Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

EBC a facilitat accesul a peste 200 de persoane din județul Olt pe piaţa muncii

07.12.2012
Un număr de 211 persoane din judeţul Olt au urmat cursurile de comunicare și de competențe civice și sociale desfăşurate în cadrul proiectului „COMPETENT - Activităţi inovatoare în vederea îmbunătăţirii accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, derulat în perioada noiembrie 2010-octombrie 2012. Centrul PAPI Dobrun (jud. Olt) a participat la organizarea și găzduirea acestor cursuri şi a pus la dispoziţia cursanţilor toate mijloacele TIC de care beneficiază prin programul „Economia Bazată pe Cunoaştere”, derulat de MCSI.

PAPI Dobrun, gazda cursurilor

Centrul PAPI Dobrun a identificat grupul țintă din comunitate și din alte patru comune învecinate - Deveselu, Pîrşcoveni, Izbiceni, Fălcoiu – și a găzduit aceste cursuri, punând la dispoziţia cursanţilor toate mijloacele TIC obţinute prin programul EBC, derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

„Am ajutat la identificarea grupului ţintă care a fost format din femeile casnice, familiile monopartentale şi cu mai mult de doi copii, persoane de etnie romă, cu dizabilităţi şi alte persoane vulnerabile. De cealaltă parte, în proiect au fost incluşi şi referenţi, asistenţi sociali, alţi angajaţi din primărie, manageri privaţi, personal al organizaţiilor societăţii civile cu atribuţii în domeniul ocupării şi personal al agenţiilor publice şi private care furnizează servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile. Pentru început ne-am ocupat de identificarea grupului de beneficiari în fiecare din cele cinci comune incluse în proiect. Apoi am organizat 10 serii de cursuri de iniţiere TIC”, a explicat managerul RECL Dobrun, Marian Firicel.

Implementarea proiectului a pornit de la premiza că există o strânsă legătură între sărăcie şi situaţia pieţei forţei de muncă. Şi anume, persoanele inactive se confruntă cu cel mai înalt risc de sărăcie, iar dintre acestea cele mai multe sunt femeile, peste 50 la sută dintre ele neavând un loc de muncă.

De asemenea, locuitorii satelor din Olt se confruntă şi cu lipsa de informare şi de pregătire, fapt care îi pune în situaţia de a fi excluşi de pe piaţa muncii. Inactivitatea de durată înseamnă adesea şi pierderea competenţelor şi abilităţilor solicitate pe piaţa muncii, care este într-o continuă schimbare. Nu sunt puţine cazurile în care angajatorii cer competenţe pe care populaţia din mediul rural nu le are.

Au absolvit aceste cursuri un număr de 211 de persoane din judeţul Olt. Cele mai multe, şi anume 145, au participat la cursurile de comunicare, iar 66 au beneficiat de cursurile de competenţe sociale şi civice.

„15 angajaţi din cele 5 primării ale comunelor implicate în proiect au învăţat cum să comunice eficient, cum să găsească locuri de muncă pentru consătenii fără serviciu, dar şi cum să întocmească proiecte şi să găsească surse de finanţare. În ceea ce priveşte angajatorii, fie ei publici sau privaţi, am selectat patru competenţe comune pe baza unui studiu realizat în rândul lor, şi anume: comunicare eficientă, orientarea spre client, rezolvarea problemelor şi eficienţa. Modulele de curs le-am primit de la o companie inovatoare în domeniul consultanţei şi educaţiei din Cehia şi le-am tradus”, a adăugat Adinel Ristea, coordonator local Olt Brainstorming Consulting.

Impresii la final de proiect

Cei care au beneficiat de aceste cursuri au învăţat cum să facă un CV, o scrisoare de intenţie, cum să se comporte când merg la interviu şi câţiva au reuşit să se angajeze în domenii cum ar fi tricotaje, cabluri electrice, comerţ.

„Deşi cursul de calculatoare a fost foarte interesant şi util pentru viitorul celor care acum nu au un loc de muncă, dar sunt în căutarea lui, încă nu au reuşit să îşi găsească un serviciu în acest domeniu. Noi am fi încântaţi să se mai organizeze astfel de cursuri pentru că tinerii vor avea astfel mai multe abilităţi”, a menţionat asistentul social al Primăriei Deveselu, Daniela Diaconu.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pentru 35 de comune din 7 judeţe: Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Neamţ şi Olt.

Cei care sunt în continuare interesaţi de astfel de cursuri pot obţine mai multe detalii la centrele PAPI, unde se găsesc mai multe materiale de promovare cu informaţii privind integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile şi fără un loc de muncă.

Articole similare:

Centrul PAPI, sală de clasă pentru cursuri de reconversie profesională

Centrele PAPI din vestul țării, consilieri şi mediatori pentru şomeri

Cursuri pentru şomeri la PAPI din Borcea

Voturi: 0

Lunca Banului7

Fiind aşzată pe valea râului Prut, relieful predominant este seşul cu excepţia câtorva coline care se întind la vest de satele Lunca Veche, Oţetoaia şi Lunca Banului, cunoscute sub numele de „Chişul Iepurelui”, Pădurea Bastei şi colina „Saca”.citeşte tot textul

poza