Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Bune practici

Poveşti de succes în EBC

Fie că au organizat sesiuni de instruire in domeniul TIC pentru localnici ori că au dezvoltat servicii publice inteligente bazate pe TIC, sau că au scris proiecte cu finanţare europeană pentru dezvoltare comunitară, toate cele 255 de comunităţi EBC au dobândit performanţă prin acces la cunoaştere şi informaţie. Intervenţia Economiei Bazate pe Cunoaştere la nivel local s-a manifestat diferit de la o comunitate la alta, generând modele de succes şi cazuri de bună practică adaptate la noua Societate Informaţională.

Pentru a consulta modelele locale de transformare a succesului în obişnuinţă, accesaţi arhiva poveştilor de succes.

arhivă poveşti de succes

Asistenţă Tehnică dedicată şcolilor EBC

Componentă principală a proiectului EBC, programul de Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale este în implementare şi are ca obiectiv principal facilitarea accesului la cunoaştere pentru comunităţile dezavantajate în domeniul educaţiei. Beneficiari direcţi ai acestui program, profesorii şi elevii din şcolile EBC au răspuns provocării de a participa la un exerciţiu inovativ de adoptare a noilor tehnologii TIC la clasă şi de a utiliza resursele tehnice şi de conţinut digital în procesul didactic, dar şi în acşivităţi de dezvoltare comunitară prin atragerea de fonduri şi constituirea de parteneriate interşcolare.

mai multe detalii...

Valorile comunităţii

Concursul „Valorile comunităţii” s-a adresat celor 255 de localităţi rurale şi mic-urbane incluse în proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere. Concursul a premiat acele comunităţi care şi-au identificat trei domenii de excelenţă care reprezintă motoare de dezvoltare locală şi au demonstrat că pot capacita cât mai mulţi membri ai comunităţii pentru valorificarea lor.

Promovarea ideilor şi iniţiativelor româneşti de valoare este o condiţie necesară pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. De felul cum este gestionat acest potenţial depind progresul şi bunăstarea tuturor celor interesaţi de viitor. Pe de o parte, comunitatea este direct interesată de cultivarea modelelor umane şi a experienţelor sociale pozitive. Pe de altă parte, instituţiile statului sunt interesate ca societatea, în ansamblul ei, să aibă capacitatea de a replica, oricând şi de oricâte ori, bunele practici dobândite.

mai multe detalii...

Dezvoltarea de substanţă a României se bazează, în esenţă, pe creativitate, inovare economică şi socială şi, mai presus de acestea, pe exemplele de excelenţă oferite de comunităţile active social şi economic.

Comunitatile proiectului Economia bazata pe Cunoastere au participat, in perioada octombrie – decembrie 2008, la un concurs de identificare a acestor valori, denumit chiar asa: Valorile Comunitatii.

Cele mai frumoase zece povesti, care pot servi ca modele replicabile la nivel national, au fost promovate in tot atatea emisiuni pe postul national de televiziune in perioada aprilie – mai 2009.

Cele 10 comunitati castigatoare sunt: Laslea (Sibiu), Luncaviţa (Tulcea), Mărăşeşti (Vrancea), Panaci (Suceava), Saschiz (Mureş), Şimian (Bihor), Suceviţa (Suceava), Viişoara(Cluj), Zimnicea (Teleorman) şi Zlatna (Alba).

Câştigătorii

Valorile comunităţii - Laslea
Valorile comunităţii - Luncaviţa

 


Valorile comunităţii - Marăşeşti
Valorile comunităţii - Panaci

 


Valorile comunităţii - Saschiz
 

 


Valorile comunităţii - Şimian
Valorile comunităţii - Suceviţa

 


Valorile comunităţii - Viisoara partea 1
Valorile comunităţii - Viisoara partea 2

 


Valorile comunităţii - Zimnicea
Valorile comunităţii - Zlatna

 


Pe aceeasi tema

Concursul "Valorile comunitatii"

"Valorile comunităţii" la TVR

Concursul „Valorile comunităţii” şi-a desemnat câştigătorii!

e-CREŞTERE!

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a lansat în 2008 apelul pentru proiecte e-Creştere, un program de finanţări nerambursabile destinate sectorului IMM-urilor din România. Programul de Finanţare Nerambursabilă este o sub-componentă a proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere - finanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României.

mai multe detalii...

Programul e-Crestere! a reprezentat o chemă de grant-uri ce a finanţat proiecte având ca scop îmbunatatirea competitivităţii firmelor românesti pe piaţa internă şi pe pietele externe, prin adoptarea de tehnologii inovatoare şi soluţii informatice de tip e-business. Astfel, proiectele au inclus propuneri de finanţare privind:

  • Achizitionarea utilajelor de producţie care sa conţină elemente inovatoare sau tehnologii moderne, precum şi echipamente TIC;
  • Achizitionarea drepturilor de exploatare a unei invenţii brevetate (prin contract de cesiune sau licenţă), precum şi licenţe software şi sisteme;
  • Achizitionarea de soluţii software care pot include următoarele: analiza proceselor, dezvoltarea, implementarea şi testarea aplicaţiei;
  • Achiziţionarea de servicii de consultantă pentru: planuri de afaceri pentru dezvoltarea solutiilor de tip e-business, studii de piaţă, pregătirea documentaţiei proiectului, implementarea proiectului;
  • Achiziţionarea de servicii de instruire;
  • Participarea la expozitii şi târguri nationale şi internationale şi servicii pentru marketing online;
  • Costuri pentru audit.

Valoarea finantarilor oferite variază de la 33.450 LEI pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderi familiale, 223.000 LEI pentru IMM-uri şi poate ajunge pâna la 446.000 LEI pentru parteneriatele formate dintr-un IMM (beneficiar) şi o unitate de drept public sau privat (partener) atestată în a desfasura activităţi de cercetare – dezvoltare.

UPDATE 15 iulie 2009

Peste 5,5 milioane lei pentru 52 de proiecte cu adaos de tehnologie şi sisteme informatice

Unitatea de Management a proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC) a finalizat procedurile de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţarea nerambursabilă acordată prin proiectul e-Creştere!. Cea mai mare pondere în procesul de evaluare a celor 52 de proiecte câştigătoare, în valoare de peste 5.5 mil. lei, au avut-o gradul de relevanţa din perspectiva inovării si gradul de sustenabilitate în raport cu dinamica pieţei.

Comunicatul de presă poate fi descărcat aici

UPDATE 2 iunie 2009

Rezultatele evaluării proiectelor depuse.

Comitetul de Evaluare a proiectelor din cadrul Programului de Finanţare Nerambursabilă "e-Crestere!" a finalizat procesul de evaluare şi selecţie.

Din cele 285 de proiecte depuse, 279 au fost depuse la termen şi au intrat în sesiunea de evaluare, 6 proiecte au fost depuse după termenul limită.

Din cele 279 de proiecte care au intrat în prima etapă a evăluarii - Evaluarea conformităţii administrative şi îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate, 106 proiecte s-au calificat pentru etapa următoare - Evaluarea tehnică, iar 173 au fost respinse. În urma Evaluării tehnice, din cele 106 proiecte, 52 de proiecte au fost declarate admise, întrunind un coeficient de succes de peste 0,700, iar 54 au fost declarate respinse, clasându-se sub pragul minim al coeficientul de succes.

Rezultatele procesului de evaluare pot fi descărcate aici

UPDATE 5 martie 2009

Comisia de Evaluare a proiectelor depuse în cadrul programului şi-a început activitatea.

Până la data limită de 26.01.2009 au fost depuse 279 de cereri de finanţare, în cadrul apelului de Proiecte din cadrul PFN e-Creştere.

Lista finală completă a solicitanţilor poate fi consultată aici şi include şi proiectele care au fost depuse după data limită.

Documente utile:

e-Vacanţă!

Proiectul “e-Vacanţă!”, parte a Programului Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC), este o competiţie interşcolară iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Competiţia se adresează şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele primare şi gimnaziale (I-VIII) din cele 229 de localităţi participante la acest program.

mai multe detalii...

Competiţia ”e-Vacanţă!” a adunat până în prezent, în cele şapte ediţii, peste 350 scoli, 1900 de profesori şi peste 5200 de elevi şi are ca scop consolidarea practicilor pozitive ale ediţiilor anterioare şi dezvoltarea unor activităţi complementare, caracterizate prin utilizarea creativă a calculatorului, comunicare şi dezvoltare de competenţe de practică pedagogică modernă.

Participarea activă a şcolii la o serie de activităţi extra curriculare desfăşurate pe timpul vacanţelor contribuie la creşterea coordonării la nivelul şcolilor participante, la susţinerea relaţiei de colaborare cu celelalte şcoli din reţeaua proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere şi la extinderea bunelor practici în toate cele 229 de comunităţi înscrise în proiect.

De asemenea, proiectul îşi propune formarea unei comunităţi active şi dinamice de cadre didactice şi elevi, care să propage interesul pentru tehnologie în interiorul comunităţilor aparţinătoare.

Prin colaborarea strânsă dintre participanţii la proiect, se urmăreşte asimilarea noilor tehnici de folosire a calculatorului în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural. Această competiţie îşi propune, de asemenea, diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional.

Toate peste cele 1900 de materialele educaţionale realizate de către participanţi în cadrul ediţiilor de e-Vacanţă!, precum şi informaţii despre toate cele şapte ediţii derulate le găsiti în secţiunea dedicată acestei activitaţi (http://ecomunitate.ro/evacanta).

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza