Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Iernut

Iernut, colocvial Ernot, Iernot, (în maghiară Radnót, în germană Radnuten) este un oraş în judeţul Mureş. Oraşul este situat în vestul judeţului, pe râul Mureş.Relieful are un aspect tipic deluros, cu unele suprafeţe de şes în partea stângă a Mureşului, acestea fiind de fapt terase ale râului Mureş. Cea mai înaltă dintre aceste terase se află şi la cea mai mare distanţă de localitate, aceasta fiind la Cigaşe la o altitudine de 448m. Următoarea terasă de la I.S.C.I.P, de 8-10m este una de oraş. Altă terasă este cea aluvionară şi este adesea inundată.

În partea dreaptă a Mureşului există un număr redus de terase, locul acestora fiind luat de versanţii cu pante accentuate sau chiar abrupte. Între Iernut şi Lechinţa pantele abrupte suferă prăbuşiri masive datorate înclinării pantelor şi subsăpărilor apei Mureşului ducând la un aspect de mocro-relief, vegetaţia ducând lipsă completă. Valea Mureşului are o deschidere largă (3-5 km). Interfluviile sunt rotunjite, afectate de alunecări şi rupturi, altitudinea lor maximă fiind de 496m. Clima din partea de podiş este una continental moderată de dealuri şi pădure.

Localizarea Iernutului în partea centrală a Podişului Transivaniei, străjuit de lanţurile masive ale Carpaţilor, cu o mare deschidere în partea de N-V formează invaziile maselor de aer umed din direcţiile vestice. Carpaţii Orientali constituie o barieră climatică faţă de invaziile maselor de aer din E şi N-E.

Temperatura medie a aerului se situează între -28,3C şi +39,0C. Cea mai caldă lună a anului este iulie iar cea mai rece este în ianuarie. Ultimele zile cu temperaturi de 0 grade Celsius apar de obicei la sfârşitul lui aprilie, primele îngheţurile apar în octombrie şi durează de obicei 190 de zile. Cele mai însemnate cantităţi de precipitaţii au loc în luna iunie iar cele mai reduse în martie, rezultând o medie anuală de 627,1 mm. Intensitatea vânturilor este redusă şi doar vânturile din N-V se apropie de 3m/s.

poza

Cei din Iernut se mândresc cu monumentul eroilor de la Oarba de Mureş şi cu tabăra de sculptură de la Oarba de Mureş.

Istoric

Localitatea este atestată documentar din anul 1257 cu numele de Ranoltu. Pe situl oraşului s-au găsit vestigii ale unei colonii romane. În urma săpăturilor arheologice s-au descoperit unele fragmente ceramice aparţinând epocii neolitice (4500-2500 î.C.) În pofida existenţei dovezilor arheologice de necontestat din perioadele anterioare, cel mai v

mai multe detalii...

Resurse locale

Principalele resurse economice locale sunt agricultura, piscicultura, creşterea animalelor. În anul 2007, la finalul recoltării grâului în judeţul Mureş, în zona oraşului Iernut a fost obţinută o producţie medie de 3.649 kilograme de grâu la hectar.Amenajarea piscicolă Iernut este situată în zona periurbană a oraşului Iernut, pe Drumul European E

mai multe detalii...

Tradiţii

A devenit o tradiţie Ziua Oraşului Iernut, care se desfăşoară în fiecare an în luna septembrie

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza