Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Pochidia

Comuna Pochdia este formata din urmatoarele sate:
·                          Salceni
·                          Pochdia
·                          Borodesti
·                          Satu Nou
 
Pochidia se numara printre cele mai tinere comune din judeţul nostru, actul de naştere fiind consemnat exact în urma cu şase  ani. De fapt, e si tânara, şi batrâna.
 Aceasta comuna s-a mai „născut“ o dată, prin 1907, şi a vieţuit pâna în 1968. Nu este singurul anacronism care caracterizează aceasta localitate.
Pochidia e o comuna relativ mică, având în componenţa doar patru sate  (Pochidia, Borodeşti, Sălceni şi Satu Nou), cu 1.860 de suflete. „Ciudaţeniile“ îşi fac din plin simţită prezenţa. Dupa cum ne-a obisnuit „datina“, fiecare comună poarta numele satului care este pe post de „capitală“ administrativă. Numai că, la Pochidia, lucrurile nu stau aşa, iar centrul de comuna este satul Borodeşti, acolo unde poţi găsi primaria, politia, dispensarul uman.
         Pochidia se învecinează la nord cu Tutova (judeţul Vaslui) iar la sud, est şi vest cu judeţul Galaţi.
         Accesul către comuna Pochidia se face din E581 (Tutova, aproximativ 7 km până în centrul comunei) prin intermediul drumului judeţean DJ 243A. Pe teritoriul comunei sunt 2 trasee de drumuri comunale care asigură legătura între satele componente: DC 77A, Borodeşti – Pochidia şi DC 147, DJ 243A – Sălceni. Cel mai apropiat oraş este Bârladul la aproximativ 25 km.
         Teritoriul comunei Pochidia este cuprins în unitatea de relief a Colinelor Tutovei care se desfăşoară pe o regiune întinsă începând de la Coasta Racovei – Valea Morii şi până la Nicoreşti.
         În Colinele Tutovei predomină relieful sculptural. Acest lucru se datorează constituţiei geologice din roci friabile care au permis adâncirea reţelei hidrografice, o dinamică accentuată a proceselor de pantă şi crearea unei energii mari de relief.
Coamele colinelor sunt în cea mai mare parte înguste, rareori rotunde sau plate. Platourile au o slabă înclinaţie spre sud vest şi ocupă suprafeţe foarte reduse. Versanţii sunt în cea mai mare parte neunifirmi prezentând pe distanţe scurte înclinaţii diferite. Pentru regiunea colinară este caracteristic paralelismul văilor şi ale culmilor dealurilor foarte înguste.
         Unele particularităţii locale legate de variaţiile de facies petrografic, de fragmentare şi de modelarea versanţilor, înlesnesc individualizarea a două subunităţii geografice: coline înalte şi coline joase.
         Clima este temperat continentală, marcată de o amplitudine termică foarte mare a valorilor extreme. Iarna sunt caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului siberian, iar vara – aerul uscat continental sau tropical.
         Teritoriul comunei Pochidia este strabatut de către râul Bârzota, afluent al râului Bârlad pe partea stângă, chiar înainte de ieşirea de pe teritoriul judeţului Vaslui.
         Solurile sunt favorabile agriculturii şi creşterii animalelor. Se observă separarea a numeroase categorii detaliate de sol, care se deosebesc distinct prin proprietăţile lor, capacitatea productivă şi măsurile de menţinere şi sporire a fertilităţii.
Calitatea terenurilor agricole ţine cont atât de fertilitatea solului, dar şi de manifestările factorilor de mediu faţă de plante. Terenurile agricole se clasifică în 5 clase de calitate, diferenţiate în funcţie de nota medie de bonitate. Terenurile agricole din comuna Pochidia au potenţial ridicat fiind încadrate în clasele I şi II de bonitate.
         Pe teritoriul Podişului Bârladului se pot distinge trei zone de vegetaţie: zona forestieră, zona de silvostepă şi zona de stepă ce se dispune aproximativ în aceiaşi ordine de la nord-vest spre sud-est. Această dispoziţie este o consecinţă atât a climatului cât şi a etajării descendente a reliefului spre cele două direcţii.

poza

Ne putem mândri cu un dispensar uman care a fost construit de curând, cu sediul primăriei care a fost transformat dintr-o brutărie în paragină, într-o primărie foarte frumuoasă.

Istoric

În anul 1800 trăia un preot pe nume Dia, pe moldoveneşte se spunea că biserica aparţine pochii, de aici şi numele de Pochidia.

mai multe detalii...

Resurse locale

Majoritatea locuitorilor comunei se ocupă cu agicultura, iar câţiva, deşi bătrîni, cu apicultura.

mai multe detalii...

Tradiţii

La sărbătorile de iarnă copiii încearcă sa readucă frumuseţea vechilor tradiţii.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza