Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Istoric: Predeal

Constituirea şi dezvoltarea în timp este legată de realizarea drumului şi apoi a căii ferate, ca legătură directă între oraşul comercial Braşov şi Ţara Românească.Ca repere istorice menţionăm: 1674 – Hrisovul lui Duca Vodă aminteşte Drumul Prahovei ca “O potecă şi scală de negustori”; 1736-1738 – războiul ruso-turco-austriac determină pe austrieci să transforme poteca în drum de care şi trăsuri; 1850 – după studii prealabile este început drumul Câmpina-Predeal (actualul DN1) şi sporeşte numărul caselor şi gospodăriilor din Predeal; 1879 – se deschide circulaţia pe calea ferată (lucrare începută în 1876) acest lucru determinând creşterea sensibilă a populaţiei prin apariţia unui cartier în zona gării de astăzi, locuit de foştii lucrători ai liniei ferate; 1881 – sunt împroprietăriţi tinerii căsătoriţi cu loturi de casă şi fâneaţă; 1895-1897 – sunt vândute loturi de casă în vecinătatea fostei frontiere, respectiv de-a lungul şoselei; 1900 – s-au parcelat terenuri în zona staţiei Predeal (Susaiul), parcelări continuate ulterior în perioada 1914-1926.

Până în 1864, satul Predeal făcea parte din comuna Podul Neagului (34km lungime); 1864 – satele Posada şi Podul Neagului se alipesc de Comarnic; 1976 – Satul Podul Neagului îşi schimbă denumirea în Sinaia (după numele mănăstirii), iar în 1890 este declarată localitate urbană în timpul domniei lui Carol I; 1884 – Sinaia împreună cu Cătunul Izvor rămân de sine stătătoare, iar localităţile Predeal, Buşteni, Poiana Ţapului şi Azuga, formează comuna Predeal (circa 22km lungime); 1889 – reşedinţa comunei se mută la Azuga pentru a fi mai aproape de locuitorii din Buşteni şi Poiana Ţapului; 1908 – Buşteni şi Poiana Ţapului se desprind rămânând ca localitate doar Predeal şi Azuga; 1912 – Predealul rămâne comună independentă prin despărţirea de Azuga; în prezent Predealul are statut de oraş şi conform Legii 2/1968 este compus din localităţile Predeal (reşedinţă), Timişul de Jos, Timişul de Sus şi Pârâul Rece.

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza