a pregăti şi gestiona investiţii care au că scop îmbunătăţirea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei.
Data prevăzută de finalizare : 31.12.2008.
(c)        Rolul instituţiei solicitante (leader sau partener) şi nivelul de implicare în proiect: Consiliul Local al Oraşului Predeal este coordonatorul acestui proiect.
(d)        Costul proiectului: 813.753 lei .
(e)        Donorii pentru proiect (nume, adresă şi e-mail, telefon, sumă cu care au contribuit): Bugetul de stat - Administraţia Fondului pentru Mediu (241.885 lei ); Bugetul local ( 571.868 lei).

Managementul deşeurilor în Oraşul Staţiune Predeal (2007)

Tematică:
(a)    Scopul şi amplasamentul proiectului: Implementarea unei strategii eficiente de selectare a deşeurilor la sursă, realizarea unui centru de prelucrare / transfer a deşeurilor în minimizarii cantităţilor de deşeuri ce trebuiesc depozitate, conştientizarea populaţiei în privinţa beneficiilor aduse de implementarea proiectului asupra mediului şi sănătăţii umane.
(b)    Rezultatele proiectului: Rezultatele vor apărea după finalizarea investiţiilor din proiect; data prevăzută de finalizare: 16.09.2008.
(c)   Rolul instituţiei solicitante (leader sau partener) şi nivelul de implicare în proiect: Consiliul Local al Oraşului Predeal este coordonatorul acestui proiect.
(d)      Costul proiectului: 999.997 euro = 3.630.989 RON.
(e)    Donorii pentru proiect: Guvernul României 22.5%; bugetul local 10%, surse externe nerambursabile (UE - Phare 2003) 67.5%.

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza