Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

EBC, șansa pentru reintegrare în societate și incluziune socială

04.10.2012

Marginalizarea și excluderea socială au adesea ca principale motive, în afara criteriilor economice, lipsa de competențe și calificări, analfabetismul sau o vârstă mai înaintată. Reintegrarea în societate a unor astfel de persoane, fie că sunt copii, adulți sau vârstnici, constituie însă un obiectiv important în activitatea celor 229 de manageri RECL din toată țara și a întregului personal ce își desfășoară activitatea sub umbrela proiectului ”Economia Bazată pe Cunoaștere”, proiect derulat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Alfabetizarea digitală prin acces la tehnologii IT&C și crearea de competențe pentru o societate incluzivă sunt, alături de promovarea unei învățături asistate prin tehnologii moderne, câteva dintre cerințele specifice ale Guvernului României la care a încercat să răspundă, pe parcursul a opt ani, proiectul ”Economia Bazată pe Cunoaștere”, cerințe formulate prin Iniţiativa i2010 – ”O societate informaţională pentru toţi europenii”.

Aceasta a fost lansată de Comisia Europeană în 2005, în ideea susţinerii dezideratului Strategiei de la Lisabona – care îşi propune să combată diviziunea digitală la nivel de instituţii şi să promoveze incluziunea digitală la nivel de individ. „O societate a învăţării este cea mai valabilă garanţie împotriva excluderii. Cunoaşterea, competenţele şi deprinderile reprezintă principalul capital al cetăţenilor europeni iar e-compeţentele sau e-skills reprezintă componenta cheie în contextul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. ICT are potenţialul ce poate permite învăţarea inovativă şi pe tot parcursul vieţii pentru toţi. Trebuie să ne asigurăm că acestea devin o realitate”, a declarat Ján Figel, fost comisar European pentru Educaţie şi Cultură.

Aceste deziderate sunt urmărite şi în cadrul proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC), iar exemplele prin care se poate demonstra efortul pe care personalul RECL îl depune pentru îndeplinirea acestora sunt tot mai numeroase și mai diverse ca modalitate de abordare.

Alfabetizarea digitală, prioritară la PAPI

Un astfel de exemplu de incluziune digitală prin alfabetizare digitală se dă acum în comunitatea Mircea Vodă din județul Brăila, cu ajutorul mijloacelor TIC și a managerului RECL, Cornelia Presada.

Ajuns la vârsta de 24 de ani, Augustin Draghici este un băiat care nu știe să scrie și să citească, datorită excuderii sociale din cauza unui handicap locomotor minor și a unei boli cumplite de care acesta suferă. Acesta însă a descoperit drumul către centrul PAPI din comunitate și a cerut ajutor.

“L-am auzit într-o zi când le ruga pe doamnele educatoare şi învăţătoare să îl înveţe cum să îşi scrie numele şi m-am hotărât să îi dau o mână de ajutor”. Atunci, managerul RECL a înțeles că prin utilizarea celor mai noi aplicații IT pe care le are acum la îndemână poate întoarce mult mai simplu, mai rapid și chiar mai plăcut situația în favoarea tânărului ”Mi-am dat seama că, în cazul lui, utilizarea mijlocelor IT - a resurselor educaționale deschise (Open Educational Resources - OER) - ar fi mult mai de ajutor decât parcurgerea unui proces de învățare clasic”, a arătat Cornelia Presadă.

Este vorba despre instrumente digitale complete destinate activităţii preşcolare şi First-School (alfabet, pagini printabile bogat ilustrate multimedia, fișe de activități educative on-line, grafice și animații interactive, demonstrații și simulări video, jocuri și puzzle), prin care procesul de predare/ învățare poate fi mult simplificat.

Astăzi, cele mai multe astfel resurse sunt create şi publicate liber pe web, făcându-se uz de sistemele de colaborare web 2.0.

Acestea sunt instrumentele pe care managerul RECL Mircea Vodă a ales să le utilizeze pentru a-l ajuta pe Augustin să fie inclus în societate și, de atunci, el este prezent negreşit, zi de zi, la Biblioteca Publică Locală Mircea Vodă, managerul RECL îndeplinind şi funcţia de bibliotecar. “Apreciez foarte tare voinţa şi ambiţia lui. Tocmai de aceea l-am cooptat şi în proiectul eCULTURA, la care a luat parte cu mult entuziasm. La finele derulării proiectului nostru “Biblioteca un tărâm nedescoperit. Explorează-l cu un click!” îi voi acorda o diplomă specială în prezenţa copiilor, a cadrelor didactice şi autorităţilor locale, ca să simtă şi el că a realizat ceva şi că eforturile lui sunt răsplătite”, a conchis Cornelia Presadă.

Educația pentru toți, în toate comunitățile EBC

Drumul anevoios și succesul, la nivel personal, înregistrat de Augustin Drăghici este doar unul dintre sutele de exemple pe care le pot contabiliza reprezentanții EBC care s-au confruntat cu astfel de situații și care au decis să implementeze în comunitățile lor programe de acces la educație pentru grupuri dezavantajate și să recurgă la integrarea TIC în educație, prin utilizarea resurselor din mediul digital în cadrul proceselor de învățământ.

Este cazul programelor de alfabetizare a adulților, derulate prin proiectul ”A doua șansă”, programe derulate în orașul Bicaz (jud. Neamț), comuna Calafindești (jud. Suceava), Sărulești (jud. Călărași) sau Chiojdeni (jud. Vrancea).

De asemenea, cursurile organizate în toate cele 229 de comunități EBC pentru sute de șomeri sau persoane aflate în pericol de excludere socială, pe criterii economice, au cuprins – toate - o componentă de alfabetizare digitală.

Nici persoanele de vârsta a III-a nu au fost excluse din acest demers la nivel național. ”Formare IT pentru vârsta a III-a”, este un proiect ce a fost finanţat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prin programul de parteneriat CONECT și prin care sute de vârstnici au luat contact cu „noua tehnologie” și au acumulat cunoștințele de bază în utilizarea calculatorului. , demonstrând faptul că învăţarea pe tot parcursul vieţii şi eIncluziunea sunt posibile chiar şi în comunităţile sărace din România. “Am crezut că la vârsta mea, de 71 de ani, tehnologia aceasta sofisticată îmi va fi inaccesibilă. M-am înşelalat însă”, spune Emilia Pletea, unul dintre cursanţii care au învăţat să navigheze şi să comunice pe internet la PAPI Florica.

La rândul său, doamna Nicolina Petrov, din Târgu Frumos, susţine că întâlnirea cu PAPI a fost experienţa care i-a schimbat viaţa, iar pentru asta le mulţumeşte iniţiatorilor proiectului EBC: “Nu mi-am imaginat că voi reuşi, la vârsta mea, să lucrez pe calculator. Mărturisesc că am devenit o altă persoană, cu alte preocupări şi acum sunt mult mai bine informată”.

Utilizarea creativă a calculatorului

Îmbunătăţirea bunelor practici din activităţile extracurriculare, caracterizate prin utilizarea creativă a calculatorului, comunicare şi dezvoltare de comunităţi educaţionale şi prin practici moderne de predare, colaborarea strânsă dintre toți actorii EBC este dorită pentru asimilarea de noi tehnici în utilizarea de TIC în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural (părinţi, bunici, antreprenori, localnici).

Aceasta pentru că proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere și-a propus să transforme criza economică, sărăcia, sentimentul excluziunii, lipsa de competenţe digitale, lipsa de încredere a actorilor locali în legitimitate, competenţe, încredere în propria capacitate de a reuşi, încredere în autorităţi, recâştigarea respectului de sine si colaborare intercomunitară”.

Articole similare:

Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate

RECL Calafindeşti se implică în eliminarea abandonului şcolar

Lecţii interactive la PAPI Chiojdeni pentru vorbirea corectă a limbii române

Voturi: 1

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza