Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Victoria


Actuala comună Victoria este formată din satele Victoria, Frăsuleni, Icuşeni, Sculeni, Stânca şi Şendreni.Comună şi sat de la ultima împărţire administrativă, localitatea Victoria, cu denumirea mai veche Cârpiţi, este situată în centrul teritoriului comunei, pe ambele maluri ale Jijiei Vechi.

Localitatea Victoria (Cârpiţi) este atestată documentar ca aşezare din sec. XIX (1803), fiind dezvoltată la marginea vestică a luncii Prutului, în apropierea şi printre meandrele vechii albii a Jijiei. Unii bătrâni îşi amintesc că bunicii lor spuneau că înainte existau trei sate care formează acum satul Victoria: un sat s-a aflat peste apa Jijiei, sub poala Pădurii Stânca, alt sat care se întindea în amonte de Luceni, pe malul stâng al Jijiei, al treilea fiind Potcoava.

Comuna Victoria este o comunitate cu profil agricol intensiv, cu importante resurse naturale, amplasată pe o cale rutieră europeană şi punct de frontieră, cu posibile atracţii pentru investitori.

Relieful localităţii este traversat de cursul Jijiei Vechi, iar pe direcţia nord-est - sud-est este străbătut de cursul nou al Jijiei îndiguite.

Evoluţia rapidă a performanţelor în agricultură cu dezvoltare integrată şi posibilităţi de creştere a relaţiilor transfrontaliere, va da comunei în viitor, o recunoaştere de comunitate cu mare potenţial.


Cu ce ne mândrim

Monumentul arhitectural Biserica „Sf.Nicolae” din satul Luceni, monumentul arhitectural Biserica „Sf. Mihail şi Gavril” din satul Sculeni, rezervaţia „Teiva Vişina”, pădurea „Medeleni”, lunca Prutului, crama şi un beci ce au ţinut de Palatul Roznovanu sunt câteva din obiectivele cu care Victoria se mândreşte.

Listă sate aparţinătoare

sat Victoria

1410 locuitori

sat Frăsuleni

362 locuitori

sat Icușeni

680 locuitori

sat Luceni

613 locuitori

sat Sculeni

345 locuitori

sat Stânca

558 locuitori

sat Șendreni

343 locuitori

Carastelec5

Cu o suprafață de 39,07 km pătrați, comuna Carastelec se află în zona colinară a platformei Sălăjene, respectiv în Colinele Toglaciului, la limita nord-vestică a județului Sălaj. Se învecinează cu comunele: Camăr, Ip, Bobota, Măieriște. Comuna se compune din două sate: Carastelec și Dumuslău. Centru de comună este localitatea Carastelec. Gospodăriile aparte, îngrijite, specifice satelor cu populație maghiară, alături de tradițiile și obiceiurile etniei maghiare, bine păstrate, fac din Carastelec un areal atractiv din punct de vedere turistic.În fiecare an, pe data de 15 septembrie,citeşte tot textul

poza