Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Bolintin Vale

Bolintin-Vale este un oraş în judeţul Giurgiu, Muntenia, România. Este al doilea oraş ca importanţă şi ca număr de locuitori din judeţul Giurgiu. A primit statutul de oraş în 1989. Teritoriul oraşului se întinde pe o suprafaţă de 4.042 ha (intravilan – 924,25 ha, extravilan – 3.117,75 ha) pe direcţia est-vest. Localitatea este aşezată în centrul Câmpiei Române, în lunca dintre râurile Argeş (vest) şi Sabar (est).

Oraşul Bolintin-Vale este singura localitate urbană din România situată pe două râuri paralele aflate la mare distanţă de confluenţa lor, Argeşul şi Sabarul, la 4 km în linie dreaptă.

Relieful este fluvial, de câmpie cu multe aluviuni, aduse treptat din Munţii Carpaţi şi Subcarpaţi, de râurile Argeş şi Sabar. Formele de relief fluviale se succed ca nişte fâşii longitudinale de-a lungul râurilor de la vest la est, astfel: Câmpia Găvanul Burdea (vest), albia minoră a Argeşului (vestul oraşului), grindurile îngemănate centrale, albia minoră a Sabarului (estul oraşului) grinduri laterale (la est de pod peste Sabar).

Clima specifică zonei geografice în care se află localitatea Bolintin-Vale se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantităţi medii de precipitaţii, care cadîn general sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice şi de încălziri frecvente.

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald, când convecţiei dinamice frontale i se adaugă termoconvecţia favorizată de încălzirea excesivă a suprafeţei terestre şi aerului din straturile inferioare ale atmosferei. Ele au adesea un caracter de aversă, fiind însoţite de descărcări electrice şi vijelii.

Fauna mai prezintă elemente tipice de stepă şi silvostepă: popândău, şoarece de câmp, şobolan de câmp.

Vegetaţia acvatică este de trei feluri: vegetaţie acvatică de mal (formată din stuf şi papură, care cresc pe malurile râurilor), vegetaţie plutitoare (formată dinnufărul galben, nufărul alb) şi vegetaţie submersă (brădiş), care se află pe fundul apei.

Un loc important îl ocupă fauna piscicolă. Printre speciile care populează apele râurilor sunt: roşioara, bibanul, crapul, plătica etc.


Cu ce ne mândrim

La Bolintin-Vale s-a născut în 1825 poetul Dimitrie Bolintineanu, Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi fondatorul Universităţii Bucureşti.

Listă sate aparţinătoare

Suseni

647 locuitori

Crivina

928 locuitori

Malu Spart

3023 locuitori

Bolintin-Vale

7140 locuitori

Hârsova8

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Consţanţa, este de 85 Km. Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.citeşte tot textul

poza