Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Hangu

Comuna Hangu are în componenţa sa cinci sate, situate de o parte şi de alta a Drumului Naţional 15, respectiv: Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti, Hangu şi Chiriţeni. Suprafaţa comunei este de 11.934 ha, din care 883,53 ha în intravilanul comunei, iar 11050,47 ha în extravilanul comunei.

Comuna Hangu este situată la poalele de V-SV ale Munţilor Stânişoarei, pe ţărmul de nord-est al lacului Izvorul Muntelui. Comuna Hangu face parte din spaţiul regional arondat zonei Muntelui Ceahlău.

poza

Comuna Hangu se află într-o regiune cu un ridicat potenţial turistic, lângă lacul Izvorul Muntelui în apele căruia se oglindeşte semeţul masiv Ceahlău.

Cei care ne-au vizitat comuna au plecat cu gândul că se vor întoarce pentru a revedea acest loc de basm.

În satul Buhalniţa se află biserica Mănăstirii Hangu, cu hramul "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului", ctitorie a domnului Miron Barnovschi, construită în anii 1626 - 1629, strămutată şi reconstruită în 1958 - 1959, în afara zonei inundabile a lacului Izvoru Muntelui. În satul Chiriţeni se află biserica din lemn cu hramul "Sfântul Nicolae" (1829), iar în satul Hangu, biserica din lemn cu hramul "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" (1852 - 1862).

Istoric

Hangu a fost atestat istoric într-un document din timpul domniei lui Ştefan cel Mare referitor la Mănăstirea Hangu care era amplasată în zona lacului. Regiunea Hangului a fost locuită din cele mai vechi timpuri, viaţa omenească derulându-şi existenţa fără întrerupere, din paleoliticul superior, până-n timpurile actuale.

mai multe detalii...

Resurse locale

Datorită faptului că în zonă predomină masa lemnoasă de răşinoase, economia locală se bazează pe prelucrarea primară a acesteia. Prezenţa lacului de acumulare Bicaz şi un peisaj superb fac din turism o posibilă resursă zonală.

mai multe detalii...

Tradiţii

Locuitorii Hangului, nu ştiau numai să muncească, ci şi să petreacă. De-a lungul secolelor, ei au creat legende, au compus cântece şi balade, poezii şi doine, dansuri şi piese folclorice, care evidenţiază, cu prisosinţă, sensibilitatea şi talentul lor.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza