Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Proiecte: Giera

Economia Bazată pe Cunoaştere (2007)

Tematică: General

Comuna Talpa participă în cadrul proiectului "Economia Bazată pe Cunoaştere″ (2007 – 2010) care va sprijini mediul rural şi mic urban în vederea dezvoltării sectorului privat, a stimulării utilizării tehnologiei informaţionale în şcoli şi în mediul întreprinderilor mici şi mijlocii, a consolidării capitalului uman şi a reducerii decalajului rural-urban, în conformitate cu programul de integrare europeană. 

“Extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă Giera, Toager şi Grăniceri”-comuna Giera, Judeţul Timiş

Tematică: General

Proiectul a fost realizat prin “Programul de dezvoltare a infrastructuriidin spaţiul rural” instituit prin Ordonanţa de Guvern nr.7/2006 (O.G.7) Prin proiect se realizează extinderea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Giera, Toager şi Grăniceri şi modernizarea actualelor sisteme de alimentare cu apă, deasemenea se realizează şi două staţii de tratare a apei. Prin realizarea acestui proiect se doreşte realizarea unei alimentări cu apă potabilă a populaţiei la parametri europeni şi din punct de vedere calitativ nu numai din punct de vedere cantitativ.

Data proiect: Decembrie 2007

Parteneri în proiectul “Eco Ciacova”

Tematică: General

Proiectul se realizează prin programul de coeziune economică şi socială 2004 PHARE CES “Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor”.În cadrul acestui proiect sunt incluse şase comune,fiecare are o contribuţie proprie de finanţare din

bugetul local, contribuţia comunei Giera fiind de 8%.Proiectul propune modificarea  fundamentală a metodelor de gestionare a deşeurilor prin implementarea unui model de acţiune şi anume: realizarea colectării selective, reducerea cantităţii deşeurilor depozitate necontrolat.

Data proiect: Ianuarie 2006

Canalizarea apelor menajere pentru localităţile Giera şi Toager şi realizarea unei staţii de epurare pentru cele două localităţi ale comunei Giera-judeţul Timiş

Tematică: General

Proiectul a fost realizat prin programul SAPARD-Măsura 2.1-“Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”.

Data proiect: Martie 2005

 

SqlException : Failed to initialize the Common Language Runtime (CLR) v2.0.50727 due to memory pressure. Please restart SQL server in Address Windowing Extensions (AWE) mode to use CLR integration features.