Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Proiecte: Suceviţa

Proiectul „Suceviţa – tradiţie şi istorie în turism”

Tematică:

 

Comuna Suceviţa va fi mai competitivă pe piaţa turistică românească şi va deveni mult mai atractivă atât pentru turiştii români cât şi pentru cei straini. Acest lucru va fi posibil datorită proiectului „Suceviţa – tradiţie şi istorie în turism”, iniţiat şi implementat de Consiliul Local al comunei.

 

Obiectivul formulat de echipa de proiect în cadrul acestui demers este legat de strategia de dezvoltare locală a comunei Suceviţa (jud. Suceava) şi are în vedere capitolul 3.3. Dezvoltarea şi diversificarea economiei comunei Suceviţa – Turism. Proiectul, care are o durată de implementare de 22 de luni, este promovat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvlotarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Acest proiect îşi propune să realizeze o promovare a zonei turistice Suceviţa atât în rândul turiştilor şi tour operatorilor cât şi în rândul formatorilor de opinie, succesul acestei campanii de promovare urmând să se reflecte în creşterea numărului de turişti în zonă.

Valorile comunităţii

Tematică: General

Comunitatile proiectului Economia bazata pe Cunoastere au participat, la sfarsitul anului trecut, la un concurs de identificare a acestor valori, denumit chiar asa: Valorile Comunităţii. Comunitatea Suceviţa s-a numărat printre câştigători.

Economia Bazată pe Cunoaştere (2007)

Tematică: General
Comuna Suceviţa participă în cadrul proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere″ (2007 – 2010) care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană. 

Parcuri de turism activ în natură în Bucovina.(2008-2009)

Tematică: General
Proiectul intitulat PHARE RO 2006/018 – 449.01.01.10, întitulat NAP TURISM BUCOVINA presupune promovarea principalelor destinaţii turistice din Bucovina.

Turismul-instrument de dezvoltare durabilă (2007-2008)

Tematică: General

Obiectivul general al proiectului este promovarea ecoturistica a zonelor Suceviţa şi Voloca, a tradiţiilor, obiceiurilor şi obiectivelor turistice din zonă, precum şi facilitarea comunicării transfrontaliere prin consolidarea legăturilor durabile în domeniul turismului, între comunităţile romană şi ucraineană.

Activităţile proiectului corespund obiectivelor şi priorităţilor programului, şi anume contribuie la extinderea şi creşterea calităţii ofertei din sectorul turistic cu perspectivă transfrontalieră, contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în ambele părţi ale graniţei şi la dezvoltarea cooperării transfrontaliere în vederea relevării moştenirii comune socio-culturale, legată de istoria, tradiţiile, obiceiurile şi mediu local.

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza