Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Giera


Comuna Giera este plasată geografic în zona de sud-vest a judeţului Timiş, în fosta plasă Ciacova (Modoş) în apropierea graniţei cu Yugoslavia. Din punct de vedere istoric, continuitatea pe aceste  meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, prin anul 1322 această comună era proprietatea neamului Cened, iar între anii 1723-1725 o regăsim pe harta Contelui Mercy sub denumirea de Gyr, în anul 1795 devine proprietatea familiei Gyertyanffy.

Reţeaua de localităţi a comunei este constituită din localitatea de reşedinţă Giera, localităţiile Toager şi Grăniceri fiind localităţi de graniţă aflate între 0.5-3 km de graniţa cu Iugoslavia.

Relieful predominant este cel de câmpie joasă, cuprinzând Câmpia Timişului şi râul cu acelaşi nume.Zona se caracterizează printr-o varietate scăzută a formelor de relief, însă preponderenţa reliefului de câmpie este extrem de favorabilă practicării agriculturii în zonă fiind favorizat şi de existenţa unei reţele hidrologice bogate.

Teritoriul comunei Giera este străbătut de cursul râului Timiş care trece în Serbia, pe o porţiune de 3.3 km râul marchează frontiera româno-sârbească.

Zona se află la interferenţa maselor de aer cu caracter continental de origine vestică şi estică, suferind în plus şi invazia unor mase de aer cald, sudice, ce traversează Marea Mediterană. Clima temperat-continentală cu nuanţe mediteraneene se caracterizează prin frecvente perioade de încălzire în timpul iernii, primăveri timpurii, veri fierbinţi, toamnele mai lungi şi mai călduroase percum şi cantităţi de precipitaţii relativ ridicate.

Vegetaţia este caracteristică silvostepei formată din mici areale împădurite unde întâlnim gorun, frasin, ulm, salcă, plop, salcâm şi specii mici de arbori cum ar fi păducel, corn, soc şi porumbar. Pajiştile sunt acoperite cu vegetaţie ierboasă specifică climatului de silvostepă formată din amestecuri de graminee cu leguminoase ca iarba câmpului, păiuş, pir crestat, coada vulpii, firuţă, etc.

Printre mamiferele caracteristice acestei zone se numără rozătoare precum: popândăul, şoarecele de câmp, iepurele de câmp, vidra, hârciogul. De asemenea întâlnim şi răpitoare ca: dihorul, vulpea, viezurele. Cele mai întâlnite păsări sunt şoricarul, ciocârlia de câmp, prepeliţa, potârnichea, graurul, barza, vrabia de câmp, rândunica, cioara neagră, fazan etc.

În apele Timişului întâlnim crap, somn, ştiucă, roşioară, clean etc.

 


Cu ce ne mândrim

Comuna se mândreşte cu existenţa unei culturi multietnice, români, unguri, germani, sârbi şi rromi, precum şi grad de convieţuire armonioasă a diferitelor confesiuni: ortodoxă, romano-catolică, reformată, penticostală, neoprotestantă etc.

Fiecare localitate a comunei dispune de şcoală şi grădiniţă, transport şcolar asigurat, cadre calificate, bibliotecă, laborator fizică, laboratoare de informatică şi conectare la internet prin proiectul ”Economia Bazată pe Cunoaştere” care oferă posibilitatea participării şcolii la diferite concursuri şi înfrăţiri cu şcoli din ţăriile membre ale UE.       

Listă sate aparţinătoare

sat Giera

713 locuitori

sat Toager

413 locuitori

sat Graniceri

257 locuitori

Hârsova8

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Consţanţa, este de 85 Km. Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.citeşte tot textul

poza