Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Istoric: Victoria

Frăsuleni
Frăsuleni, este aşezat la aproximativ 7 km nord de centrul comunei, pe malul Prutului, datând din anul 1569. Localitatea are o formă areolar alungită, cu o structură răsfirată şi o teztură neuniformă. Este tranversat de DJ249, care asigură legătura cu satul de centru şi cu DN 24, pentru legătura cu Municipiul Iaşi.

lcuşeni
lcuşeni, este atestat în anul 1453, plasându-se la 6 km sud-est de centrul comunei, în şesul vechiului curs al râului Jijia, sub forma unei aşezări alungit tentaculare, cu o structură răsfirată şi o textură neuniformă. Satul este dezvoltat în zona de şes, întru-un meandru al Jijiei, dar şi la baza versantului, fiind legat de centrul de comună prin DC 16.

Luceni
Luceni, al cărui nume provine de la antroponimicul Luca, este aşezat la 4 km sud-est de centrul comunei, pe un teren fragmentat de meandrele râului Jijia, este atestat documentar din sec. XV (1436) şi are ca monument arhitectural Biserica Sf. Nicolae clădită în anul 1830. Satul Luceni se prezintă sub forma unei aşezări areolar-alungite, cu extinderi tentaculare, cu structură răsfirată şi textura neuniformă. Toate acestea sunt datorate şi cursului meandrat al vechii albii a râului Jijia.

Sculeni
Sculeni, pe terenul căruia se află punctul de trecere a frontierei către Republica Moldova, este atestat documentar din anul 1772, pe un grind longitudinal în dreapta râului Prut, la 3 km de centrul comunei. Dispune, ca resursă naturală, de cariere de pietriş. Ca monument arhitectural are „Mihail şi Gavril” clădită în anul 1825. Lunca Prutului, în această zonă, se prezintă sub forma unei terase joase, cu atitudinea relativă de 4 - 6 m, pe suprafaţa căruia se întâlneşte un microrelief de grind longitudinal şi un vechi meandru părăsit al râului Prut. Satul are formă alungită pe direcţia principalelor căi de comunicaţie, structura răsfirată, locuinţele înşiruindu-se în lungul celor câtorva drumuri existente. Legătura de centrul de comună se face prin DC 13, iar cu Municipiul Iaşi prin DN 24.

Stânca
Stânca, este o aşezare nouă, formată prin împroprietărirea locuitorilor în anul 1921, pe locul satului dispărut Posadnici (sec. XI), situat la 2 km de Victoria, pe traseul drumului comunal 13. În partea de vest a localităţii se află o cramă şi un beci ce au ţinut de Palatul Roznovanu, obiectiv care nu figurează în lista monumentelor istorice şi de arhitectură. Dispune de cariere de argilă. Satul este situat în partea de sud, sud-vest a comunei, în zona interfluvială de la partea superioară a versantului drept al râului Prut, fiind dezvolatat pe flancuri relativ accesibile ale unei văi torenţiale. Localitatea are formă alungit tentaculară pe direcţia nord-sud, o stuctură răsfirată şi o textură rectangulară, datorat probabil unui plan iniţial de lotizare.

Şendreni
Şendreni, este plasat la 10 km nord-vest de centrul comunei pe terasele din dreapta Prutului, secţionat de o veche albie al râului Jijia fiind atestat documentar în anul 1803. Dispune de cariere de pietriş. Satul are formă ordonată, cu structura totuşi răsfirată şi textură rectangulară în cea mai mare parte.

Victoria
Victoria, centru de comună, este atestată documentar ca aşezare din sec. XIX (1803), fiind dezvoltată la marginea vestică a luncii Prutului, în apropierea şi printre meandrele vechii albii a Jijiei. Dispune de cariere de argilă. Terenul este în general bun pentru construcţii, cu excepţia părţii nord-vest, pe stânga drumului DC 13, mergând spre Sculeni, unde terenul este mai jos. Forma vetrei satului este areolară, cu unele extindeeri tentaculare, structura răsfirată, iar textura este neuniformă.

Lunca Banului7

Fiind aşzată pe valea râului Prut, relieful predominant este seşul cu excepţia câtorva coline care se întind la vest de satele Lunca Veche, Oţetoaia şi Lunca Banului, cunoscute sub numele de „Chişul Iepurelui”, Pădurea Bastei şi colina „Saca”.citeşte tot textul

poza