Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Grămeşti


Comuna Grămeşti este situată în partea de est a judeţului Suceava, în zona de podiş. Comuna Grămeşti cuprinde o parte a podişului Dragomirnei. Masivul deluros Dragomirna este cea mai tipică parte a Podişului Sucevei prin toate caracterele geomorfologice proprii Podişului Moldovenesc: monoclin cu forme structurale (cueste şi platforme), înălţime medie 450 m. Cota maximă este de 528 m. în vârful Teişoara.

Podisul Dragomirna este cuprins între culoarele văilor Suceava şi Siret. Afluenţii acestora îl drenează. Podisul înclină spre sud-est în pantă uşoară (sub 1°). Altitudini semnificative pe teritoriul administrativ al comunei şi în vecinătăţi sunt cuprinse între 397 m - satul Dealul Pădureni (oraş Siret), 504 m - comuna Calafindeşti şi Dealul Malenchii - 475 m, iar pe malul Siretului - cca. 220-225 m. Din perspectiva pedologică, comuna Grămeşti este situată în zona temperată, subzona păduri.

Tipurile de sol sunt podzo-luvice şi brun-luvic (clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului şi de amestec şi brun - roşcat luvice şi cenuşii (clasa luvisoluri / argiluvisoluri) în cadrul etajului stejarului. Din punct de vedere seismic, zona este în perimetrul E - Grămeşti fiind situată, conform hărţii tectonice, pe un fundament cristalin străvechi, afectat de cutări precambriene, acoperit cu o cuvertură sedimentară din cadrul plăcii tectonice est-europene. Adâncimea de îngheţ maxim este de 1,10 m.

Relieful prezintă, din punct de vedere al condiţionărilor de ordin tehnic, potenţial de construibilitate. Comuna Grămeşti este situată, conform hărţii climatice, în limitele climei dealurilor şi podişurilor (200 - 800 m), de climă continentală. Clima comunei Grămeşti este determinată de mişcarea maselor de aer - principalele mase de aer sunt cele care vin dinspre vest, nord sau est. Masele de aer care vin dinspre vest îşi pierd treptat din umezeală în timpul escaladării barierei Carpaţilor Orientali, încât în partea estică a judeţului, implicit şi în zona comunei Grămeşti, ajung mai uscate, clima suferind un proces de continentalizare.

Aerul de origine nordică aduce ninsori, iarna şi ploi reci, primăvara şi toamna. Din est sosesc influenţe climatice continentale cu secete vara, cu cer senin, geruri şi viscole iarna. Caracterul de climă temperat continentală este evidenţiat şi de temperaturile medii lunare, temperaturile extreme sau amplitudinile termice. Pentru zona de podiş temperatura minimă înregistrată este de - 32,5 ° C iar temperatura maximă +38,5 ° C, temperatura medie a lunii iulie este de 18 ° - 19 ° C.


Cu ce ne mândrim

Ne mândrim cu un sediu al Primăriei modernizat în 2007, cu o şcoala cu clasele I-VIII modernizată în satul Grămeşti, cu o fabrică nouă construită cu fonduri SAPARD.

Listă sate aparţinătoare

sat GRAMESTI

1924 locuitori

sat BALINESTI

544 locuitori

sat BOTOSENITA-MICA

246 locuitori

sat RUDESTI

168 locuitori

sat VERBIA

150 locuitori

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza