Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Iaslovăţ

        Comuna Iaslovăţ face parte din ţinutul Bucovinei, locuri de legendă şi basm, cu miros de brad şi de flori de fân, unde timpul s-a oprit cândva, păstrând vii obiceiuri şi tradiţii vechi, îndeletniciri şi meserii de mult uitate, dar, mai ales, oameni blânzi şi calzi, gata să te găzduiască oricând cu bucurie. Cunoscând aceste locuri, veţi regreta că nu v-aţi născut aici.

Trecutul acestor locuri, rupte parcă din Rai, se conturează la adăpostul Obcinilor Mari, unde condiţiile naturale oferă omului din belşug lemnul, piatra şi apa, elemente indispensabile vieţii.Comuna Iaslovăţ este o comună cu adânci rezonanţe şi implicaţii în trecut, deoarece reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri, de la strămoşii nostri daci, la daco-romani şi apoi la românii de astăzi, un nume care aminteşte de una din cele mai glorioase epoci din zbuciumata istorie a Moldovei şi a întregului neam românesc, epoca celui care a fost numit pe bună dreptate, după faptele sale de arme,”soarele Moldovei” şi”apărătorul creştinătăţii”, Ştefan cel Mare şi Sfânt.
 
        Aşezările comunei Iaslovăţ sunt atât de vechi, încât se pierd în negura vremii şi se explică printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea pământului, care a oferit adăpost, resurse materiale şi condiţii prielnice traiului omenesc. Caracteristica principală a locuitorilor comunei Iaslovăţ este continuitatea de locuire, o continuitate atestată prin dovezi arheologice şi documentare.Prin eforturi deosebite ale fiilor satului, timp de mai mulţi ani, la 29 iulie 2001 s-a organizat un referendum local, prin care majoritatea (97,6%) locuitorilor tuturor satelor din comuna Milişăuţi, au votat pentru reînfiinţarea comunei Iaslovăţ.
 
        
 
 
 
       

poza

Istoric

Istoria acestor locuri de legendă, rupte parcă din Rai, începe la adăpostul Obcinelor Mari, unde condiţiile naturale au oferit omului încă din cele mai străvechi timpuri bogăţii naturale din belşug: lemnul, piatra şi apa, elemente indispensabile vieţii, păstrând până în zilele noastre nume cu puternice rezonanţe istorice.

mai multe detalii...

Resurse locale

Pe aceste meleaguri, condiţiile naturale au oferit omului încă din cele mai străvechi timpuri bogăţii naturale din belşug: lemnul, piatra şi apa, elemente indispensabile vieţii. Reţeaua hidrografică se caracterizează printr-o densitate medie de ape curgătoare, fiind compusă din pâraie.

mai multe detalii...

Tradiţii

Localitatea noastră se mândreşte cu o activitate culturală bogată, păstrând vie tradiţia folclorică a zonei, formaţia de dansuri şi cântece tradiţionale participă la diverse spectacole şi manifestări în ţară şi străinătate.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza