Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Călan

Călan (în germană Klandorf, în maghiară Kalán sau Pusztakalán) este un oraş din judeţul Hunedoara, Transilvania, România, amplasat pe malul râului Strei, la o altitudine de 230 m, cu o suprafaţă de 101,5 km².ClimaSituată pe Valea Streiului şi la o altitudine destul de scăzută pentru judetul Hunedoara localitatea Călan beneficiază de o climă temperată resimţîndu-se unele influenţe submediteraneene,temperatura medie anuală fiind de aproximativ 9-10 0 C.

Sezonul optim pentru turism este vara cînd se înregistrează valorile cele mai ridicate.Temperatura medie în luna iulie este de 20-21 0 C iar cea mai rece este luna ianuarie cînd se înregistrează temperaturi medii de -20C.Cantitatea medie de precipitaţii anuală este 600mm/an,luna cu cele mai mici cantităţi de precipitaţii fiind februarie 80 mm/an iar cea mai bogată lună în precipitaţii fiind iulie cu80-100mm/an.

Teritoriul oraşului Călan se încadrează în zona de vegetaţie a gorunului care este situat pe dealurile mai înalte situate în zona satelor aparţinătoare . Alături de gorun se întîlneşte stejarul, iar pe nivelele de eroziune mai plane şi pe văi se întîlneşte fagul.Aceste păduri adăpostesc o serie de animale ca :lupul,vulpea,mistreţul iepurele,căprioara.

poza

Obiectivele turistice ale localităţii Călan sunt datorate condiţiilor naturale, vieţii istorice şi culturale continue şi îndelungate pe aceste meleaguri.Pitorescul zonei, existenţa izvoarelor de ape minerale recunoscute pentru calităţile lor curative, fondul cinegetic, precum şi bogăţia şi varietatea elementelor de arhitectură, artă populară şi folclor, oferă posibilităţi de turism pe gustul fiecăruia.

În epoca romană a existat la Călan o importantă aşezare pe drumul imperial Sarmizegetusa-Apulum, favorizata de existenţa apelor termale, fiind denumită Aquae.Au fost descoperite peste douăzeci de inscripţii privind prosperitatea localităţii Aquae.Aşadar, principalul obiectiv turistic îl reprezintă Băile Aque Călan cu profil de cazare şi alimentaţie publică, societate privată (S.C. Metaloterm S.R.L.), care îşi desfăşoară activitatea în local de categoria I şi închiriază 11 căsuţe a câte două locuri fiecare. În incinta societăţii există trei bazine cu apa mezotermală.

Istoric

Atestat documentar în anul 1387, oraşul Călan este situat pe locul unei aşezări rurale din Dacia Romană care se numea Ydata pe timpul dacilor, Aquae în timpul ocupaţiei romane. Nenumărate dovezi materiale (fragmente de ceramică arsă, piatră şlefuită, cremene, topoare, brăţări din bronz etc.) au fost descoperite în satele Valea Sângeorgiului, Santa

mai multe detalii...

Resurse locale

Cele mai importante resurse locale sunt lemnul-15% din totalul teritoriului administrativ al localității este ocupat de paduri, piatră ,pietriș,nisip pentru constructii - sunt exploatate de trei investitori privați pe malul râului Strei.În ceea ce priveşte resursele agricole, localitatea Călan dispune de următoarele categorii de folosinţă respecti

mai multe detalii...

Tradiţii

În cadrul teritoriului administrativ al oraşului Călan activităţile culturale desfăşurate au loc în cele 12 cămine culturale amplasate în comunele aparţinătoare. În centrul oraşului Călan este amplasată Casa de Cultură a Sindicatelor care găzduieşte evenimente culturale organizate pentru locuitorii oraşului.Cea mai importantă sărbătoare locală cu

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza