Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Panaci

Comuna Panaci cu cele șase sate componente se desfășoară pe culoarul sudic al șarului, cu așezări risipite pe toate văile care conveg în râurile Neagra Șarului, pe de o parte, iar în cealaltă latură în neagra Broștenilor.

Caracterul complex al reliefului este o reflectare directă a originii şi structurii geologice: subunitatea cristalinului munţilor Bistritei are culmi bine pronunţate, cu văi abrupte şi accidentate. Subunitatea eruptivă are forme de relief mai domoale, dar cu numeroase locuri presărate cu cetăţi de stânci şi bolovani enormi, proiectaţi aici de exploziile vulcanice din masivul Calimani.

poza

Cele mai importante valori ale comunei Panaci sunt:
Biserica cu hramul Sf Apostoli Petru și Pavel, supranumită Catedrala Munților
Școala Generală cu clasele I-VIII Panaci
Mănăstirea Piatra Tăieturii
depozitul fosilifer Glodu (scoici mari)

Istoric

Atestarea toponimului Panaci apare în anul 1835 într-un document înaintat domnitorului Mihail Sturza de către răzeșii dorneni în procesele ăe care le-au avut cu boierii Balș. Aici apar denumirile de Buciniș, Mihăileț, Șeștina, Liniștea.

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Panaci este regiune propice pentru turism, agroturism - peisaje deosebite şi obiective turistice precum Biserica din Panaci „Sf. Petru şi Pavel”sau trasee turistice precum Panaci - Calimani - Lacul Iezer.

mai multe detalii...

Tradiţii

Un obicei frumos şi de mare tradiţie în Banat este „Ruga”.O altă tradiţie este cinstirea eroilor de „Ziua Eroilor”.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza