Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Cum să faci un Plan de Afaceri viabil

Această rubrică reuneşte resurse şi recomandări utile pentru realizarea unui plan de afaceri funcţional. Pentru ca Planul de afaceri să fie un instrument util pentru întreprinzător, acesta trebuie să fie adaptat profilului şi obiectivelor întreprinderii.

De ce ai nevoie de un plan de afaceri

O afacere, indiferent de tipul ei, trebuie să se bazeze pe o strategie, să aibă o planificare strictă a acţiunilor, în termeni de resurse financiare, ofertă, obiective etc. Planul de afaceri reprezintă sinteza principalelor date ale business-ului, incluzând ideea de afacere, proiectul dezvoltării acesteia şi calculele aferente.

Pentru ca un plan de afaceri să-şi atingă scopul, el trebuie să ţina cont de:

 • profilul individual de business;
 • mediul economic în care se va desfăşura afacerea;
 • obiectivele propuse în derularea afacerii;
 • scopul pentru care a fost conceput (prezentarea firmei, atragerea de parteneri sau finanţatori pentru un business deja existent sau lansarea unei afaceri noi).

Planul de afaceri este documentul construit pentru a determina parcursul unei întreprinderi într-o anumită perioadă de timp. El stabileşte misiunea, obiectivele, strategia şi planurile de acţiune pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate.
Utilitatea planului de afaceri este atât internă (ca instrument de lucru al managerilor) cât şi externă (pentru obţinerea unei finanţări, sau pentru a realiza un parteneriat strategic cu o altă firmă).
Planul de afaceri este modul preferat de comunicare între întreprinzători, potenţialii finanţatori şi investitori. El este de folos şi pentru a explica angajaţilor sensul tuturor atribuţiilor stabilite, şi rolul pe care aceştia îl au în cadrul firmei.

Structura unui Plan de afaceri

Planul de afaceri reprezintă, pe de o parte, un instrument de control al întregului proces de pornire şi susţinere a afacerii. Pe de altă parte, un plan de afaceri este un indicator important al maturităţii afacerii în raport cu mediul de business.

Planul de afaceri oferă clienţilor, furnizorilor, partenerilor, finanţatorilor sau acţionarilor o suită de informaţii specifice despre afacere, structurate, în general, în urmatoarea succesiune:

 • Titlul şi scurta descriere

Aici vor fi evidenţiate datele de contact şi identificare ale firmei, logo-ul, data realizării planului de afaceri

 • Sumar

Acesta reprezintă un index al capitolelor dezvoltate în cadrul Planului de afaceri, inclusiv numărul paginilor corespunzătoare fiecarui capitol.

 • Descrierea afacerii

Aici se va regăsi un scurt istoric al afacerii, de la lansare până în prezent, incluzând activitatea iniţială, evoluţia ulterioară, principalele evenimente din existenţa companiei şi orice alte informaţii relevante pentru definirea specificului afacerii.

 • Echipa şi managementul companiei

Este important să evidenţiaţi aici componenta grupului de management şi rolul pe care îl are fiecare membru în cordonarea afacerii. Este recomandabil să puneţi accentul pe cunoştinţele şi expertiza specialiştilor recrutaţi în echipa de conducere a companiei.

 • Prezentarea produselor/serviciilor

Aici se vor descrie produsele sau serviciile pe care le ofertaţi, inclusiv caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preţuri şi orice alte informaţii relevante din aceeaşi categorie:

- ce vindeţi;

- ce beneficii aduce aceasta ofertă consumatorilor;

- ce produse sunt cerute pe piaţă;

- ce aduce diferit produsul sau serviciul oferit în raport cu produsul concurenţei etc.

 • Analiza pieţei

Acest capitol este rezervat prezentării pieţei de desfacere a produselor şi serviciilor:

- numărul clienţilor existenţi şi potenţiali;

- mărimea pieţei de desfacere;

- concurenţa existentă pe piaţă pe acest segment;

- tendinţele de evoluţie a pieţei.

 • Obiective

În această secţiune se vor evidenţia scopurile şi obiectivele afacerii şi se va face o estimare realistă a progreselor afacerii pe termen scurt şi pe termen lung.

Strategia afacerii

Aici se va descrie strategia de introducere a produselor/serviciilor pe piaţă, precum şi măsurile de menţinere şi stimulare a vânzărilor. Tot în această secţiune, se pot face referiri la strategia de marketing şi modul de implementare a acesteia. Principalele aspecte ce trebuie atinse sunt următoarele:

- Politica produsului;

- Politica de preţuri;

- Politica de distribuţie;

- Mijloacele de promovare.

Informaţii financiare

Acesta este capitolul cu cea mai mare greutate din structura unui Plan de afaceri, având mare relevanţă în atragerea de investiţii, asocierea în parteneriate sau în contractarea de credite.

Această secţiune cuprinde, în majoritatea cazurilor, următoarele componente:

 • situaţia financiară curentă - informaţii şi documente contabile ale societăţii (activele corporale imobilizate, regimul juridic şi valoarea contabilă a acestora, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, balanţele contabile etc.)
 • estimări financiare – previzionări ale vânzărilor, veniturilor sau cheltuielilor trimestriale, lunare sau anuale ale afacerii etc.

Se vor anticipa toate aspectele finanţării afacerii, veniturile şi costurile, incluzând: sursele de finanţare, cheltuielile estimate, determinarea profitului etc., cu precizarea că acestea trebuie să fie cat mai realiste.

Resurse utile

http://www.animmc.ro/files/comert/Plan_de_Afaceri.pdf

http://www.resurseimm.ro/Management/Cresterea-eficientei/Ghidul_tanarului_intreprinzator.pdf?id=49

http://www.plandeafaceri.eu/?PLAN_DE_AFACERI

http://www.amcsit.ro/PLANDEAFACERI.doc

http://www.fbb.ro/home/franciza-arhiva/planul-de-afaceri-i.htm

http://www.eafacere.ro/articole/cine-are-nevoie-de-un-plan-de-afaceri-_6.html

http://www.despreafaceri.com/articole/afaceri-si-marketing/cum-sa-intocmesti-un-plan-de-afaceri.html

Listă articole specifice

Plan de afaceri in vederea infiintarii unei mori de cereale – partea I

 

Plan de afaceri in vederea infiintarii unei mori de cereale – partea a II-a

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza