Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Profilul unui antreprenor de succes

Personalitatea omului de afaceri

Antreprenorii prezintă un stil comportamental aparte, definit printr-o serie de atribute de personalitate:

 • Ambiţia de a se ridica la standardele cele mai înalte, adesea auto-impuse;
 • Fler în anticiparea tendinţelor economice;
 • Imaginaţie, creativitate şi pasiune în identificarea oportunităţilor;
 • Discernământ în luarea deciziilor strategice;
 • Comportament raţional în raport cu ameninţările pieţei;
 • Capacitate de orientare şi tenacitate în atingerea obiectivelor propuse;
 • Tendinţa spre diferenţiere şi originalitate sub toate aspectele;
 • Putere de anticipare şi flexibilitate în adoptarea de măsuri critice;
 • Motivare şi perseverenţă;
 • Dorinţa de a reuşi în lumea afacerilor;
 • Dedicare totală faţă de interesele de business;
 • Capacitatea de a învăţa din experienţele anterioare şi dorinţa de auto-depăşire;
 • Înclinaţia naturală spre asumarea de riscuri;
 • Spirit de iniţiativă şi responsabilitate în rezolvarea problemelor;
 • Abilitatea de a tolera schimbarea şi buna adaptare la situaţii de criză şi incertitudini;
 • Orientare spre rezultate.

Pregătirea profesională

Antreprenorii pot aparţine oricărui grup profesional. Nu există meserii "predestinate" pentru a produce antreprenori. Întreprinzătorii cu vocaţie pot avea aproape orice profesie, dar au, în mod obligatoriu, nevoie de cunoştinţe şi aptitudini specializate, care să le permită lansarea şi dezvoltarea unei afaceri.

Cea mai nouă abordare în ce priveşte instruirea antreprenorială vizează cultivarea de competenţe diverse: de la formarea de cunoştinţe şi atitudini cu caracter general, referitoare la antreprenoriat, până la aptitudini strict specializate, legate de domeniul afacerilor.

Antreprenorii preferă munca ce implică persuasiune, influenţă şi direcţionarea altora. Adesea, ei sunt interesaţi de probleme economice fără legătură cu domeniul pentru care s-au pregătit. Ceea ce ii incită şi îi motivează este, în esenţă, rezolvarea de probleme.

Indiferent de profesia lor de bază, întreprinzătorii, sunt înclinaţi în mod natural, către activităţi de tipul:

 • supervizare;
 • coordonare;
 • managementul afacerilor;
 • managementul proiectelor.

Resursele financiare

Resursele financiare sunt o componentă esenţială a unei afaceri, dar nu cea mai importantă. Lumea afacerilor oferă suficient de multe exemple de afaceri care au fost vândute, parţial sau în întregime, chiar din faza de dezvoltare. Deci "ideea de afacere" are, în sine, un capital financiar demn de luat în seamă.

Ştiai că...

 • La inaugurarea unei afaceri, profitul nu apare imediat. În primul an de activitate, este de aşteptat să apelezi la economiile proprii pentru a susţine şi impulsiona afacerea.
 • Treptat, însă, business-ul va deveni auto-sustenabil. Acest lucru se poate întampla mai devreme sau mai tarziu, în funcţie de o serie de factori:
  • experienţa profesională a antreprenorului;
  • domeniul de activitate al firmei;
  • ritmul de dezvoltare al ramurii economice în care se încadrează afacerea;
  • puterea financiară a întreprinzătorului;
  • gradul de accesare a surselor de finanţare;
  • nivelul de promovare a afacerii.
 • Primii bani pe care îi câştigă un antreprenor reprezintă, în general, dividende din profitul realizat de firma. Din această sumă, o bună parte se va reinvesti pentru creşterea afacerii.
 • Abia atunci când compania obţine venituri lunare stabile, oamenii de afaceri încep să se gândească la propriul salariu.
 • Antreprenorii îşi încep prima afacere de obicei cu resurse minime, de subzistenţă. În aceste condiţii, devine aproape obligatoriu ca antreprenorul să caute expertiza în afara companiei, să apeleze la consultanţi de business şi să acceseze surse de finanţare care să-i permită să se dezvolte.

Pot fi propriul meu angajat?

Conform prevederilor legale, antreprenorul care este asociat unic al unei societăţi cu răspundere limitată poate fi şi salariatul acesteia. El va fi încadrat cu contract individual de munca la propria firma şi va avea toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii pentru salariaţi. Situaţia se aplică şi în condiţiile în care asociatul unic este şi administratorul firmei.

Cum ştiu ce afacere mi se potriveşte?

Pentru a reuşi în afaceri, antreprenorul trebuie să aibă viziunea globală a afacerii şi să înţeleagă unde doreşte să poziţioneze compania pe termen mediu şi lung. La fel de bine trebuie să ştie cărei pieţe i se adresează şi ce fel de ofertă poate aduce în piaţa cu rezultate optime:

 • Producţia

Afacerile din domeniul producţiei presupun achiziţionarea de materii prime şi utilaje specializate, precum şi derularea unor procese tehnologice specifice pentru realizarea de produse destinate vânzării.

 • Comerţ

Afacerile din domeniul comerţului pun accent deosebit pe dezvoltarea canalelor şi a punctelor de desfacere, pe dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu furnizorii, precum şi pe asigurarea spaţiilor de depozitare şi a mijloacelor de transport.

 • Servicii

Activităţile de prestări servicii se bazează, în mod esenţial, pe forţa de muncă specializată, pe calitatea prestaţiilor şi pe comunicarea eficientă cu clienţii.

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza