Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Mediul de afaceri: Grindu

Principalele activităţi în această zonă sunt agricultura, creşterea animalelor şi pescuitul. 

Agricultura

- Principalele activităţi economice ale locuitorilor comunei se desfăşoară în cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor. Suprafaţa cultivată cu cereale este de cca.3300 ha, iar cu plante tehnice 137 ha; Pentru creşterea randamentului muncii în agricultură sunt necesare investiţii în domeniul dotării cu maşini şi utilaje agricole performante;

- Pentru dezvoltarea legumiculturii sunt necesare însă investiţii în amenajarea unor sere, solarii, sisteme de irigaţii, tehnologii performante de lucru şi centre de colectare a produselor;

- Bogata floră spontană şi culturile vegetale recomană investiţii în dezvoltarea apiculturii;

- Se pot realiza investiţii în diverse activităţi economice, între care ferme de iepuri, struţi, porumbei, fazani, păuni, herghelii ş.a., în care să fie angrenată forţă de muncă din localitate;

- Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic sunt necesare investiţii în ameliorarea raselor şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor, consolidarea de noi ferme şi promovarea asociaţiilor de producători;

Industria agroalimentara

Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:

- amenajarea unor centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;

- baze de prelucrare a produselor vegetale;

- amenajarea unor baze de creştere şi prelucrare a peştelui;

- cele 1305 ha de pădure asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unor centre de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora;

Bălcăuţi13

Comuna Bălcăuţi este situată în partea de nord-est a României, cu prelungiri în nordul Moldovei, desfăşurându-se pe o suprafaţă de 5 km pătraţi. Comuna Bălcăuţi face parte din judeţului Suceava, fiind situată în podişul Sucevei, la o distanţă de circa 35 km de reşedinţa de judeţ. Comuna Bălcăuţi este aşezată într-o zonă deluroasă la 8 km sud de Siret fiind străbătută de câteva pârâiaşe. Actualul teritoriu al Comunei Bălcăuţi era odinioară parte din codrii, cu un relief deluros. Comuna Bălcăuţi are în componenţă 3 sate: Bălcăuţi, Gropeni, Negostina.citeşte tot textul

poza