Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

A început construirea brandului Suceviţa

23.03.2012
Comuna Suceviţa va fi mai competitivă pe piaţa turistică românească şi va deveni mult mai atractivă atât pentru turiştii români cât şi pentru cei straini. Acest lucru va fi posibil datorită proiectului „Suceviţa – tradiţie şi istorie în turism”, iniţiat şi implementat de Consiliul Local al comunei.

Obiectivul formulat de echipa de proiect în cadrul acestui demers este legat de strategia de dezvoltare locală a comunei Suceviţa (jud. Suceava) şi are în vedere capitolul 3.3. Dezvoltarea şi diversificarea economiei comunei Suceviţa – Turism.

Proiectul, care are o durată de implementare de 22 de luni, este promovat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvlotarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Acest proiect îşi propune să realizeze o promovare a zonei turistice Suceviţa atât în rândul turiştilor şi tour operatorilor cât şi în rândul formatorilor de opinie, succesul acestei campanii de promovare urmând să se reflecte în creşterea numărului de turişti în zonă.

“La nivel naţional există o concurenţă a regiunilor turistice pentru turiştii români. Din acest punct de vedere, comuna Suceviţa nu a reuşit să dezvolte produse turistice pentru a susţine această concurenţă la nivel naţional. Mai mult decât atât, prin intrarea României în Uniunea Europeană, această concurenţă a devenit mai intensă prin ofertele tentante din afară”, a spus managerul, Sorin Jolobai.

Campanie de promovare realizată într-un mod profesionist

Pentru ca Suceviţa să devină atractivă pentru turişti, iniţiatorii proiectului vor desfăşura o amplă campanie de promovare a acesteia. Vor crea un brand reprezentativ al regiunii şi îi vor promova frumuseţile prin materiale de tipul ghidurilor turistice, filmelor de prezentare, hărţilor, bannerelor şi pliantelor. Aceste materiale vor fi distribuite ulterior prin poştă către agenţii de voiaj şi tur operatori din România şi din străinătate, centre de informare turistică, unităţi de învăţământ şi birouri de promovare turistică a României aflate în străinătate.

“Prin structurarea unei campanii realizată profesionist, în care se va pune accent pe calitate şi nu doar pe cantitate, din punct de vedere al materialelor utilizate, a capacităţii de creaţie, a experienţei furnizorilor, şansele de reuşită sunt maxime. Proiectul „Suceviţa – tradiţie şi istorie în turism” va determina un set de evenimente realizate periodic, precum Study Tour-uri realizate anual sau participări la Târgul de Turism”, a arătat, Sorin Jolobai.

O pârtie de schi la cele mai înalte standarde

Pe lângă promovarea obiectivelor turistice existente, printre care se numără Mănăstirea Suceviţa, Biserica „Arătarea Domnului, Casa Memorială Iraclie Porumbescu, Crucea de Mormânt a mamei lui Ciprian Porumbescu, Varvara Golimbiovschi (Porumbescu), Pietrele Muierii, proiectul îşi mai propune promovarea portului popular, a bucătăriei româneşti, a tradiţiilor şi evenimentelor locale, dar şi crearea de noi atracţii turistice în zonă, cum ar fi dezvoltarea unei pârtii de schi la cele mai înalte standarde.

“Resursele de care dispune arealul geografic sunt considerabile. Prin implementarea acestui proiect, grupul ţintă va putea identifica în regiunea Suceviţa un reper pentru activităţi de turism, investiţii, tradiţii prezervate şi istorie la nivel naţional şi internaţional”, a adăugat managerul.

26 de noi locuri de muncă şi peste 3.600 de turişti

Proiectul a început să se deruleze încă din prima lună a acestui an, iar pe parcursul a 22 de luni, beneficiarii direcţi vor fi comuna Suceviţa, în calitate de persoană juridică beneficiară a finanţării europene, 78 de agenţi economici care funcţionează la nivelul comunei şi 250 de angajaţi ai administraţiei publice locale şi ai agenţilor economici din localitate.

Proiectul îşi mai propune de asemenea crearea a şase locuri de muncă permanente pe toată durata derulării sale şi 20 de locuri de muncă sezoniere, precum şi atragerea a cel puţin 3.660 de turişti persoane fizice până la finalizarea proiectului, în cele peste 1.000 de locuri de cazare, câte numără Sucevița, în pensiuni și hoteluri de 2,3 și 4 stele.

Articole similare:

Dezvoltarea turismului a devenit componentă a strategiei locale la Homocea

Cinci centre PAPI colaborează pentru creşterea atracţiei turistice în Bucovina

Vinurile de Prundeni, calea către dezvoltarea turistică a comunității

Voturi: 1
Cuvinte cheie: Suceviţajud. Suceavapotenţial turisticproiect dezvoltare turismpromovare

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza