Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Mic dicţionar de afaceri

Pentru a vă acomoda cu limbajul uzual de business, vă invităm să consultaţi Glosarul de termeni asociat acestei secţiuni.

A


ACCIZĂ

Taxă destinată consumatorilor, inclusă în preţul de vânzare al unor mărfuri determinate.

ACHIZIŢIE

Act comercial prin care se obţin bunuri economice şi titluri de valoare, în limita condiţiilor acceptate de părţi.

ACKNOWLEDGEMENT

multumiri; Expresie scrisa sau orala a multumirilor adresate unei persoane sau organizatii pentru folosirea materialului lor. Multumirile sunt utilizate in materialele publicitare si relatii publice, unde e nevoie sa se specifice provenienta.

ACONT

Suma platită înainte de primirea bunului, executarea lucrării sau prestarea serviciului. Partea care dă acontul pierde această sumă dacă renunţă la contract.

ACTIV

Orice bun aflat în proprietatea unei persoane sau societăţi comerciale, ce are valoare de schimb sau valoare comercială.

ACŢIONAR

Persoana fizică sau juridică proprietară a uneia sau mai multor acţiuni emise de o societate comercială.

ADAOS COMERCIAL

Intervalul cuprins între preţul cu amănuntul şi preţul cu ridicata, destinat acoperirii cheltuielilor de circulaţie şi obţinerii de profit.

AFACERE

Acţiune contractuală efectuată cu scopul obţinerii de profit

A AJUSTA

A adapta anumite date, cum ar fi cursul unei actiuni, dividendul pentru a tine cont de detasarea dreptului de subscriptie ( cu ocazia unei cresteri de capital sau a emiterii de obligatiuni convertibile) de impartire a actiunilor sau reunirea actiunilor.

ANTREPRENORIAT

Concept complex desemnând procesul prin care o persoană sau un grup restrâns de persoane, prin eforturi sistematice, organizate şi mijloace adecvate, valorifică oportunităţile pentru crearea de valoare şi pentru creştere, satisfăcând nevoile prin inovare şi unicitate, indiferent de resursele controlate la un moment dat.

ANUITATE

Suma de bani platita anual, o anumita perioada de timp, de catre un debitor in vederea rambursarii unui imprumut.

AUDIT

Examinarea de către auditor a situaţiei financiare a unei întreprinderi.


B


BALANŢA COMERCIALĂ

Este o parte a balanţei de plăţi ce prezintă exporturile şi importurile de bunuri şi servicii, într-o anumită perioadă de timp. Dacă exporturile sunt mai mari decât importurile, se spune că balanţa comercială este favorabilă. Invers, balanţa comercială este nefavorabilă.

BARTER

Sistem de a incheia afaceri fără bani. Produsele şi serviciile sunt schimbate pe principiul valoare pentru valoare. Pe vremuri, barterul se practica între persoane fizice. Ocazional, se mai procedează şi astăzi aşa. În prezent, acest sistem se aplică tot mai mult în tranzacţiile la nivel organizaţional şi internaţional.


BRAND

Marca inregistrata, marca (de produs), marca de fabrica.


BOARD

Denumire din limba engleza pentru consiliul de conducere al unei companii sau organizatii; managing board = consiliu de administratie.


C


CIFRA DE AFACERI

Suma globală a vânzărilor de produse şi servicii ale unei companii într-o perioadă dată. Serveşte la măsurarea volumului şi a evoluţiei activităţii comerciale a unei firme.

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

Colectiv însărcinat cu administrarea anumitor colectivităţi publice sau private.

CONTRACT

Actul juridic cu titlu oneros încheiat între Beneficiar şi Contractor în scopul execuţiei unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor servicii.


E


ELIGIBILITATE

Caracteristica unei organizaţii/proiect/activităţi de a satisface criteriile definite de finanţator. Poate denumi şi compatibilitatea cu cadrul structural de finanţare din partea UE. Are în vedere în principal două categorii: acţiunile co-finanţate şi cheltuielile.


F


FALIMENT

Preluarea forţată, după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, a tuturor activelor debitorului este ulterior împărţit creditorii respectivi.

FINANŢARE

Punerea la dispoziţie de capitaluri pentru realizarea unor proiecte determinate, investiţii.

FISCALITATE

Legi şi reguli referitoare la taxe şi impozite într-o ţară.


G


GRANT

Contribuţia financiară la realizarea unui proiect care îi este oferită solicitantului fără a avea obligaţia rambursării ulterioare (ajutor financiar nerambursabil).


H


habeas corpus

Una dintre legile fundamentale constitutionale din Anglia in baza careia nimeni nu poate fi arestat fara ordonanta scrisa a judecatorului, iar celui arestat trebuie sa i se aduca la cunostinta acuzatia in termen de 24 ore.


I


INOVARE

Introducerea unei noi idei în piaţă sub forma unui produs sau serviciu nou sau îmbunătaţirea procesului de organizare a unui proces de afaceri.

INSOLVABILITATE

Situaţie în care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mică decât valoarea obligaţiilor acestuia faţă de terţi (creditori, furnizori, buget).

ÎNTREPRINZĂTOR

Persoana fizică sau juridică ce îşi asumă riscul de a organiza, desfăşura şi dezvolta o afacere, o activitate profitabilă.


L


LICITAŢIE

Procedura de acordare a fondurilor nerambursabile pe bază de proiecte, derulată după reguli speciale. Are ca rezultat atribuirea fondurilor către proiectele care obţin punctajele cele mai bune în cadrul evaluării specifice, realizată de către un comitet de evaluare.


M


MANAGER

Conducător de întreprindere, persoana care aplică principiile şi tehnicile managementului, adică este implicată în administrarea unei organizaţii, cu autoritate în folosirea, combinarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, materiale şi informaţionale, cu scopul atingerii obiectivelor de afaceri.

N

NASDAQ

(National Association of Securities Dealers Automatic Quotations) Denumire generica data retelei computerizate de comunicatii prin care membrii asociati prezinta continuu preturile lor de vanzare si cumparare pentru titlurile tranzactionale la ghiseu

O


OFERTA

Cantitate dintr-un bun economic, factor de producţie etc. care, într-o perioadă determinată şi la un anumit preţ unitar, este disponibilă pentru vanzare.


P


PARTENERIAT

O relaţie juridică existentă între două sau mai multe persoane, asociate prin contract, care aplică principii comune în derularea unei afaceri.

PLAN DE AFACERI

Descrie trecutul, prezentul şi planurile de viitor ale unei afaceri, în vederea solicitarii unei investiţii, căutării unui acţionar sau vanzării firmei. Are o solidă componentă financiara.

POLITICĂ FISCALĂ

Concepţia, măsurile şi acţiunile statului privind impozitele şi rolul lor în formarea veniturilor bugetare şi în finanţarea cheltuielilor publice, tipurile de impozite, perceperea şi folosirea lor ca instrument de stimulare a creşterii economice.

PRIVATIZARE

Proces, acţiune de trecere în proprietate privată a unor bunuri aflate în proprietatea publică şi/sau în administrarea statului sau a organelor administrative.

PROFIT

Denumire generică dată diferenţei dintre venitul obţinut prin vânzarea bunurilor realizate de un agent economic şi costul lor, considerată ca expresie a eficienţei economice.


R


RANDAMENT

Formă a eficienţei economice care reflectă relaţia dintre factorii de producţie utilizaţi şi volumul rezultatelor obţinute.

RECESIUNE ECONOMICĂ

Fază a ciclului afacerilor, concretizată prin încetiniri neintenţionate ale ritmului creşterii economice, sub incidenţa reducerii venitului producătorilor în raport cu cel anterior sau cu cel anticipat.

RECLAMĂ

Activitate comunicaţională, constând în difuzarea de informaţii privind bunurile economice marfare, pentru a atrage potenţiali cumpărători şi/sau pe cei care participă la alte activităţi promoţionale.

RENTABILITATE

Capacitatea unei firme de a obţine profit, ca diferentă pozitivă între încasările obţinute din activitatea proprie (cifra de afaceri) şi cheltuielile de fabricaţie, comercializare şi pentru tranzacţia propriu-zisă (costuri).

RISC

Eveniment viitor nedorit, caracterizat de incertitudini, cu efecte negative având drept consecinţă o pagubă.

S


SOLVABILITATE

Capacitatea unei persoane fizice şi/sau juridice de a stinge la scadenţă obligaţiile asumate faţă de creditorii săi.

STUDIU DE FEZABILITATE

Raport al unui expert independent referitor la necesitatea economică şi utilitatea unui proiect de investiţii propus.


T


TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ

Impozit indirect, stabilit şi perceput asupra valorii adăugate în fiecare stadiu al producţiei şi al distribuţiei bunurilor economice.


W


Wall street

Strada din New York unde este instalata Bursa din New York (New York Stock Exchange NYSE). In cronicile financiare, denumirea de Wall Street este utilizata ca sinonim al Bursei, adica centrul financiar al New York-ului.

Warrant

Document, eliberat de catre depozitar, prin care acesta ii confirma deponentului primirea marfurilor mentionate in cuprinsul lui, consfintind astfel contractul comercial de depozit intervenit intre parti.

Z


zona libera

Denumire data unui spatiu limitat, stabilit pe teritoriul unui stat, de regula in cadrul unui port, sau aeroport ori la frontiera cu statul invecinat, in interiorul careia taxele vamale asupra marfurilor intrate si destinate reexportului sunt suspendate.

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza