Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Olteneşti

       Comuna Olteneştieste aşezată între pâraiele Crasnaşi Lohan, într-o regiune deluroasa, fiind înconjurată de păduri ce se întind spre Huşi şi prezintă un relief cu multe vai, pâraie, şi dealuri unde există condiţii pentru păşunat şi agricultură.

poza

         Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est a României întinzîndu-se pe cursul superior şi mijlociu al râului Bârlad,care străbate partea de sud-est a Podişului Central Moldovenesc, iar în sud separă Colinele Tutovei de DealurileFălciului.
         La sud-est de reşedinţa de judeţ, oraşul Vaslui, este amplasată una din cele 82 de comune, comuna Olteneşti. Aşezată de oparte şi de alta a rîului Lohan, are în componenţa sa un număr de şase sate, Olteneşti reşedinţa de comună, Târzii, Pîhna, Vineţeşti, Curteni şi Zgura.
         Amplasată la o distanţă aproximativ egală de oraşele Vaslui şi Huşi cu eşire la D.E.581 ce leagă localitatea Crasna de oraşul Huşi şi vama Albiţa, comuna Olteneşti se învecinează: la est comuna Hoceni, la sud comuna Albeşti, la vest comuna Munteni de Jos, la nord- vest comuna Tanacu, la nord comuna Tătărăni iar la nord- est comuna Creţeşti.
         Principalele forme de relief al comunei este relieful structural din această categorie face parte şi dealul Lohan. Alături de cueste, aici apar forme rezultate în urma proceselor geomorfologice actuale: alunecări, râpi, rigole, create de şiroire şi torenţi.
         Dintre formele de acumulare apare terasa şi şesul de pe răul Lohan şi Crasna iar pe cuestele văilor multor pîrae apar aşa numitele hărtoape. Comuna este străbătută de două răuri Crasna şi Lohan.
         Denumirea comunei provine de la un razes improprietărit de Ştefan cel Mare, pe nume Oltenescu. Cu excepţia satului Târzii – sat de clăcaşi – restul localităţilor au fost aşezări de răzesi, care, cu timpul, în mare parte au fost deposedaţi de pământ. Pe plan administrativ, satele comunei au cunoscut diferite modificări. În 1907 locuitorii satului Târzii au participat activ la marea răscoala ţărănească.

Istoric

Documentele istorice arată dezvoltarea activităţilor manufacturiere, locuitorii de demult din Olteneşti se ocupau cu ceramică şi mai târziu cu comerţul de blănuri şi agricultură.

mai multe detalii...

Resurse locale

Activităţile specifice zonei sunt: Agricultura, Creşterea Animalelor, Pescuit, Viticultură, Pomicultură, Silvicultură

mai multe detalii...

Tradiţii

    Nu consider că ar fi avut loc vreo schimbare în ceea ce priveşte animalele ce se creşteau şi se cresc în momentul de faţă printre acestea făcînd parte: bovinele, cabaline, ovine, caprine, etc. Din cele menţionate singurele clădiri din cîmp sunt stînele, construite din lut, acoperite c

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza