Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Prezentarea comunităţii: Bărăşti


Comuna Bărăşti este situată în regiunea deluroasă cu altitudinea de până la 318 m, parte din teritoriu cuprins între râurile Cotmeana şi Vedea, cunoscută sub denumirea de platforma Cotmeana, pe linia Drăgăşani-Spineni-Maghia-Piteşti, care face trecerea între deal şi câmpie.

Ca relief, comuna este aşezată în prelungirea piemontului Gotic prin platforma Cotmeana, loc de tranziţie între dealurile subcarpatice şi câmpie, fiind străbătută de dealuri care au luat fiinţă prin acţiunea de eroziune a apelor direcţionate de la nord la sud. Mai înalte sunt dealurile Gruiu şi Guineşti care depăşeşsc altitudinea de 300 m.

Localităţile care formează comuna sunt: Bărăştii de Vede, Ciocăneşti, Popeşti, Motoeşti, Bărăştii de Cepturi, Boroieşti, Lăzăreşti, Mereni. Teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă totală de 5700 ha.

Pârâurile Vediţa, Ceptura, Mârghia, Vâlcelele, Artana, Runcu, Strâmba, Floasna, Ulmu, Zăgaz, Zăgastrul, Valea Lungă, Adâncata, Eişoru, Cătuşa au apă numai atunci când cad precipitaţii abundente.

Teritoriul comunei Bărăşti se încadrează în tipul de climat temperat-continental. Crivăţul, vântul care bate în aceste părţi aduce vara precipitaţii neuniforme foarte rare în lunile iulie şi august, iar iarna, geruri şi uneori zăpezi abundente. Austrul, vântul secetos, numit de săteni şi Sărăcilă, aduce totdeauna timp frumos, senin, cald şi fără ploi.

Dintre animalele întâlnite aici amintim: vulpea, iepurele, viezurele, dihorul, iepurele, vulpea, soarecele.Dintre răpitoare pot fi întâlnite: şarpele de câmp şi de casă, guşterele şi şopârla iar uneori vipera. Din rândul păsărilor enumerăm răpitoarele de zi: eretele, uliul găinilor, cioara, corbul, coţofana, iar din rândul celor de noapte: cucuveaua şi bufniţa. Alte păsări mai cunoscute sunt: vrabia, ciocârlanul, ciocănitoarea, potârnichea, cucul, rândunica, pupăza, privighetoarea, turtureaua. Mai nou a apărut şi fazanul.  


Cu ce ne mândrim

Comuna este cunoscută îndesosebi pentru producţiile pomicole şi viticole, din această zonă au fost exportate fructe proaspete în diverse ţări europene.

Listă sate aparţinătoare

Bărăştii de Vede

457 locuitori

Bărăştii de Cepturi

343 locuitori

Boroeşti

106 locuitori

Ciocăneşti

Ciocăneşti

Lăzăreşti

175 locuitori

Mereni

205 locuitori

Moţoieşti

139 locuitori

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza