Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Pregătire profesională

În această secţiune pot fi accesate date utile privind programele profesionale de instruire. Tot aici, vor fi tratate subiecte de interes din domeniul trainingului, adresate principalelor categorii de profesionişti.

Pregătirea profesională defineşte un proces complex de instruire, în urma căruia participanţii dobândesc noi cunoştinţe teoretice şi practice, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

Obiectivele pregătirii profesionale

 • perfecţionarea capacităţii de rezolvare a problemelor; ;
 • executarea unor lucrări specifice;
 • rezolvarea unor sarcini noi;
 • îmbunatăţirea capacităţii de comunicare;
 • adaptabilitatea la schimbări.

Accesarea diferitelor forme de pregatire profesională presupune pentru întreprinzători parcurgerea următoarelor etape:

 • definirea obiectivelor companiei, per ansamblu şi per salariat;
 • stabilirea noilor cunoştinţe care sunt necesare salariaţilor pentru a-şi indeplini sarcinile în mod eficient;
 • stabilirea metodelor de pregătire, a instituţiilor la care se va apela şi inventarierea resurselor disponibile;
 • elaborarea programului de pregătire profesională.

Principalele metode de pregatire profesională

 • pregătirea profesională la locul de muncă;
 • participarea angajatilor la elaborarea de proiecte;
 • participarea la traininguri externe;
 • participarea în grupuri eterogene de muncă etc.

Costurile pregătirii profesionale

Costurile unui program de training depind o serie de factori:

 • tipul trainingului;
 • locaţie;
 • numărul de participanţi;
 • durata;
 • reputaţia companiei furnizoare;
 • numărul şi expertiza trainerilor;
 • calitatea tehnologiei şi a metodologiei folosite în implementarea proiectului etc.;
 • costul unei zile de training poate porni de la 200 de euro şi poate ajunge pâna la câteva mii.

Beneficiile pregătirii profesionale

 • practici manageriale îmbunătăţite;
 • reducerea erorilor din procesul intern al companiei;
 • reducerea numărului de clienţi nemultumiţi/pierduţi;
 • creşterea cuantificabilă a productivităţii angajaţilor;
 • creşterea vânzărilor;
 • ritm de lucru optimizat;
 • reducerea costurilor de recrutare.

Întrebări utile privind nevoia de instruire la nivelul companiei

1.Este nevoie reală de această investiţie?
2. Ce categorii de angajaţi au nevoie de instruire?
3. Care sunt costurile de instruire per persoană, dar per grup?
4. Care sunt indicatorii de succes ai procesului de instruire (calitativ şi cantitativ)?
5. Care sunt avantajele directe ale instruirii asupra activităţii companiei?
6. Cum va influenta acest training fidelitatea angajatilor?
7. În ce măsura poate fi replicată această experienţă la nivelul organizaţiei?

Pregătirea şi dezvoltarea profesională - drumul bun către performanţă

Pregătirea profesională urmată de o dezvoltare profesională continuă trebuie să constituie o prioritate atât pentru organizaţie, cât şi pentru salariat, din dorinţă comună de a face performanţă.

Pregătirea profesională este un proces de instruire pe parcursul căruia participanţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor prezente. Spre deosebire de pregătire, dezvoltarea profesională este un proces mai complex, având drept obiectiv însuşirea cunoştinţelor utile, atât în raport cu poziţia actuală, cât şi cu cea viitoare. Existenţa unor angajaţi care nu mai reuşesc să ţină pasul, pe plan profesional, cu mutaţiile care au loc în modul de desfăşurare a activităţilor din economia modernă reprezintă o problemă care preocupa tot mai multe firme. Tot mai frecvenţe sunt cazurile în care salariaţi consideraţi ani la rând că eficienţi pe posturile lor îşi îndeplinesc cu tot mai mare dificultate responsabilităţile, iar performanţele lor sunt tot mai reduse.

Legături utile

Pregătire profesională în turism

Pregătire profesională pentru lucrătorii în agroturism

Pregătire profesională avansată

Servicii de pregătire profesională

Camera de comerţ Bucureşti

Consiliul naţional de formare profesională a adulţilor

Cursuri de calificare

British council

Centrul de informare şi consiliere în carieră

Locuri de muncă vacante în Bucureşti

Centru de formare profesională în cultură

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi Cultelor, asigură organizarea examenului pentru acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine. La examene se pot înscrie persoanele care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat. Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve. Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere. Traducerea se poate face:

 • din limba română într-o limbă străină
 • dintr-o limbă străină în limba română

 

Evaluarea competenţelor de translator

Institutul francez-Cursuri de limbi străine

Institutul Cervantez-cursuri de limba spaniolă

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza