Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Cultură: Bolintin Vale

Bolintin-Vale s-a aflat de-a lungul istoriei sale sub influenţa a trei zone etnofolclorice: Vlaşca, Teleorman, Ilfov şi a capitalei ţării, Bucureşti. Această situare i-a permis să fie centrul cultural şi spiritual pentru o largă zonă geografică din sudul ţării. Aşezarea strategică a localităţii la intersecţia unor importante drumuri comerciale interjudeţene a făcut posibilă dezvoltarea intensă a comerţului. Aşa se explică existenţa târgului săptămânal şi a celui anual, pe 26 octombrie, de Sfântul Dumitru. Schimburile comerciale la care participă locuitorii din Ţara Românească, Ardeal şi Moldova influenţează evoluţia economico-socială a localităţii.

Profesia de constructor este tradiţională în Bolintin-Vale şi s-a transmis de-a lungul timpului, din tată în fiu. Bolintinenii au contribuit la construcţia unor obiective sociale şi economice atât în ţară, cât şi în străinătate. Datorită contactului cu specialiştii occidentali s-a produs o schimbare a mentalităţii privind calitatea muncii, atitudinea faţă de condiţiile de viaţă, dar şi a relaţiilor interumane. Constructorii bolintineni, mai bogaţi spiritual şi financiar revin în oraşul natal cu experienţa şi capitalul acumulat, pentru a le valorifica aici.

La Bolintin-Vale s-a născut în 1825 poetul Dimitrie Bolintineanu, Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi fondatorul Universităţii Bucureşti. În anul 1922 membri ai familiei Bolintineanu înfiinţează asociaţia “Bolintineanu - Iubire de neam“ care avea drept scop impulsionarea unor “îndeletniciri tehnice”, altele decât agricultura, vizând mai ales învăţământul din localitate.

Din 1996 la Bolintin-Vale îşi desfăşoară activitatea “Fundaţia Culturălă Dimitrie Bolintineanu”, care contribuie la cunoaşterea vieţii şi operei patronuluispiritual al oraşului, impulsionând în acelaşi timp activitatea cultural-artistică a zonei. La Bolintin-Vale se desfăşoară anual concursul de creaţie literară “Dimitrie Bolintineanu”. Este un concurs naţional, participanţii aparţinând tuturor zonelor geografice ale ţării, iar în juriu se află critici literari şi scriitori de valoare.

Manifestările culturale şi artistice sunt găzduite de Casa de Cultură. Cea din Bolintin-Vale are capacitate de 240 de locuri, iar cea de la Malu-Spart de 60 delocuri. În ultima perioadă s-au făcut îmbunătăţiri ale mobilierului, însă dotările existente cu aparatură sunt vechi şi nefuncţionale. Copiii din localitateaBolintin-Vale sunt foarte talentaţi şi merită un spaţiu unde să-şi etaleze calităţile, fapt demonstrat de numeroasele premii câştigate de ei la nivel judeţean şinaţional. În localitate se află o bibliotecă având în dotare 15.000 de volume şi care deserveşte peste 500 de cititori permanenţi. Deşi fondul de carte existent poate răspunde cererilor cititorilor, se impune sporirea lui în continuare.Fundaţia “Dimitrie Bolintineanu” editează cu sprijinul Primăriei Bolintin-Vale, a Consiliului Judeţean Giurgiu şi al Ministerului Culturii şi Cultelor, revista “Sud”. Înpaginile sale sunt promovate mari nume ale literaturii româneşti din zona de sud a ţării, fiind de asemenea conservate tradiţiile şi obiceiurile locale.


Hârsova8

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Consţanţa, este de 85 Km. Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.citeşte tot textul

poza